הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי בתכנית "וידעת" - סבל ויסורים - חלק א’

הרב אהרן לוי

ערוץ הידברות בשיתוף פעולה עם ארגון ערכים מציגים: "וידעת"

הרב אהרון לוי וחברים דנים בשאלות בוערות בחברה הישראלית, ומדברים על הכל. והפעם - על סבל ויסורים, חלק א'. 

תמלול ההרצאה

1
00:00:27,720 --> 00:00:28,416
.שלום לכם

2
00:00:28,512 --> 00:00:32,280
."אנחנו בתוכנית נוספת מתוך הסדרה "וידעת

3
00:00:32,924 --> 00:00:35,205
וכמו תמיד, גם היום נמצאים איתנו באולפן

4
00:00:35,380 --> 00:00:36,372
.שלושה חברים

5
00:00:37,149 --> 00:00:38,409
,מרדכי מוטי מרציאנו

6
00:00:38,431 --> 00:00:41,026
.סמנכ"ל בחברת "מרקטיר" המתעסקת ביבוא

7
00:00:42,160 --> 00:00:44,960
.שי שרון, נשוי פלוס ארבעה, פעיל בשוק ההון

8
00:00:45,862 --> 00:00:49,642
,עורך הדין יוסי פאר, מנכ"ל בית הפרקליטים

9
00:00:49,979 --> 00:00:51,281
.אלוף משנה במילואים

10
00:00:52,160 --> 00:00:57,000
,יפה. היום אנחנו נעסוק יחד
,נדון בסוגיה מאוד מורכבת

11
00:00:57,520 --> 00:01:03,040
בעיקר מבחינה רגשית, אבל גם מבחינה
,מחשבתית, יהודית, השקפתית

12
00:01:03,280 --> 00:01:08,680
והיא סוגיית הסבל והייסורים שבני האדם
.חווים בעולם הזה

13
00:01:09,180 --> 00:01:13,740
צריך לדעת שהסוגיה הזאת היא מורכבת
,רגשית, כמו שאמרנו

14
00:01:14,120 --> 00:01:18,620
מכיוון שכאשר האדם חווה סבל
.קשה מאוד לדבר אל השכל שלו

15
00:01:19,300 --> 00:01:21,080
היה אצלי בבית יהודי לתקן משהו

16
00:01:21,830 --> 00:01:24,320
.והתנהל אצלי בבית שיעור

17
00:01:24,560 --> 00:01:27,360
,מדי שבוע מגיעים אנשים
.היינו לומדים יחד גמרא

18
00:01:27,880 --> 00:01:30,780
.והוא נכנס לתקן משהו
.שלח אותו הקבלן של הבית

19
00:01:31,440 --> 00:01:34,920
,והוא נכנס, בודק, ואז הוא מסתכל
.רואה שאנחנו לומדים

20
00:01:34,945 --> 00:01:38,480
?אז הוא אומר: אה, אתם לומדים
.יופי, תלמדו

21
00:01:39,536 --> 00:01:44,580
בסדר, הבנתי שכואב לו משהו, אדם אינטליגנט
,לא פתאום מתערב בצורה כל כך בוטה

22
00:01:44,620 --> 00:01:45,060
.אבל בסדר

23
00:01:45,840 --> 00:01:48,540
אמרתי לו "תודה, תודה
.שאתה מרשה לנו ללמוד" והמשכנו הלאה

24
00:01:49,300 --> 00:01:52,020
:ואז הוא אומר
.אבל תדע לך שאני גמרתי איתו

25
00:01:53,380 --> 00:01:54,080
?אמרתי לו: עם מי

26
00:01:54,700 --> 00:01:55,840
.ואז הוא מצביע למעלה

27
00:01:56,120 --> 00:01:56,900
?אומר לו: למה

28
00:01:57,360 --> 00:01:58,500
ואז האיש מספר

29
00:01:58,820 --> 00:01:59,560
שהוא אב שכול

30
00:02:00,680 --> 00:02:02,240
.והוא איבד ילד במלחמה

31
00:02:02,840 --> 00:02:05,080
הוא אומר לי: תדע לך, אני הייתי הולך
,לבית כנסת לפעמים

32
00:02:05,340 --> 00:02:07,640
,אבל אחרי שזה קרה
.אני גמרתי איתו

33
00:02:08,520 --> 00:02:13,200
גמרתי איתו. אני צריך לשמוע את אשתי
?אומרת שהיא חיה 60 שנה וזה מספיק לה

34
00:02:16,020 --> 00:02:16,760
.והוא התחיל לבכות

35
00:02:18,400 --> 00:02:20,400
?מה אני אגיד לבן אדם כזה
?מה אני יכול להגיד לו

36
00:02:20,440 --> 00:02:25,280
מצד אחד, יושבים תלמידים, שומעים דברים
.חריפים מאוד שאדם מטיח כלפי שמיים

37
00:02:25,560 --> 00:02:28,440
,אני לא שופט אותו, חס ושלום
,שאף אחד לא יעמוד במצבו

38
00:02:28,960 --> 00:02:32,140
,אבל מצד שני
.יש כאן אנשים שמבקשים תשובה

39
00:02:33,920 --> 00:02:38,560
אז מאוד בעדינות אמרתי לו: אני לא נכנס
?איתך לפולמוס. אפשר רק שאלה אחת

40
00:02:39,620 --> 00:02:43,660
תגיד לי, במבצע הקודם... אני בכוונה לא
.מזכיר שמות כי אני לא רוצה להסגיר

41
00:02:44,080 --> 00:02:49,100
?תגיד לי, במבצע הקודם עדיין האמנת בבורא
?רק במבצע הזה הפסקת להאמין

42
00:02:49,420 --> 00:02:49,980
.הוא אומר לי: כן

43
00:02:50,140 --> 00:02:52,760
,אמרתי לו: תגיד לי
.אבל במבצע הקודם גם נהרגו חיילים

44
00:02:55,100 --> 00:02:56,980
:הוא מסתכל עליי ואומר
?אבל מה זה קשור אליי

45
00:02:57,630 --> 00:02:58,900
.זה הילד שלי

46
00:03:01,180 --> 00:03:02,020
.והוא קם והלך

47
00:03:02,560 --> 00:03:05,380
עכשיו, היה לי קשה מאוד מבחינה רגשית

48
00:03:05,580 --> 00:03:07,820
,להוציא בן אדם מהבית שלי בוכה
.אני לא מסוגל

49
00:03:08,240 --> 00:03:09,120
.שלחתי לו הודעה

50
00:03:09,180 --> 00:03:12,700
אמרתי לו: תשמע, אני הבנתי
,שאתה סיימת את הקשר שלך עם הקב"ה

51
00:03:13,180 --> 00:03:14,920
,אבל מכיוון שהיה לך פעם קשר איתו

52
00:03:15,620 --> 00:03:17,900
תראה, אנחנו לא יכולים לעשות
בשביל הבן שלך שום דבר

53
00:03:17,960 --> 00:03:20,020
ולהגיד לך שהוא היה גיבור
,לא יחזיר אותו הביתה

54
00:03:20,060 --> 00:03:21,340
.אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים לעשות

55
00:03:21,640 --> 00:03:25,100
אם תרצה שאנחנו נקדיש
,את השיעורים שלנו לעילוי נשמת הבן שלך

56
00:03:25,540 --> 00:03:28,040
אז תשלח לי באס-אם-אס את השם שלו
.ואת השם של אימא שלו

57
00:03:28,580 --> 00:03:31,280
,ולמרות שהוא הפסיק להאמין באלוהים
.הוא שלח

58
00:03:32,080 --> 00:03:34,660
זאת אומרת, הסיפור הזה ממחיש

59
00:03:35,180 --> 00:03:41,720
עד כמה סוגיית הסבל והייסורים שאנשים
.עוברים בחיים היא טעונה מבחינה רגשית

60
00:03:41,900 --> 00:03:45,280
לא לחינם אמרו חז"ל
."אין מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו"

61
00:03:45,560 --> 00:03:48,180
,הרמב"ן, רבי משה בן נחמן
בהקדמה לספר איוב כותב

62
00:03:48,400 --> 00:03:51,600
שקושיית הסבל והייסורים של המין האנושי

63
00:03:51,780 --> 00:03:56,700
היא הגורם המרכזי בהיסטוריה לעזיבת
.בני האדם את האמונה

64
00:03:57,760 --> 00:03:59,060
:וכאן יש שאלה

65
00:03:59,320 --> 00:04:04,000
למה הסבל והייסורים אמורים לגרום לאדם
?להפסיק להאמין באלוהים

66
00:04:04,560 --> 00:04:08,960
מה הקשר הלוגי בין אדם שאיבד את הבן שלו
?להפסיק להאמין באלוהים

67
00:04:09,460 --> 00:04:10,400
?אולי יש לכם תשובה

68
00:04:10,740 --> 00:04:11,740
.שכר ועונש

69
00:04:11,880 --> 00:04:12,780
?מה זאת אומרת שכר ועונש

70
00:04:13,380 --> 00:04:17,960
אנחנו רגילים בחיים שלנו
.שאנחנו עושים משהו ומקבלים בתמורה משהו

71
00:04:18,180 --> 00:04:20,500
,הולכים ללמוד - מקבלים תעודה

72
00:04:21,303 --> 00:04:23,640
.הולכים לעבוד - מקבלים משכורת

73
00:04:23,860 --> 00:04:29,900
,אז בן אדם מצפה שאם אני מקיים את האמונה
,את המצוות, את החוקים, לא משנה את מה

74
00:04:30,620 --> 00:04:35,680
אז יהיה את הצד השני שיהיו לי אולי
.חיים טובים, ילדים בריאים, פרנסה, בריאות

75
00:04:36,220 --> 00:04:38,040
...לא מחפש סבל, לא מחפש

76
00:04:38,080 --> 00:04:41,080
,שבני ביתי לא ייפגעו
,עצם הטובה שאני עושה. -לא רק בני ביתך

77
00:04:41,140 --> 00:04:43,040
,זה גם יכול להיות הפרנסה שלך
.יכול להיות הרבה דברים. -כן

