הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס על ימי בין המצרים – חלק ב’

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס בהרצאה חשובה ויסודית לימי בין המצרים. למה באמת חרב בית המקדש? למה הוא עדין לא נבנה? כל הסיבות וכל הפתרונות בהרצאה שלפניכם