הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן – דיני אונאה בשידוכים

הרב זמיר כהן

מה ומתי חייבים לספר, ומה מותר במקרים מסוימים להסתיר בשלבים מוקדמים בשידוכים?