78
00:04:43,440 --> 00:04:46,280
,הכוונה שיש שכר ויש בצד השני עונש

79
00:04:46,297 --> 00:04:48,070
.יש גמול לכל דבר

80
00:04:48,096 --> 00:04:48,993
,אני לא חולק עליך

81
00:04:49,720 --> 00:04:51,480
.אני רוצה רק לחדד משהו

82
00:04:52,980 --> 00:04:54,960
.אתה יוצא מנקודת הנחה שאין עולם הבא

83
00:04:57,600 --> 00:04:58,940
...זה... תשמע

84
00:04:59,060 --> 00:05:00,780
...לא, זה מאוד משפיע כי

85
00:05:00,900 --> 00:05:03,860
אני לא מנסה
.לדחוף את התשובה לעולם הבא

86
00:05:04,000 --> 00:05:05,220
.לא תתפוס אותי על זה

87
00:05:05,460 --> 00:05:08,420
.אני לא מתעסק עם עולם הבא
.הרבי שלי אמר לי: רק בעולם הזה תתעסק

88
00:05:08,680 --> 00:05:11,590
..."אבל כשאתה אומר "אני מצפה
איך אמרו לי פעם? עוד לא חזר משם אף אחד-

89
00:05:11,616 --> 00:05:14,833
.כדי לספר לי במקור ראשון שהכול טוב שם
,נכון, אז כשאתה אומר לי "אני מצפה-

90
00:05:15,110 --> 00:05:18,060
אני מצפה שאדם"
,"שעושה דברים טובים יקבל טוב

91
00:05:18,140 --> 00:05:21,940
אתה יוצא מנקודת הנחה שכל חיי האדם
,זה מרגע לידתו עד מותו

92
00:05:22,140 --> 00:05:25,980
ואם הוא לא קיבל טוב ועוד מת
.בקיצור ימים ושנים, אז אין כאן צדק

93
00:05:26,300 --> 00:05:30,200
אבל כאן אני שואל: רגע, ואם העולם הזה
,הוא פרוזדור והעולם הבא הוא טרקלין

94
00:05:30,400 --> 00:05:32,120
?האם עדיין יש קושיה

95
00:05:33,200 --> 00:05:34,480
,בוא נשאל שאלה אחרת

96
00:05:34,580 --> 00:05:38,720
,בן אדם הולך לעבודה ואני אגיד לו: תקשיב
.את המשכורת אתה תקבל בעבודה הבאה

97
00:05:38,820 --> 00:05:40,600
...תאמין, זה בסדר, אתה תקבל אותה ב

98
00:05:40,620 --> 00:05:41,340
...אני לא ביקשתי

99
00:05:41,420 --> 00:05:43,580
?סליחה. -למה שבן אדם יעשה את זה
.מי ילך לעבוד שם? -לא ביקשתי

100
00:05:43,620 --> 00:05:45,160
.אני לא ביקשתי שהוא יקבל את זה
...אני אומר

101
00:05:45,200 --> 00:05:46,160
?אז למה שיעבדו באמונה

102
00:05:46,220 --> 00:05:46,840
,אני אומר

103
00:05:48,380 --> 00:05:53,400
הדברים שאתה מציג בנויים על הנחה שלא
.ברור לנו שיש עולם הבא

104
00:05:53,740 --> 00:05:56,120
,כי אם היה ברור לנו שיש עולם הבא

105
00:05:56,320 --> 00:06:00,880
זאת אומרת, במשל שלך, אם לך היה ברור
שאת המשכורת על העבודה הזו

106
00:06:00,960 --> 00:06:04,800
אתה תקבל בעסקה הבאה ובטוח
,שיש עסקה הבאה ולא דוחפים אותך סתם אחורה

107
00:06:04,860 --> 00:06:07,640
?היית אומר: אין בעיה. אין לך כרגע כסף
.נכון. -תן עוד שבועיים. לא קרה שום דבר-

108
00:06:07,862 --> 00:06:08,902
.אני רוצה לשאול שאלה
.כן, אבל עדיין-

109
00:06:09,028 --> 00:06:10,026
.אני רוצה לשאול שאלה

110
00:06:11,500 --> 00:06:16,540
עד כמה האמונה של האדם
צריכה להיות חזקה

111
00:06:16,580 --> 00:06:20,040
כדי שהוא אמור לקבל את הכול בהבנה

112
00:06:21,080 --> 00:06:25,680
שיש עולם הבא או שכל דבר שקורה
?לטובה הוא או לא לטובה

113
00:06:25,920 --> 00:06:30,800
,כמה חזק בבחינה
הרי בעולם הזה אנחנו מלאים בייסורים

114
00:06:31,240 --> 00:06:32,760
...כאלו ואחרים מסביבנו

115
00:06:32,860 --> 00:06:35,240
התשובה לשאלה שלך
"מצויה בדברי "בעל הסולם

116
00:06:35,480 --> 00:06:38,220
.והוא נותן אבחנה מאוד ברורה
.אני רק ממחיש אותה בצורה שלנו

117
00:06:40,440 --> 00:06:41,520
כשאתה זוכה בלוטו

118
00:06:42,220 --> 00:06:45,600
,ואתה מגלה את זה ב-12 בלילה
.אתה לא יכול ללכת לממש את הזכייה

119
00:06:46,580 --> 00:06:47,360
?איך אתה מרגיש

120
00:06:48,072 --> 00:06:49,280
.עדיין פנטסטי

121
00:06:49,380 --> 00:06:50,649
.פנטסטי. -זכית בלוטו

122
00:06:50,695 --> 00:06:51,430
?אתה מרגיש עשיר

123
00:06:51,639 --> 00:06:51,901
.כן

124
00:06:52,141 --> 00:06:53,270
.אבל עוד לא קיבלת את הכסף

125
00:06:53,320 --> 00:06:53,960
.נכון

126
00:06:54,020 --> 00:06:55,120
.ברמה כזאת של ודאות

127
00:06:55,900 --> 00:06:58,620
אדם שהעתיד הלא ידוע

128
00:06:59,560 --> 00:07:02,200
,מונח לפניו בהווה מבחינה רגשית

129
00:07:02,240 --> 00:07:07,680
כלומר אדם שחווה את העתיד לבוא
,בדיוק כמו שהוא חווה את ההווה

130
00:07:09,420 --> 00:07:11,000
.אין לו שאלות של שכר ועונש

131
00:07:11,960 --> 00:07:14,780
,כי אומרים לו: כן, אתה זכית בלוטו
.אבל עוד לא קיבלת את הכסף

132
00:07:14,840 --> 00:07:18,660
.מה זה משנה? הכסף בבנק
?יעבור מהחשבון הזה לחשבון הזה. מה זה משנה

133
00:07:18,840 --> 00:07:21,160
.כן, אבל כשזוכים בלוטו אין סבל

134
00:07:21,220 --> 00:07:23,045
?למה אנחנו בעולם שלנו צריכים לסבול

135
00:07:23,069 --> 00:07:24,303
.למה? הוא נפרד מ-100 שקלים

136
00:07:24,560 --> 00:07:28,080
,הוא תרם 100 שקלים ומילא טופס
.וכן - כן, לא - לא. -אתה צודק, אתה צודק

137
00:07:28,093 --> 00:07:32,329
.אין סבל. הוא לא עובר איזו דרך
,לא ביקשתי להשתמש בטענה הזאת-

138
00:07:32,576 --> 00:07:35,475
אני רק ביקשתי להראות
שכשאתה אומר לי

139
00:07:36,405 --> 00:07:39,575
,"בן אדם עשה טוב ולא קיבל חזרה"
אתה יוצא מנקודת הנחה

140
00:07:40,120 --> 00:07:42,680
,שהסתיימה העבודה
.שלחו אותו הביתה וכלום

141
00:07:43,940 --> 00:07:46,860
.לא אמרו לו: נשלח לך את זה בדואר
.אין, פשוט אין משכורת

142
00:07:46,940 --> 00:07:47,620
.כן, בבקשה, יוסי

143
00:07:48,295 --> 00:07:50,825
אני רוצה לספר בחצי דקה

144
00:07:51,320 --> 00:07:54,660
.על היתקלות ב-1 לספטמבר 1969

145
00:07:55,220 --> 00:07:58,020
.פיקדתי כקצין בגולני על סיור

146
00:07:58,880 --> 00:08:02,100
חיכו לנו 30 אנשי קומנדו סורים

147
00:08:02,680 --> 00:08:05,980
,אכזריים, מקצוענים
.זה לא המחבלים האלה האחרים

148
00:08:07,340 --> 00:08:10,740
,שכבו במארב
.חיסלו לי את כל הסיור

149
00:08:11,520 --> 00:08:14,420
לא היה אחד שיצא חי
.חוץ מעבדך הנאמן

150
00:08:16,100 --> 00:08:21,160
היינו צריכים עם חברת קדישא לגרד בשפכטל
ולזהות מי ישב על איזה כיסא

151
00:08:21,260 --> 00:08:23,800
.כדי שאחר כך יקברו אותם בקבר ישראל

152
00:08:24,620 --> 00:08:30,540
ואני רוצה לומר, לצערי הרב, מאז
.אני לא הולך ולא משתתף בימי הזיכרון שלהם

153
00:08:30,580 --> 00:08:31,500
.אני לא מסוגל

154
00:08:32,160 --> 00:08:36,700
.הכאב הוא כל כך קשה כי זה מגיע אליך
ופה זה לא אני

