הרב אייל וקסלר - שמע ישראל

מה היא בעצם קריאת שמע? מה המיוחד באמירה "שמע ישראל"? 

הרב אייל וקסלר בהסבר נפלא.