הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: תוריד את הראש - תצליח! - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

מתנה מופלאה נתן הקב"ה לעמו הלא היא : התשובה. הרב ראובן זכאים על ה"תשובה"