155
00:08:37,380 --> 00:08:38,800
.אבל אלה חיילים שלי

156
00:08:39,460 --> 00:08:42,260
,אני אגיד לך יותר מזה
.אני עברתי כזה דבר

157
00:08:42,440 --> 00:08:47,360
,קמתי בוקר אחד, הייתי נשוי
.אישה יפה, ילדה יפה

158
00:08:48,220 --> 00:08:50,870
,קמתי בוקר אחד
.אין אישה, אין ילדה

159
00:08:50,940 --> 00:08:52,800
.הילדה נפטרה מסרטן והתגרשתי

160
00:08:53,060 --> 00:08:54,320
.היה לי מקרה כזה גם

161
00:08:55,360 --> 00:08:58,560
.עולמי חרב
,הייתי בסך הכול בגיל 25

162
00:08:59,980 --> 00:09:01,460
.קצין מבצעים של עזה

163
00:09:02,540 --> 00:09:04,470
.ולך תתמודד עכשיו עם החיים

164
00:09:06,000 --> 00:09:07,360
.אני זוכר את ההלוויה

165
00:09:08,080 --> 00:09:09,420
,הסתכלתי לשמיים

166
00:09:10,220 --> 00:09:12,740
,ואני לא אומר את זה כדי להראות שאני חזק

167
00:09:12,860 --> 00:09:14,890
:אני זוכר רק מילה אחת

168
00:09:15,220 --> 00:09:16,900
.אמרתי: אלוהים נתן, אלוהים לקח

169
00:09:17,320 --> 00:09:20,600
כנראה שהאמונה שלי מאז
.הייתה תמיד חזקה

170
00:09:20,680 --> 00:09:21,440
.זה לא פשוט

171
00:09:21,760 --> 00:09:23,520
.אני עד היום לא יצאתי מזה

172
00:09:23,800 --> 00:09:25,910
,אין יום שאני לא רואה את הילדה

173
00:09:26,505 --> 00:09:29,495
,אבל אני סוגר את המעגלים
.אני רואה מה יש לי היום

174
00:09:29,640 --> 00:09:30,970
,יש לי עשרה נכדים

175
00:09:31,840 --> 00:09:34,520
,ילדות חרדיות, משפחה ענקית

176
00:09:34,700 --> 00:09:37,010
.ולך תדע מה החשבונות של בורא עולם

177
00:09:37,040 --> 00:09:39,720
אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו כאלה
,קטנטנים, המוח לא תופס. -אבל עדיין

178
00:09:39,721 --> 00:09:42,140
.למה יש סבל בחשבונות? זאת השאלה

179
00:09:42,220 --> 00:09:43,836
?למה צריך לעבור דרך הסבל

180
00:09:43,862 --> 00:09:48,640
הסבל הוא אנושי ברמה שאנחנו מבינים
.אותה עם השכל הקטן שלנו

181
00:09:49,500 --> 00:09:52,460
אוגדונר, כשהוא שולח חיילים לקרב

182
00:09:52,560 --> 00:09:56,420
,החייל לא מבין למה הוא עשה איגוף
.למה החבר שלו נהרג שמה

183
00:09:56,480 --> 00:09:58,220
,האוגדונר רואה את כל הזירה

184
00:09:58,360 --> 00:10:02,280
,הוא רואה את התוצאה
.כי בלי זה הוא לא היה מגיע לכיבוש היעד

185
00:10:02,580 --> 00:10:05,360
כלומר, אני אומר את זה
,במילים צבאיות אכזריות

186
00:10:05,740 --> 00:10:08,160
.אבל יש ראייה רחבה שאנחנו לא רואים אותה

187
00:10:08,500 --> 00:10:11,880
:זאת אומרת, אתה בעצם אומר
.אתה לא מבין

188
00:10:12,800 --> 00:10:16,160
,יש חשבון, יש צדק
.אבל אתה לא מסוגל להבין אותו

189
00:10:17,240 --> 00:10:18,200
ככה טענו

190
00:10:19,473 --> 00:10:21,640
אנשי כת העשריה

191
00:10:22,908 --> 00:10:26,040
.בימי הביניים
אלה היו הפילוסופים המוסלמים

192
00:10:26,740 --> 00:10:31,820
והם מובאים בדברי הרמב"ם בפרק יז
."בחלק ג ב"מורה הנבוכים

193
00:10:33,247 --> 00:10:35,515
.אתה לא מסוגל להבין את החוכמה האלוהית

194
00:10:35,700 --> 00:10:37,440
.כך רצתה חוכמתו יתברך

195
00:10:37,500 --> 00:10:38,760
,במילים אחרות

196
00:10:39,200 --> 00:10:44,720
שמע, זה יומרני מדי לחייל פשוט
,להבין את המפקד שלו

197
00:10:45,460 --> 00:10:48,280
עוד יותר יומרני
,להבין את ראש הממשלה שלו

198
00:10:48,530 --> 00:10:51,260
,אולי כאלה יחלקו עליי בעניין הזה בימינו

199
00:10:51,685 --> 00:10:54,880
.או להבין, להבדיל, את הקב"ה

200
00:10:55,960 --> 00:10:57,000
,זה מה שאתה אומר. -בסדר

201
00:10:57,100 --> 00:10:58,540
.אבל זאת גם הגישה היום ביהדות

202
00:10:58,640 --> 00:11:00,700
:אני לא אמרתי שזאת הגישה, אני אומר
:זו הגישה של יוסי. -לא, תמיד אומרים

203
00:11:00,710 --> 00:11:03,560
.ה' נתן, ה' לקח, נסתרות דרכי האל
עדיין זה לא אומר-

204
00:11:03,620 --> 00:11:05,040
שאסור לך לכעוס

205
00:11:06,020 --> 00:11:07,320
.ולרטון

206
00:11:07,380 --> 00:11:08,020
?למה לכעוס

207
00:11:08,060 --> 00:11:12,520
כל אחד ברמה שלו, כי אנחנו בני אדם
עם רגשות, עם יצרים

208
00:11:13,020 --> 00:11:15,840
ואנחנו לא יכולים להגיע
?לרמה הזאת להבין... -למה לכעוס

209
00:11:15,900 --> 00:11:17,200
.לכעוס כי אין צדק

210
00:11:17,680 --> 00:11:19,360
.נכון, אנחנו מצפים לצדק

211
00:11:19,380 --> 00:11:20,853
.לצדק אנחנו מצפים
.אמת, מצפים לצדק-

212
00:11:20,861 --> 00:11:22,191
.חוזרים לבסיס שדיברנו

213
00:11:22,320 --> 00:11:29,040
כשחטפו את שלושת תלמידי הישיבה הייתה
אימא, ואני זוכר את זה, שכשראיתי אותה

214
00:11:29,465 --> 00:11:30,865
היא דיברה

215
00:11:31,720 --> 00:11:37,860
ממקום של אמונה וכוח
.שאי אפשר היה להכיל את זה

216
00:11:37,920 --> 00:11:42,020
,אני מהצד כאבתי על הילד הזה
,על שלושתם

217
00:11:42,400 --> 00:11:43,820
:והיא באה ואומרת

218
00:11:45,040 --> 00:11:46,580
.זה מה שרצה אלוהים

219
00:11:46,700 --> 00:11:47,680
?וזה הפריע לך

220
00:11:48,640 --> 00:11:51,720
,זה הפריע לי כי לי כאב מהצד

221
00:11:52,120 --> 00:11:55,660
,כמו כל עם ישראל
,על שלושה ילדים שנחטפו ונרצחו

222
00:11:56,200 --> 00:11:59,780
ועומדת האימא של אותו ילד
:ובאה ואומרת

223
00:12:00,760 --> 00:12:02,060
,זה מה שבורא עולם רצה

224
00:12:02,540 --> 00:12:03,680
.לקחת את הילד הזה

225
00:12:04,780 --> 00:12:06,300
,אני רוצה לספר לכם סיפור

226
00:12:06,920 --> 00:12:12,240
למה אסור לנו להאמין
.למה שאנשים אומרים בשעת צערם

227
00:12:14,640 --> 00:12:16,240
,היה יהודי בשם יעקב זילברברג

228
00:12:16,840 --> 00:12:19,640
.הוא היה אסיר בזונדרקומנדו בבירקנאו

229
00:12:20,740 --> 00:12:26,640
אנשי הזונדרקומנדו היו אומללים
.בחייהם, במותם וגם אלה שנותרו בחיים

230
00:12:27,360 --> 00:12:31,260
הם היו שנואים על ידי אנשי המחנות שראו
,בהם משתפי פעולה

231
00:12:31,440 --> 00:12:33,320
זוללים וסובאים, שיכורים

232
00:12:34,140 --> 00:12:36,400
.ועוד כל מיני דברים קשים מאוד

233
00:12:36,460 --> 00:12:39,280
.משתפי פעולה עם השטן בכבודו ובעצמו

234
00:12:39,640 --> 00:12:43,120
אנשי הזונדרקומנדו היו אחראים
,להכניס את היהודים לתאי הגז

235
00:12:44,180 --> 00:12:48,400
להרגיע אותם, להוציא את הגופות שלהם
.ולאחר מכן לשרוף אותם

236
00:12:49,340 --> 00:12:52,580
,הם היו חיים בדרך כלל בין 3 ל-6 חודשים

237
00:12:52,960 --> 00:12:55,560
,כי הגרמנים היו מאוד מסודרים

238
00:12:55,760 --> 00:12:58,900
והסוד הכי שמור היה באזור האפור
,של המשרפות

239
00:12:59,165 --> 00:13:00,745
.שאף אחד לא יצא משם בחיים

240
00:13:01,105 --> 00:13:02,735
.ולכן הם חיו על זמן שאול

241
00:13:03,486 --> 00:13:06,740
...וגם אחרי שניצלו

242
00:13:06,840 --> 00:13:12,020
אגב, לא ידעו, עד סוף שנות ה-50 לא ידעו
שהיו אנשי זונדרקומנדו שניצלו

243
00:13:12,760 --> 00:13:17,200
,כי היה בטוח
.כולם ידעו שהגרמנים הרגו את כולם

244
00:13:17,229 --> 00:13:21,253
אבל מתברר שבסדרה האחרונה
של אנשי הזונדרקומנדו

245
00:13:21,296 --> 00:13:24,500
.היו אנשים שהסתננו לצעדות המוות

246
00:13:24,900 --> 00:13:30,320
חלק זוהו ונרצחו, אבל חלק נשארו
ולא סיפרו לאף אחד איפה הם היו

247
00:13:30,800 --> 00:13:34,840
.כי הם לא רצו להיתפס כאנשים שליליים
.אפילו לילדים שלהם לא סיפרו

