x
הרב ברוך רוזנבלום

שבת נחמו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על פרשת השבוע, והשבוע פרשת ואתחנן:
מה הנחמה הגדולה שהקב"ה יבנה את בית המקדש באש?
למה לא שקע בית המקדש באדמה?
מדוע נאמר בפרשה זו כ"כ הרבה פעמים המילה "אש"?
ומדוע הדרדר אלישע בן אבויה?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)