מרצים שונים

הרב אהוד בן יהודה - בין אהבה ליראה: אבינו או מלכנו

מרצים שונים

אהבה ויראה הן שתי תנועות מנוגדות אשר צריך לשלבן יחד בעבודת ה', איך משלבים אהבה ויראה?

הרב אהוד בן יהודה בהסבר תמציתי נפלא.