הרב ברוך רוזנבלום

מי הוא בן עולם הבא? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע, והשבוע פרשת אמור: 

למה זכה רבי שכל מי שהיה בהלוויתו זכה לחיי עולם הבא? למה חילול השם לא מתכפר עד מותו של האדם? ממה חשש רבי יוחנן כשנשאל אם הוא בן עולם הבא? מה הגדר של מחטיא הרבים? איך מודדים חילול השם? ואיך הצליח הרב שבדרון בחכמתו למנוע חילול השם?