x
הידברות

לג' בעומר - בב''ד של מעלה

הידברות

1. סיפור מדהים מהתקופה האחרונה על אדם שחווה מוות קלני, ורבי שמעון בר יוחאי בא  להעיד לטובתו בב''ד של מעלה!!!

2. מה היתה הזכות של אותו אדם?

3. מסר מדהים ומחזק.