248
00:13:35,260 --> 00:13:37,940
,ממשפט אייכמן, בתחילת שנות ה-60

249
00:13:38,265 --> 00:13:41,605
חל שינוי ביחס לניצולי השואה
.והם התחילו לדבר

250
00:13:41,820 --> 00:13:46,880
מי שאסף אותם בפינצטה כדי לראיין אותם
"היה פרופסור גדעון גרייף מ"יד ושם

251
00:13:47,000 --> 00:13:49,480
והוא כתב עליהם ספר
."שנקרא "בכינו בלי דמעות

252
00:13:49,580 --> 00:13:53,740
.ספר מזעזע, מצמרר אבל עם המון תוכן

253
00:13:54,140 --> 00:13:58,300
הוא פשוט אסף את כל אנשי הזונדרקומנדו
,שנותרו בחיים

254
00:13:58,520 --> 00:14:01,320
.הגיע אליהם ודובב אותם וראיין אותם

255
00:14:01,480 --> 00:14:03,800
,המרואיין האחרון
.שמו היה יעקב זילברברג

256
00:14:05,260 --> 00:14:06,540
,עכשיו, כשמראיינים בן אדם

257
00:14:06,600 --> 00:14:08,480
?אנחנו שואלים כאן: מה שמך

258
00:14:08,580 --> 00:14:13,340
...שמי שי, שמי יוסי, שמי מוטי, שמי
...אני כך וכך, אני אבא, אני

259
00:14:13,520 --> 00:14:16,920
זאת אומרת, כל אחד אומר
.את הדבר המרכזי בחייו

260
00:14:17,860 --> 00:14:21,080
,כשהוא מתחיל את הריאיון עם יעקב זילברברג
:יעקב זילברברג אומר כך

261
00:14:21,360 --> 00:14:24,740
,שמי יעקב זילברברג
גדלתי למשפחה חסידית

262
00:14:25,880 --> 00:14:28,380
,אורתודוקסית מאוד
.והיום אני לא מאמין בקב"ה

263
00:14:29,500 --> 00:14:33,080
אני לפעמים הולך לבית כנסת
.אבל לא מסיבות דת, אלא מסיבות פולקלור

264
00:14:33,780 --> 00:14:35,640
.עכשיו הוא ממשיך לספר על עצמו

265
00:14:35,800 --> 00:14:40,580
כלומר, כשהוא בוחר להגיד "שמי יעקב
,"זילברברג, אני לא מאמין בקב"ה

266
00:14:40,920 --> 00:14:43,570
זה אומר שהנושא הזה
.העסיק אותו כל החיים

267
00:14:44,440 --> 00:14:46,820
?עכשיו, מי אנחנו שנשפוט אדם כזה

268
00:14:47,200 --> 00:14:52,240
אדם שנכנס בגופו לגיהינום
,ליותר מ-12 חודש כדין רשעים גמורים

269
00:14:52,520 --> 00:14:54,020
.אנחנו לא יכולים לשפוט אנשים כאלה

270
00:14:54,300 --> 00:14:56,570
,אין לנו הצידוק המוסרי
.אין לנו שום זכות

271
00:14:57,060 --> 00:14:59,820
אבל לאחר שהוא מספר את כל ההשתלשלות

272
00:14:59,880 --> 00:15:03,820
ושאלות אמוניות שהוא שאל
,את הדיין ממקוב רבי לייב לנגפוס

273
00:15:04,080 --> 00:15:10,220
,שהיה חתנו של הרב של מקוב. בתוך תאי הגז
,בתוך המשרפות כשהוא יושב ועוסק בתורה

274
00:15:10,340 --> 00:15:13,660
.הוא בא אליו עם שאלות על אמונה
זה פשוט בלתי נתפס

275
00:15:13,820 --> 00:15:20,360
ששני יהודים עומדים בעליית הגג של המשרפות
,שמתחת שורפים יותר מ-4,000 גופות ביום

276
00:15:20,500 --> 00:15:24,300
,והוא דן עם הדיין ממקוב על שאלות אמוניות
.על איפה הקב"ה נמצא

277
00:15:24,820 --> 00:15:26,960
.ולא משנה כרגע מה הוא שאל ומה הוא ענה

278
00:15:27,560 --> 00:15:29,070
בסוף העדות שלו

279
00:15:30,620 --> 00:15:32,610
:מסכם יעקב זילברברג את הדברים כך

280
00:15:33,085 --> 00:15:35,475
.בסופו של דבר ניצחתי

281
00:15:36,085 --> 00:15:38,645
הקמתי משפחה, יש לי ילדים

282
00:15:39,385 --> 00:15:41,685
ואני יכול להסתכל אחורנית על החיים

283
00:15:42,780 --> 00:15:44,080
.ולהגיד שהיה שווה

284
00:15:44,745 --> 00:15:46,635
:ואז הוא נותן את המשפט

285
00:15:48,485 --> 00:15:49,565
,אבל אתה יודע

286
00:15:50,380 --> 00:15:52,430
אחרי כל מה שסבלתי

287
00:15:54,165 --> 00:15:56,295
.אין לי ספק שהקב"ה יסלח לי

288
00:15:57,925 --> 00:15:58,925
?סליחה

289
00:15:59,590 --> 00:16:02,340
?סליחה? איזה הקב"ה

290
00:16:02,600 --> 00:16:07,020
אתה פתחת את העדות שלך עם זה
,שפעם האמנת בקב"ה והיום לא

291
00:16:07,460 --> 00:16:10,735
וכשאתה מסיים את העדות שלך
.אתה אומר שאתה בטוח שהקב"ה יסלח לך

292
00:16:10,860 --> 00:16:13,140
אז לאיזה יעקב זילברברג
?אנחנו צריכים להאמין

293
00:16:13,695 --> 00:16:14,695
.התשובה היא לשניהם

294
00:16:15,180 --> 00:16:16,640
,זה לקח לי זמן להבין את זה

295
00:16:17,200 --> 00:16:21,980
אבל יעקב זילברברג
,חי עם רגשי אשמה נוראים

296
00:16:22,560 --> 00:16:23,980
.עם נקיפות מצפון

297
00:16:24,320 --> 00:16:30,500
הוא ראה מאות אלפי יהודים
.שהוא היה חלק מסיום החיים שלהם

298
00:16:30,940 --> 00:16:35,040
,ואם יש בורא לעולם, ככה הוא הרגיש
:לא בצדק אבל ככה הוא הרגיש

299
00:16:35,100 --> 00:16:38,040
,אין לי כפרה על מה שעשיתי
.אין לי תקווה

300
00:16:38,300 --> 00:16:40,380
,אם אין לי תקווה
.אני מעדיף שאין הקב"ה

301
00:16:41,760 --> 00:16:45,260
,אם אין הקב"ה
.אז לא מחכה לי שום דבר אחר כך

302
00:16:45,820 --> 00:16:51,340
,אבל ברגע שזילברברג הבין
,האמין שיש סיכוי למחילה

303
00:16:52,200 --> 00:16:53,800
- שאולי הקב"ה יסלח לו

304
00:16:54,435 --> 00:16:56,085
.הקב"ה חזר לחיים שלו

305
00:16:57,020 --> 00:17:02,680
:ולכן אסור לנו להאמין ליהודי שאומר
.אני לא מאמין בקב"ה

306
00:17:02,780 --> 00:17:06,620
יש סיבה. אם תסתלק הסיבה
.הוא יחזור להאמין

307
00:17:08,240 --> 00:17:10,880
.לכן הנושא כל כך טעון מבחינה רגשית

308
00:17:11,600 --> 00:17:15,280
,"אגב, הרמב"ם כותב ב"מורה הנבוכים
,כפי שהזכרנו קודם

309
00:17:15,920 --> 00:17:22,380
שהסיבה המרכזית שגרמה לפילוסופים היוונים
להאמין שאין השגחה בעולם שלנו

310
00:17:22,840 --> 00:17:27,060
זה מפני שהם ראו
.שהצדיק והרשע סובלים את אותו סבל

311
00:17:27,620 --> 00:17:29,520
,זאת אומרת, הם האמינו שיש סיבה ראשונה

312
00:17:29,860 --> 00:17:34,100
הם האמינו שיש השגחה על הגלגלים
,ועל כל מה שמעל גלגל הירח

313
00:17:34,140 --> 00:17:38,500
אבל לדעת אריסטו, אין השגחה פרטית
?מתחת גלגל הירח. למה

314
00:17:38,580 --> 00:17:39,680
.מכל מיני סיבות

315
00:17:39,740 --> 00:17:45,200
הרמב"ם אומר שהסיבה המרכזית, לדעתו של
הרמב"ם, היא מפני שהם ראו שאין צדק בעולם

316
00:17:45,700 --> 00:17:49,380
.ואי אפשר לייחס חוסר צדק לסיבה הראשונה

317
00:17:51,680 --> 00:17:54,240
.ולכן זו שאלה קשה
?איך מתמודדים איתה

318
00:17:54,300 --> 00:17:56,980
...איך אדם
אתה הזכרת קודם את הגברת פרנקל

319
00:17:58,940 --> 00:18:01,220
שעומדת מול כל האומה

320
00:18:03,460 --> 00:18:05,260
.ומדברת דברים של אמונה

321
00:18:05,840 --> 00:18:08,920
לא לפני הרבה זמן
אחד החברים הטובים שלי איבד בן

322
00:18:10,220 --> 00:18:15,600
ועומד מול כל עם ישראל ואומר דברים
.שאתה אומר: שמע, זה לא אנושי

323
00:18:16,540 --> 00:18:18,380
.זה לא אנושי
.זה לא יכול להיות שהוא מתכוון לזה

324
00:18:19,300 --> 00:18:23,160
זה לא אנושי. זה אולי
.גם מה שהפריע לך כששמעת אותה

325
00:18:23,260 --> 00:18:25,020
?זאת אומרת, היא מדקלמת את זה

326
00:18:25,940 --> 00:18:29,060
?היא מאמינה בזה
,מה שלא יהיה לא תוציא אותה טוב

327
00:18:29,120 --> 00:18:30,680
כי אם היא מאמינה בזה
,אז אולי היא פנאטית

328
00:18:31,020 --> 00:18:33,280
אם היא מדקלמת את זה
.אז היא, חס ושלום, לא אישה ישרה

