מגוון מרצים

הרב אייל וקסלר - להכפיל את עצמי

מגוון מרצים

המחשבה הדיבור והמעשה הם מכוחותיו של האדם, שימוש נכון בכוחות אלה יכול לרומם אדם למעלה גבוהה.

הרב אייל וקסלר בהרצאה קצרה וקולעת.