הרב עופר שרביט

מחורבן לגאולה - הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט

משנכנס אב ממעטין - אבל גם זה צריך להיות בשמחה. איך ואיפה מרגישים השראת שכינה? ואיך מחפשים אחר השלום כמו אהרן הכהן?