329
00:18:33,932 --> 00:18:38,660
זאת אומרת, איך אפשר להגיד
.דברים כאלה? זה מאוד קשה

330
00:18:40,040 --> 00:18:43,580
,איך אפשר להגיע לתובנה שכלית

331
00:18:44,200 --> 00:18:51,940
,לא רגשית ולא פנאטית, אלא מתוך התבוננות
,ראיית כל התמונה כמו שהזכרת

332
00:18:52,300 --> 00:18:54,675
?ולהגיד את מה שהיא אומרת

333
00:18:54,980 --> 00:18:57,160
?את מה שהחבר שלי אמר
?איך אפשר להגיע לזה

334
00:18:57,420 --> 00:19:00,040
?כן, אבל עוד פעם... -מה מתבטל
.הלב או השכל? משהו מתבטל

335
00:19:00,100 --> 00:19:01,520
.אז זהו, משהו פה חייב להתבטל

336
00:19:01,560 --> 00:19:06,420
,זה לא רק שחייב להתבטל. עוד פעם
,יש את השאלה המאוד מאוד בסיסית פה

337
00:19:07,220 --> 00:19:12,060
,אם אנחנו, לפחות לפי היהדות
...לא מבינים, טוענים, אנחנו לא

338
00:19:12,340 --> 00:19:13,660
.אז תגיד: אני לא מבין

339
00:19:13,689 --> 00:19:16,859
לא מבין. אז אם אני לא מבין
?איך אני יכול לקבל

340
00:19:16,919 --> 00:19:22,080
זאת אומרת, איך אתה יכול לקבל משהו -יפה
?אמרת. -שאתה לא מבין שכרוך בכל כך הרבה סבל

341
00:19:22,260 --> 00:19:24,820
לכן יש אנשים
.שמכנים זאת פנאטיות, חלילה

342
00:19:25,560 --> 00:19:27,440
,כי הוא לא מבין. הוא אומר: לא מבין
:נגמר. -כן, עכשיו גם נשאלת השאלה

343
00:19:27,500 --> 00:19:31,077
?מישהו מבין? האם אני צריך לנסות להבין

344
00:19:31,090 --> 00:19:33,469
.האם אפשר ללמוד איפה להבין? -אוקיי

345
00:19:33,840 --> 00:19:35,660
.תראו, אני רוצה לומר עוד פן אחד

346
00:19:36,420 --> 00:19:40,500
מי שהיה בחיל קרבי
ומול אויב אחד לאחד יודע

347
00:19:41,200 --> 00:19:45,140
שחיילי צה"ל, כשיש אויב יורה עליהם
.הם יורים ומסתערים

348
00:19:45,440 --> 00:19:50,460
והיו הרבה מחקרים בעניין הזה, אתה יודע
?שאתה הולך להיהרג, איך אתה רץ לכיוון האש

349
00:19:51,320 --> 00:19:54,375
ואז הגיעו למסקנה
.שיש דבר שנקרא לחץ חברתי

350
00:19:54,420 --> 00:19:57,700
הוא לא יכול להיראות פחדן
.ליד החברים שלו

351
00:19:57,880 --> 00:20:00,840
הוא עושה את זה הרבה כדי שיגידו

352
00:20:01,570 --> 00:20:03,780
.מה עשיתי ואיך עשיתי

353
00:20:04,000 --> 00:20:06,580
,הוא חושב צעד אחד קדימה
.בכלל לא על החיים שלו

354
00:20:06,880 --> 00:20:09,360
,אני חוזר לגברת הזאת
,הקדושה הזאת

355
00:20:09,780 --> 00:20:13,140
לפי דעתי, זה שילוב של אצילות נפש
.עם אמונה מאוד חזקה

356
00:20:13,239 --> 00:20:16,093
.למה פנאטיזם? זה לא פנאטיזם
.אז פה זה מתחבר לשי-

357
00:20:16,680 --> 00:20:18,478
מה שאתה אומר
.מתחבר למה ששי שאל

358
00:20:18,640 --> 00:20:21,840
?כלומר, האם זו אמונה

359
00:20:22,300 --> 00:20:24,020
?אמונה, על מי היא מתבססת

360
00:20:24,720 --> 00:20:27,580
?האם יש נתונים שאתה יכול להתבסס עליהם

361
00:20:27,860 --> 00:20:28,540
:אנחנו אומרים

362
00:20:28,580 --> 00:20:33,020
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט"
."אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא

363
00:20:33,100 --> 00:20:34,260
?אז מה השיטה הכי טובה

364
00:20:34,480 --> 00:20:36,580
כשאתה רואה משהו
,שלכאורה צועק חוסר צדק

365
00:20:36,620 --> 00:20:38,280
.אתה אומר: שמע, אנחנו לא מבינים

366
00:20:38,855 --> 00:20:42,373
זו דרך קלאסית להוציא
.את הקב"ה טוב מהסיפור. -נכון

367
00:20:42,520 --> 00:20:43,700
.עכשיו, הרמב"ם לא עושה את זה

368
00:20:44,160 --> 00:20:45,380
.הרמב"ם הולך למקום אחר

369
00:20:46,720 --> 00:20:47,280
...הרמב"ם
.ספר קהלת-

370
00:20:48,060 --> 00:20:50,720
?איך מסתיים ספר קהלת
,אם אני זוכר נכון

371
00:20:50,999 --> 00:20:53,722
"...סוף מעשה..." -סוף דבר הכול נשמע"
,סוף דבר הכול נשמע"-

372
00:20:53,765 --> 00:20:56,342
את האלוהים ירא"
."ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

373
00:20:56,540 --> 00:21:01,280
.לפי דעתי, יש שלב מסוים בחיים
בגלל המוח הקטן שלנו, בגלל המגבלות

374
00:21:01,420 --> 00:21:04,960
,עדיף להיות נאיבי, להיות תמים
.להאמין שזה מה שצריך להיות

375
00:21:04,978 --> 00:21:05,534
.יכול להיות

376
00:21:05,546 --> 00:21:07,116
.זה הכי פשוט
...זה גם, דרך אגב

377
00:21:07,125 --> 00:21:09,443
.אבל זה אם אין תשובה
.צורה של ההישרדות הכי טובה-

378
00:21:09,546 --> 00:21:11,185
.אבל זה אם אין תשובה
.רק ככה אפשר לשרוד-

379
00:21:11,540 --> 00:21:16,840
אחרת אתה מתוסכל, אתה מתחיל להתמודד
.עם האמת הקשה שאנחנו לא בנויים לה

380
00:21:16,881 --> 00:21:18,866
זה לא נכון. בן אדם שלא מאמין

381
00:21:18,870 --> 00:21:20,911
.הוא לא מתוסכל. -סליחה
.כי אין לו את מי להאשים. -בואו נעצור כאן-

382
00:21:20,928 --> 00:21:22,427
.תראה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי

383
00:21:22,431 --> 00:21:24,798
,בן אדם שלא מאמין
.אני אישית מרחם עליו. -סליחה

384
00:21:24,876 --> 00:21:26,141
.סליחה. -הכול נופל עליו

385
00:21:26,437 --> 00:21:27,581
.סליחה. -הכול נופל עליו

386
00:21:27,640 --> 00:21:29,888
...הבעיה שלי עם מה שאתה אומר
.לא, הוא לא מאמין, הוא לא מתוסכל-

387
00:21:30,120 --> 00:21:33,160
...הבעיה שלי עם מה שאתה אומר
.אני מוגדר אדם מאמין

388
00:21:33,540 --> 00:21:38,120
הבעיה שלי עם מה שאתה אומר זה שאתה
,בעצם אומר שהאמונה היא סוג של תרופה

389
00:21:38,600 --> 00:21:42,000
,היא סוג של תרופת הרגעה
.אתה מאמין והכול נגמר

390
00:21:42,320 --> 00:21:48,500
ואני באופן אישי קשה לי מאוד לקבל
,את ההנחה הזאת שהאמונה היא סוג של תרופה

391
00:21:48,720 --> 00:21:51,855
,כי יש הרבה תרופות
.יש תרופות כאלה ויש תרופות כאלה

392
00:21:51,880 --> 00:21:54,930
,אני רוצה לשאול
...שוב, אני רוצה לחזור לנקודה

393
00:21:54,958 --> 00:21:58,640
הרב אהרון, אבל אתה לא מאמין בגלל שזו
.תרופה. קודם כול אתה מאמין כי אתה מאמין

394
00:21:59,160 --> 00:22:00,740
.ואם זה גם... -אבל גם למאמין יש שאלות

395
00:22:00,773 --> 00:22:03,804
...וגם אם זה
?ואז אם זה גם תרופה, מה מזיק

396
00:22:03,823 --> 00:22:06,383
?זאת אומרת, למאמין אין שאלות
?אם אתה מאמין אמיתי, אין לך שאלות

397
00:22:06,388 --> 00:22:07,268
.אני לא אמרתי שאין שאלות

398
00:22:07,274 --> 00:22:07,853
.אז יש לו שאלות

399
00:22:07,860 --> 00:22:12,165
לכן אמרתי בהתחלה שמותר לך לכעוס
,על בורא עולם, מותר לך לבכות. -אוקיי

400
00:22:12,230 --> 00:22:13,680
.אז בוא נראה איך אנחנו מתקדמים
,מותר לך להכות על חטא-

401
00:22:14,029 --> 00:22:19,420
עדיין אתה מאמין שהוא יודע יותר טוב ממך
.בראייה הכללית מה צריך להיות

402
00:22:19,580 --> 00:22:22,140
.אנחנו פשוט לא רואים את זה
.זה קשה לומר את זה

403
00:22:22,682 --> 00:22:24,682
.אני לא חושב שקשה לומר את זה
.אני עברתי את זה-

404
00:22:24,800 --> 00:22:27,036
,אני לא חושב שקשה לומר את זה
.אני חושב שמותר לומר את זה

405
00:22:27,580 --> 00:22:30,200
.אבל אני רוצה שהדברים יהיו יותר מלומדים

406
00:22:30,380 --> 00:22:35,740
זאת אומרת, תמיד נוכל להגיע למקום שבו
.אנחנו אומרים: שמע, אנחנו קטנים

