הרב ברוך רוזנבלום

אין יאוש בעולם כלל - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על הפרשה, והשבוע:
מהם הרמזים המוכרים ואלו שפחות לחודש אלול?
כיצד ניתן להגיע לדרגות רוחניות גבוהות?
אלו אנשים ביקשו למות כדי שלא לחזור לסורם?
ומהם קורות חייו של רבי אליעזר בן הורקנוס וכיצד זה קשור אלינו?