מרצים שונים

הרב אהוד בן יהודה - שורשי הרע בעולם

מרצים שונים

כל דבר יונק כוחות מדבר יותר גבוה ממנו אז מאיפה יונק הרע את כוחותיו?

הרב אהוד בן יהודה בהסבר מקיף...