הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס על ימי בין המצרים – חלק א’

הרב אבנר קוואס

למה באמת חרב בית המקדש? למה הוא עדין לא נבנה? הרב אבנר קוואס בהרצאה חשובה ויסודית לימי בין המצרים כל הסיבות וכל הפתרונות בהרצאה שלפניכם