x
הרב גואל אלקריף

להפוך מר למתוק - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה ר' שמעון דיבר נגד המלכות ולא שיבח כחבריו?

מה עשה הרב מאשדוד לאחר שחזרה לו המשכנתא במשך 3 חודשים רצופים?

למה זרק הדייג את הדגים הגדולים ושמר רק את הקטנים?

מה הדרך שלימד אותנו שלמה המלך להצלחה בחיים ובכלל בתורה?

כיצד השפיעה דמותו של המוהל על עתידו של הרך הנימול ומשפחתו?

מהו "הכפתור" שמדליק ומכבה את האדם?

מה עשה הרב פרץ כשנתקע ללא כסף לקניית חלות לשבת?

באילו הזדמנויות הפסידה האנושות בגלל פזיזות ובהלה?

וכיצד נשארה טליתו של הנפטר שלימה לאחר 70 שנה בקבר?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)