407
00:22:36,400 --> 00:22:39,040
,אני מודה בזה שאנחנו מוגבלים
.אני לא מגלומן

408
00:22:39,600 --> 00:22:43,620
"אבל בין "אנחנו קטנים
...לבין האירועים שהאדם חווה בחיים

409
00:22:43,760 --> 00:22:45,480
זאת אומרת, היהדות שלנו קיימת הרבה שנים

410
00:22:47,100 --> 00:22:51,020
ולצערי הרב, היינו מעבדת הניסויים
.לכל הייסורים שהאנושות המציאה

411
00:22:51,460 --> 00:22:56,300
העם יהודי זה העם הראוי ביותר

412
00:22:57,260 --> 00:22:58,900
.שיעסוק בסוגיית הסבל והייסורים

413
00:23:00,020 --> 00:23:04,620
ומעניין שהעיסוק בסוגיית הסבל והייסורים
.התחילה עוד לפני היותנו לעם

414
00:23:04,940 --> 00:23:05,980
.קוראים לזה ספר איוב

415
00:23:06,980 --> 00:23:08,300
.את ספר איוב כתב משה רבנו

416
00:23:09,040 --> 00:23:13,400
הוא כתב את זה כשהוא בא ליהודים במצרים
.להגיד להם: הגיע זמן גאולתכם

417
00:23:14,100 --> 00:23:18,780
והוא ידע שהם ישאלו אותו: איפה היה הקב"ה
?כשקברו את הילדים שלנו בקירות

418
00:23:19,240 --> 00:23:21,740
,והוא היה צריך לספק להם תשובה
.אז הוא כתב להם את ספר איוב

419
00:23:21,780 --> 00:23:24,180
,עכשיו, יש אומרים שהסיפור היה
.יש אומרים שהוא משל

420
00:23:24,240 --> 00:23:25,800
.הרמב"ם נוטה לומר שהוא משל

421
00:23:26,760 --> 00:23:29,880
אבל הרמב"ם מתאר את ספר איוב
.מזווית מאוד מרתקת

422
00:23:31,200 --> 00:23:33,540
,משה רבנו בונה דמות

423
00:23:33,960 --> 00:23:35,400
.לא הרבה, אחת

424
00:23:36,560 --> 00:23:38,880
.אחת כדי שהשכל יוכל לעסוק בה

425
00:23:39,100 --> 00:23:41,540
,כי כשאתה מדבר על הרבה
.הלב נכנס לתמונה

426
00:23:41,700 --> 00:23:43,400
...כשאתה מדבר על הרבה אז

427
00:23:43,720 --> 00:23:45,320
!שישה מיליון יהודים

428
00:23:45,380 --> 00:23:47,620
,אז אנחנו לא מדברים על שישה מיליון
לוקחים בן אדם אחד

429
00:23:48,100 --> 00:23:49,960
.ומעצבים את הדמות שלו
?הוא צריך להיות צדיק, נכון

430
00:23:50,760 --> 00:23:57,320
איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש"
."ההוא איש תם וישר וירא אלוהים וסר מרע

431
00:23:57,920 --> 00:23:59,640
.פרפקט, מושלם

432
00:23:59,720 --> 00:24:03,120
אין עוד דמות בתנ"ך שמתוארת
.בכל כך הרבה כתרים

433
00:24:03,291 --> 00:24:05,564
,תם" כנגד יעקב, "ישר" כנגד אברהם"

434
00:24:05,702 --> 00:24:08,593
ירא אלוהים" כנגד יצחק"
.ו"סר מרע" כנגד דוד המלך

435
00:24:09,000 --> 00:24:12,320
זהו זה. אתה לא יכול למצוא בציציות שלו
.משהו לא בסדר

436
00:24:12,560 --> 00:24:13,780
ואז מתחיל הסיפור

437
00:24:13,820 --> 00:24:18,580
שהיו לו ילדים ואז השטן מגיע
והקב"ה אומר לשטן

438
00:24:18,620 --> 00:24:22,780
ואז השטן אומר לו: שמע, זו לא חוכמה
.שאיוב מאמין בך כי הכול טוב לו

439
00:24:22,840 --> 00:24:25,000
,תן לו איזו לחיצה
תראה, הוא יקלל אותך בפנים

440
00:24:25,360 --> 00:24:27,660
...ואז הקב"ה נותן לשטן אישור

441
00:24:27,720 --> 00:24:29,480
מין סיפור כזה מאוד מוזר

442
00:24:30,320 --> 00:24:34,220
על איזה דין ודברים שבין האלוה לשטן
.כאילו שהקב"ה חייב לשטן משהו

443
00:24:35,260 --> 00:24:36,860
.הרי הוא חוקר לב ובוחן כליות

444
00:24:36,920 --> 00:24:40,940
אם האלוה אומר לשטן שאיוב תם וישר
,וירא אלוהים וסר מרע

445
00:24:41,000 --> 00:24:42,800
?מי צריך כאן את האישור של השטן

446
00:24:44,120 --> 00:24:45,280
.זה לא הנושא שלנו

447
00:24:45,840 --> 00:24:49,120
אבל אז איוב מתחיל לקבל
.את "בשורות האיוב" שלו

448
00:24:49,640 --> 00:24:52,080
ו"בשורות האיוב" של איוב
:היו קשות משתי סיבות

449
00:24:52,120 --> 00:24:53,980
.גם בגלל העוצמה וגם בגלל התזמון

450
00:24:54,060 --> 00:24:55,480
."עוד זה מדבר וזה בא"

451
00:24:57,560 --> 00:24:58,320
ואיוב סובל

452
00:24:59,340 --> 00:24:59,840
.סבל נורא

453
00:25:00,320 --> 00:25:02,780
.ואשתו מאבדת את האמונה שלה

454
00:25:03,360 --> 00:25:05,780
."היא אומרת לו "ברך אלוהים ומות

455
00:25:07,240 --> 00:25:09,780
.כנראה זו הייתה טעות להאמין בקב"ה

456
00:25:10,580 --> 00:25:11,680
.חס ושלום, השמיים ריקים

457
00:25:12,180 --> 00:25:15,160
"תן קללה, "ברך אלוהים
."בלשון סגי נהור, "ומות

458
00:25:15,860 --> 00:25:17,040
,ואז איוב אומר לה: תראי

459
00:25:17,560 --> 00:25:19,220
.יש כאן כשל לוגי במה שאת אומרת

460
00:25:19,880 --> 00:25:21,540
?תגידי, כשהיה טוב היה אלוהים

461
00:25:23,425 --> 00:25:24,505
?אז איפה הוא עכשיו

462
00:25:25,945 --> 00:25:28,315
,עכשיו, אם לא היה כשהיה טוב

463
00:25:28,760 --> 00:25:30,520
אז למה אז אמרת שיש
?ועכשיו את אומרת שאין

464
00:25:30,640 --> 00:25:33,030
?את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל

465
00:25:34,060 --> 00:25:35,940
?האם רק כשטוב יש אלוהים

466
00:25:36,480 --> 00:25:37,500
?וכשרע אין

467
00:25:37,820 --> 00:25:40,680
האם זה שאנחנו לא מבינים למה רע
?זה אומר שהוא לא קיים

468
00:25:40,840 --> 00:25:44,860
ואז הוא אמר את המילים שאתה אמרת
:על הקבר, כמו שסיפרת

469
00:25:44,900 --> 00:25:47,200
."ה' נתן וה' לקח, יהי שם השם מבורך"

470
00:25:47,700 --> 00:25:50,420
ובכל זאת לא חטא איוב"
."ולא נתן תיפלה לשפתיו

471
00:25:50,620 --> 00:25:53,780
.אבל לאיוב היו המון שאלות
.המון שאלות היו לו

472
00:25:54,085 --> 00:25:57,135
ובאים שלושה חברים
,והם לא היו סתם חברים

473
00:25:57,280 --> 00:25:59,100
.הם היו חכמי אומות העולם

474
00:25:59,700 --> 00:26:04,070
.בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליפז התימני
,אליפז התימני היה אדומי

475
00:26:04,620 --> 00:26:09,270
בלדד השוחי היה ישמעאלי
.וצופר הנעמתי היה עמוני

476
00:26:09,690 --> 00:26:12,540
והיו יושבים וכל אחד מסביר לאיוב
.את השיטה שלו

477
00:26:13,930 --> 00:26:15,340
?מה הם אומרים לו
.מסביר הרמב"ם

478
00:26:16,010 --> 00:26:17,000
...אחד אומר לו: שמע

479
00:26:19,240 --> 00:26:20,420
.שמע, כנראה שאתה לא צדיק

480
00:26:21,100 --> 00:26:22,970
מה, אתה רוצה
?להוציא את הקב"ה לא בסדר

481
00:26:23,540 --> 00:26:28,080
יכול להיות שעשית משהו, אתה יודע, אולי
.כשהיית בצבא החזרת את כל הציוד? לך תדע

482
00:26:28,950 --> 00:26:32,350
,הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה
."סביביו נסערה מאוד"

483
00:26:32,490 --> 00:26:34,270
.לך תדע על מה תפס אותך אלוה

484
00:26:34,430 --> 00:26:35,810
?אתה רוצה להוציא אותו לא בסדר

485
00:26:37,170 --> 00:26:38,030
.אתה מוגבל

486
00:26:38,880 --> 00:26:39,640
.זו תשובה אחת

487
00:26:40,580 --> 00:26:45,760
תשובה שנייה: שמע, אתה צדיק. אתה באמת
.צדיק. אז למה אתה סובל? אני אגיד לך

488
00:26:46,520 --> 00:26:47,570
.לתת לך שכר לעולם הבא

489
00:26:49,100 --> 00:26:52,400
.סובל פה - תקבל שכר שם
.זה נקרא חוק כלים שלובים

490
00:26:53,420 --> 00:26:55,200
.סבלת פה - תתמלא שם

491
00:26:56,010 --> 00:26:56,780
?תגיד לי, איפה אתה מעדיף

492
00:26:57,560 --> 00:27:00,890
אז אם אתה לא מאמין בעולם הבא, כמו שאמרנו
.בתחילת הדיון שלנו, אז אתה אומר: עזוב

