הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - לב אחד בשביל כולם

הרב דוד נתן גלר

אחת המידות המגונות ביותר היא מידת הקנאה כמו שנאמר "הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם", אז איך מתקנים את המידה הזאת ?

הרב דוד נתן גלר בגנות מידת הקנאה.