הרב ברוך רוזנבלום

כוחה של חברה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע, והשבוע:

איך התעשרו בני גד ובני ראובן? למה ביקשו בני גד ובני ראובן נחלה בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל? כמה פעמים צריך לומר שלום כשנפרדים? על כך ועוד בהרצאה זו