493
00:27:01,470 --> 00:27:03,540
...ציפור אחת ביד
.כשיהיה שם, נדבר

494
00:27:03,610 --> 00:27:07,850
,שלם מזומן. -אבל אם ברור לך שיש שם
.אתה סובל פה - קבל שם

495
00:27:09,900 --> 00:27:14,670
:ויש תשובה נוספת שהיא
,שמע

496
00:27:16,780 --> 00:27:17,590
.כך רצה אלוה

497
00:27:19,500 --> 00:27:20,360
.כך רצה אלוה

498
00:27:20,530 --> 00:27:21,850
.הזכרנו את כת העשריה קודם

499
00:27:22,680 --> 00:27:28,890
הם טענו שהקב"ה פועל הכול בחוכמתו
.והאדם הוא נטול בחירה

500
00:27:29,240 --> 00:27:32,780
ככה הם טוענים. אגב, חלק גדול
,מהמוסלמים בימינו, אנשים לא יודעים את זה

501
00:27:32,910 --> 00:27:35,910
,"טוענים שהאדם, קוראים לזה "מכתוב
.זאת אומרת גזרה קדומה זה נקרא

502
00:27:36,380 --> 00:27:38,150
.הכול כתוב מראש, בעצם אין לך בחירה

503
00:27:38,450 --> 00:27:40,540
.אז יש כאן שאלה מוסרית ממדרגה ראשונה

504
00:27:40,660 --> 00:27:43,540
,אם אין בחירה
?אז מה פתאום נותנים עונש לרשע

505
00:27:44,870 --> 00:27:47,660
,הוא לא אחראי למעשיו
.הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע

506
00:27:47,680 --> 00:27:50,330
.הוא גם לא בוחר לסבול
?הוא רובוט. מה אתה מעניש אותו

507
00:27:50,530 --> 00:27:53,580
?וגם למה אתה נותן שכר לצדיק
?מה הוא עשה טוב

508
00:27:53,860 --> 00:27:56,320
?אתם יודעים מה התשובה
,הם לא היו טיפשים. הם אומרים ככה

509
00:27:56,900 --> 00:28:01,190
אומרים: שמע, האלוה
.לא מוגבל בנורמות מוסריות

510
00:28:02,230 --> 00:28:04,660
,ברגע שאתה מדבר על שכר ועונש
.אתה מדבר על מוסר

511
00:28:04,840 --> 00:28:06,660
,ברגע שאתה מדבר על מוסר
.אתה מגביל את האלוה

512
00:28:07,460 --> 00:28:11,500
,כי אם האלוה צריך לתת שכר
.אז מי שעושה מצווה - אלוהים חייב לו

513
00:28:12,410 --> 00:28:13,240
.אז אתה מגביל אותו

514
00:28:13,880 --> 00:28:17,880
כך רצה אלוה. הוא רצה שיהיו אנשים שלא תהיה
,להם בחירה ויעשו רע והוא יעניש אותם

515
00:28:18,090 --> 00:28:20,420
הוא רצה שיהיו אנשים שיעשו טוב בלי בחירה
.והוא ייתן להם שכר

516
00:28:20,660 --> 00:28:21,890
.כך רצה האלוה

517
00:28:22,780 --> 00:28:25,780
?ולמה אתה סובל
.כי ככה האלוה רצה

518
00:28:26,640 --> 00:28:29,440
.אלה הם שלושת החברים
,ואז הגיע אליהו ואמר עוד משהו

519
00:28:29,580 --> 00:28:32,500
.אבל כאן מגיע הרמב"ם עם התשובה
.תשובה מרתקת

520
00:28:33,450 --> 00:28:34,330
.תשובה מופלאה

521
00:28:36,870 --> 00:28:41,520
תגידו לי, הרי אחרי שהחברים אכזבו
,את איוב והקב"ה גם כעס עליהם

522
00:28:42,640 --> 00:28:45,280
,"שלא דיברתם נכונה אל עבדי אל איוב"

523
00:28:46,430 --> 00:28:48,890
:אני רוצה לשאול שאלה
?מה קרה אחר כך

524
00:28:49,080 --> 00:28:51,610
.מסתבר שהאלוה בא לבקר את איוב

525
00:28:52,330 --> 00:28:54,960
"...ויען ה' את איוב מן הסערה ויאמר"

526
00:28:55,620 --> 00:28:57,640
.מגיע האלוה לדבר עם איוב
?למה הוא בא

527
00:28:58,150 --> 00:29:00,640
כי הוא שמע שיש לאיוב טענות
.ואיוב צדיק, הוא בא לענות לו

528
00:29:01,990 --> 00:29:02,560
.הוא בא לענות לו

529
00:29:04,100 --> 00:29:08,100
:איוב לא מתרגש, והקב"ה אומר לו
,שמע, אני אענה לך על כל השאלות שלך

530
00:29:08,420 --> 00:29:09,420
?ואני יכול לשאול אותך שאלה אחת

531
00:29:10,790 --> 00:29:14,020
איפה היית ביוסדי ארץ"
?"הגד אם ידעת בינה

532
00:29:15,220 --> 00:29:16,780
?אתם חושבים שזו הייתה השאלה היחידה

533
00:29:17,600 --> 00:29:19,840
:זאת אומרת, בעברית זה היה
?כשבראתי את העולם, איפה היית

534
00:29:20,960 --> 00:29:23,170
?לא היית. אז מה אתה שואל שאלות
.זה מה שיוסי אמר

535
00:29:23,480 --> 00:29:26,880
,אתה אדם מוגבל, אתה חי במקום ובזמן
.אתה לא יכול לשאול שאלות על אין-סוף

536
00:29:27,360 --> 00:29:29,300
.המסתבר שהאלוה לא הפסיק

537
00:29:29,960 --> 00:29:31,460
?"מי שת בטוחות חוכמה"

538
00:29:33,060 --> 00:29:36,840
,מלא שאלות
.כמעט 50 שאלות האלוה שואל את איוב

539
00:29:38,300 --> 00:29:39,440
הוא לא עונה לו אפילו
.תשובה אחת

540
00:29:40,090 --> 00:29:42,660
ואחרי שהאלוה שואל את איוב 50 שאלות

541
00:29:44,600 --> 00:29:48,560
:איוב מוריד את העיניים, אומר
.ריבונו של עולם, הרגעת אותי

542
00:29:50,040 --> 00:29:52,420
."נחמתי על עפר ואפר"

543
00:29:53,720 --> 00:29:55,820
.אני חוזר בי מכל מה שאמרתי

544
00:29:57,380 --> 00:30:01,720
,סליחה, איוב
?מה הקב"ה ענה לך

545
00:30:03,310 --> 00:30:03,890
.הוא לא ענה לו

546
00:30:04,970 --> 00:30:05,640
.הוא לא ענה לו

547
00:30:06,200 --> 00:30:07,240
?אז איך איוב נרגע

548
00:30:11,650 --> 00:30:12,770
.אנחנו לומדים מכאן כמה דברים

549
00:30:13,090 --> 00:30:19,550
דבר ראשון, שברגע שהאדם מרגיש
שהאלוה משגיח עליו ומדבר איתו

550
00:30:20,740 --> 00:30:22,440
.הוא יכול להרשות לעצמו לא להבין

551
00:30:23,740 --> 00:30:27,090
אתה יודע מתי דברים של אימא
?הם פנאטיים

552
00:30:27,890 --> 00:30:29,810
כשהיא לא מרגישה
.את ההשגחה האלוהית

553
00:30:30,760 --> 00:30:32,930
אבל מי שמרגיש שהקב"ה איתו

554
00:30:34,340 --> 00:30:36,600
והוא יודע שהקב"ה נמצא

555
00:30:37,140 --> 00:30:40,070
,והוא חווה את זה
,הוא לא אומר, הוא חווה את זה

556
00:30:40,830 --> 00:30:42,380
.הוא יכול להרשות לעצמו לא להבין

557
00:30:42,900 --> 00:30:46,560
מי שלא מרגיש את האלוה
,"ואומר "אני לא מבין

558
00:30:46,670 --> 00:30:48,640
,זו בריחה מהמציאות
,זו פנאטיות

559
00:30:48,700 --> 00:30:50,140
.זו קיצוניות, זה מסוכן

560
00:30:50,370 --> 00:30:53,800
,אבל מי שחווה
,ברגע שאיוב מרגיש את האלוה

561
00:30:54,620 --> 00:30:57,060
,הוא אומר: ריבונו של עולם
.קודם כול, אתה כן משגיח

562
00:30:57,720 --> 00:31:00,240
,אני חשבתי שאתה לא משגיח
והנה באת לבקר אותי

563
00:31:00,680 --> 00:31:01,660
.אז אין לי שאלות יותר

564
00:31:01,850 --> 00:31:03,710
,עכשיו, נשארה רק שאלה אחת צדדית

565
00:31:03,880 --> 00:31:06,010
,למה אני סובל
.זה כל כך לא חשוב, ריבונו של עולם

566
00:31:06,640 --> 00:31:08,280
זה כל כך לא חשוב
,כי אני מרגיש אותך

567
00:31:08,710 --> 00:31:10,390
.כי אתה כן משגיח על בני אדם

568
00:31:11,910 --> 00:31:13,890
.עכשיו בואו נבדוק דבר נוסף

569
00:31:14,430 --> 00:31:17,130
,אבל סליחה, איפה עובר פה הגבול? -רק שנייה
.תרשה לי כי אנחנו צריכים להתכנס לסיום

570
00:31:17,670 --> 00:31:22,760
אם איוב היה מקבל
,את התשובות של החברים שלו

571
00:31:23,420 --> 00:31:25,580
,הוא היה מגיע לסמינר
?היו אומרים לו: אתה יודע למה אתה סובל

572
00:31:25,780 --> 00:31:26,750
.אתה צריך שכר לעולם הבא

573
00:31:26,920 --> 00:31:28,340
?אתה יודע למה אתה סובל
.כי אתה לא מסוגל להבין

574
00:31:28,530 --> 00:31:30,950
,והיו נותנים לו תשובות
.והוא היה אומר: שמע, לא חשבתי על זה

