הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - חותמו של הקבה אמת

הרב ישראל ארנון

"אמת" האם האמת שלי היא האמת האמיתית? ועד היכן ללכת בעקבות האמת שלי?

הרב ישראל ארנון בהסבר מופלא על "אמת"