575
00:31:32,320 --> 00:31:34,380
?האם הקב"ה היה בא לבקר את איוב

576
00:31:37,520 --> 00:31:37,940
.לא

577
00:31:38,920 --> 00:31:41,280
אתם יודעים למה הקב"ה בא
.לבקר את איוב? -כי לא הייתה לו תשובה

578
00:31:41,520 --> 00:31:43,610
כי איוב שאל שאלות
.ואף אחד לא ענה לו. -כן

579
00:31:46,010 --> 00:31:48,900
הרבה פעמים... -אבל איפה
.עובר פה הגבול של האמונה? -שנייה

580
00:31:49,190 --> 00:31:51,510
,צרות קטנות מבינים, זה השגחה

581
00:31:51,540 --> 00:31:55,710
.צרות גדולות זה כבר נטישה
.זה תלוי בשאלה כמה אני מרגיש את הקב"ה-

582
00:31:55,720 --> 00:31:58,130
,כן, אבל אני זוכר
,אם אני לא טועה, שמשה

583
00:31:58,500 --> 00:32:01,040
שיש את הפרשה האחרונה
, של וזאת הברכה

584
00:32:01,210 --> 00:32:04,170
:הקב"ה אומר במפורש
,אם תעשו אחת שתיים שלוש

585
00:32:04,210 --> 00:32:05,380
.תקבלו אחת שתיים שלוש

586
00:32:05,820 --> 00:32:06,840
.אבל זה לא עובד ככה

587
00:32:06,880 --> 00:32:08,750
,זה מדובר על הכלל. -זאת אומרת
,אני עושה אחת שתיים שלוש. -סליחה

588
00:32:08,770 --> 00:32:11,460
.אנחנו לא נפתח את הנושא הזה
.אבל איפה התמורה? -זה מדובר על הכלל-

589
00:32:11,490 --> 00:32:13,410
,זה לא וזאת הברכה
.זו פרשת בחוקותיי

590
00:32:13,680 --> 00:32:16,200
,אם בחוקותיי תלכו יהיה כך
.אם בחוקותיי תמאסו יהיה כך

591
00:32:16,220 --> 00:32:19,600
ושם חז"ל כותבים במפורש
.שמדובר על הכלל ולא על הפרט

592
00:32:19,860 --> 00:32:22,820
"גם כשיהיה "אם בחוקותיי תלכו
,וכולם יהיו עסוקים בתורה

593
00:32:22,840 --> 00:32:26,040
,יהיו עניים ויהיו חולים
,יהיו מתים בקיצור ימים ושנים, לא עלינו

594
00:32:26,690 --> 00:32:28,870
כי הפרט לא בחשבון של הכלל

595
00:32:29,280 --> 00:32:30,320
.ולכן לא קשה עם זה

596
00:32:30,550 --> 00:32:34,200
אני רוצה לחזור לנקודה האחרונה
.שהגענו אליה ואיתה לסיים

597
00:32:35,090 --> 00:32:36,870
הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות

598
00:32:37,840 --> 00:32:41,030
?ואנחנו אומרים בעצם: אתה יודע מה
.עדיף לא לשאול, אנחנו מאמינים

599
00:32:42,700 --> 00:32:46,030
,אם איוב היה אומר: אין לי שאלות
.אני מאמין, הקב"ה לא היה מדבר איתו

600
00:32:46,060 --> 00:32:46,660
.לא היה מתגלה

601
00:32:47,760 --> 00:32:51,570
אנחנו אחרי 3,328 שנים

602
00:32:52,490 --> 00:32:54,230
.שהעם היהודי סבל סבל נורא

603
00:32:54,740 --> 00:32:58,520
כותב מהר"ל מפראג
,בספר "נצח ישראל", כמדומני בפרק מ"ט

604
00:32:59,050 --> 00:33:03,490
,כותב: "אמר יהודה בן רבי בצלאל

605
00:33:03,770 --> 00:33:06,120
,זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא"

606
00:33:07,290 --> 00:33:10,320
,הנחמות שעתיד הקב"ה לנחם את ישראל"

607
00:33:10,450 --> 00:33:13,390
אל יעלה על דעתך"
."שיש בשכלך להשיגן

608
00:33:14,380 --> 00:33:18,860
אין לך טיפת מושג איזו נחמה
.עתיד הקב"ה לנחם את העם היהודי

609
00:33:18,970 --> 00:33:21,500
למה? כי אנחנו אומרים
."שמחנו כימות עיניתנו"

610
00:33:22,350 --> 00:33:25,050
תגיד לי, אם היו
שואלים יהודים ביציאת מצרים

611
00:33:25,800 --> 00:33:30,640
והיו מראים להם את כל האינציקלופדיה
,של הייסורים שהעם היהודי אמור לעבור

612
00:33:30,880 --> 00:33:32,640
כמה זמן העם הזה
?עומד להחזיק מעמד

613
00:33:32,920 --> 00:33:34,830
.הם היו נשארים במצרים
.הוא לא היה נותן שנה-

614
00:33:34,850 --> 00:33:37,300
.אולי הוא היה נשאר במצרים
.הוא לא היה יוצא ממצרים

615
00:33:37,520 --> 00:33:39,070
.הוא לא היה יוצא ממצרים

616
00:33:39,910 --> 00:33:41,900
:הוא היה אומר
.אין סיכוי, תישאר כאן

617
00:33:42,190 --> 00:33:47,250
...כשהם שלחו את המרגלים אז
,אז על דבר כזה... -אז הם שאלו-

618
00:33:47,260 --> 00:33:48,960
:על דבר כזה קטן הם אמרו

619
00:33:49,220 --> 00:33:50,690
.תחזיר אותנו למצרים. -לא היו נותנים סיכוי

620
00:33:50,800 --> 00:33:51,270
.יפה

621
00:33:52,460 --> 00:33:54,080
.עכשיו, תראה, אנחנו פה

622
00:33:55,420 --> 00:33:58,410
אנחנו עברנו את כל הסדרה
.ואנחנו פה

623
00:33:58,790 --> 00:34:02,190
זאת אומרת, אין עוד עם בעולם
.שחתום על סבל כמו העם היהודי

624
00:34:03,650 --> 00:34:07,210
,ואנחנו יכולים לבחור בשתי בחירות
:בשתי אפשרויות

625
00:34:07,880 --> 00:34:12,810
:או לשתוק או להגיד
,ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים הסברים

626
00:34:14,090 --> 00:34:15,140
.אנחנו רוצים שתדבר איתנו

627
00:34:17,030 --> 00:34:19,980
,לא רוצים תירוצים
,לא רוצים הסברים

628
00:34:20,270 --> 00:34:22,080
,לא רוצים לדעת למה קרתה שואה

629
00:34:22,330 --> 00:34:24,300
,לא רוצים לדעת למה חורבן בית ראשון

630
00:34:24,380 --> 00:34:25,760
,לא רוצים לדעת למה בית שני

631
00:34:26,020 --> 00:34:28,070
.אנחנו רוצים שאתה תדבר איתנו

632
00:34:28,900 --> 00:34:32,620
.אנחנו מתפללים לקב"ה
.יש לנו שאלות, מותר לנו

633
00:34:32,870 --> 00:34:34,780
,האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה

634
00:34:35,290 --> 00:34:37,500
,שנתן דרשות נוראות

635
00:34:38,220 --> 00:34:42,200
אחד הדברים שהוא כותב על הפסוק
של יוסף, "והנה קמה אלומתי וגם ניצבה

636
00:34:43,190 --> 00:34:46,230
והנה תסובינה אלומותיכם"
,"ותשתחווינה לאלומתי

637
00:34:46,450 --> 00:34:51,410
אומר: לפעמים הקב"ה מביא צער לעולם
.כדי שאנשים יטיחו בו דברים כלפי מעלה

638
00:34:52,090 --> 00:34:54,970
,הוא לא רוצה שנקבל את הדין
,הוא רוצה שנשאל

639
00:34:55,150 --> 00:34:58,000
,הוא רוצה שנצעק
,הוא רוצה שנקבל תשובות

640
00:34:58,300 --> 00:34:59,080
.אבל רק ממנו

641
00:35:00,500 --> 00:35:04,160
וכשאיוב מרגיש את הקב"ה

642
00:35:04,790 --> 00:35:06,430
,שהוא שואל אותו רק שאלות
,הוא לא עונה לו כלום

643
00:35:06,630 --> 00:35:07,970
,הוא אומר: ריבונו של עולם
.כבר אין לי שאלות

644
00:35:09,020 --> 00:35:13,720
'שיר המעלות בשוב ה"
את שיבת ציון היינו כחולמים

645
00:35:14,040 --> 00:35:15,610
."אז יימלא שחוק פינו"

646
00:35:16,140 --> 00:35:19,920
,ברגע שנגלה את הגאולה העתידה
,את הקב"ה

647
00:35:20,290 --> 00:35:26,160
,כבר לא נתעסק בשאלות המצומצמות
.למה ולמה ולמה

648
00:35:26,900 --> 00:35:30,950
ולמרות שאפשר להשיב
,באופן כללי על סוגיית הסבל

649
00:35:31,450 --> 00:35:35,560
אני חושב שלתובנה הזאת
,שאנחנו לומדים מדברי הרמב"ם ומספר איוב

650
00:35:35,580 --> 00:35:36,930
,שאותו כתב משה רבנו

651
00:35:37,430 --> 00:35:43,140
יש חשיבות עצומה
.בארון המחשבות של המאמין

652
00:35:43,610 --> 00:35:44,510
אני מאוד מודה לכם

653
00:35:44,650 --> 00:35:46,540
.שהייתם איתי לתוכנית נוספת. -תודה רבה

654
00:35:46,940 --> 00:35:48,200
.וגם לכם, צופים יקרים

655
00:35:48,290 --> 00:35:49,050
,ובעזרת השם

656
00:35:49,470 --> 00:35:52,110
.מקווה שניפגש בתוכניות נוספות

657
00:35:52,520 --> 00:35:53,050
.כל טוב לכם