x
הרב אבנר קוואס

טהרת המשפחה: איכות של נשמה - הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס

במה שמירת טהרת המשפחה יכולה לתרום לשיפור הקשר הרגשי בין בני הזוג? ומה הקשר בין טהרה ליצירת ילדים עם מידות טובות?

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,430 --> 00:00:15,030
דיברנו מקודם על עניין טהרת המשפחה

2
00:00:15,450 --> 00:00:18,590
 ,שזה לא עניין של דת
.זה עניין של איכות חיים

3
00:00:19,240 --> 00:00:24,500
 לא רק שזה משפר את הקשר
,של בינו לבינה והקשר הרגשי האמיתי

4
00:00:24,920 --> 00:00:30,650
 וגם את הריגוש החודשי שממילא אנחנו
,נבנה את הבית שלנו כאילו אנחנו חתן וכלה

5
00:00:30,890 --> 00:00:32,140
,"כשעת כניסתה לחופה"

6
00:00:32,600 --> 00:00:37,850
 אלא זה גם יוצר לנו ילדים טובים
,עם מידות טובות

7
00:00:38,460 --> 00:00:46,100
,פחות הפרעות בקשב וריכוז
.ויותר העלאת מוטיבציה לעשות דברים חיוביים

8
00:00:46,610 --> 00:00:51,680
 הידעתם, הורים יקרים, שיש לנו
?אפשרות לשלוט איזה סוג ילד ייוולד לנו

9
00:00:52,400 --> 00:00:54,650
...יש הרבה הורים חושבים
?איך אמרה לי פעם אימא אחת

10
00:00:55,070 --> 00:00:56,960
"?הרב, אתה רואה את הילד הזה"
"?נו"-

11
00:00:57,730 --> 00:00:59,050
."הוא לא יצא לי מוצלח"

12
00:00:59,440 --> 00:01:00,820
.היא חושבת שזו עוגת שמרים

13
00:01:02,280 --> 00:01:03,400
."לא יצא לי מוצלח"

14
00:01:03,410 --> 00:01:07,780
,אמרתי לה: "אימא, אולי את לא מוצלחת
?ואת יולדת לא מוצלחים

15
00:01:07,820 --> 00:01:08,950
"?אולי יש מצב כזה"

16
00:01:09,210 --> 00:01:12,040
'למה את ה'לא מוצלח
?זרקת על הילד? מה עשה לך הילד

17
00:01:12,750 --> 00:01:17,250
 הורים יקרים, כותב הרמב"ן בספר
,'דעת הקדושה לרמב"ן'

18
00:01:17,670 --> 00:01:22,870
,הוא אומר: איכות הילד, זאת אומרת
,חכמת הילד ושכלותו", כך לשונו"

19
00:01:23,240 --> 00:01:27,420
."נקבעים ברגע ששומרים טהרת המשפחה"

20
00:01:28,060 --> 00:01:32,140
,הרמב"ן, רבותיי, לא רק היה רב גדול
.הוא היה רופא גדול

21
00:01:32,520 --> 00:01:34,570
.הוא היה רופא אדיר באותה תקופה

22
00:01:34,880 --> 00:01:37,850
,לא רק הרמב"ם היה רופא
.גם הרמב"ן היה רופא

23
00:01:38,210 --> 00:01:43,550
והרמב"ן מספר לנו ומלמד אותנו
שאיכות הילד ושכלותו

24
00:01:43,560 --> 00:01:45,760
.נקבע על ידי טהרת המשפחה

25
00:01:45,930 --> 00:01:47,810
?ולמה אנחנו מתכוונים, ציבור יקר

26
00:01:49,300 --> 00:01:53,550
 ברגע ששומרים טהרה ויש את הקטע
,של מותר-אסור, אסור-מותר

27
00:01:53,950 --> 00:01:56,100
,וממילא הרגע של המותר מגיע

28
00:01:56,190 --> 00:01:57,750
.אישה הולכת לטבול במקווה

29
00:01:58,380 --> 00:02:01,580
,הטבילה במקווה מטהרת את נשמתה יותר

30
00:02:01,910 --> 00:02:06,270
ואז ממילא אפשר לקפוץ גבוה יותר
.בלקיחת הנשמות

31
00:02:07,000 --> 00:02:10,920
:רבותיי, חז"ל אמרו
."כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות "

32
00:02:11,430 --> 00:02:14,710
,אם ראית אנשים עם פרצופים שונים
.דע לך שדעתם שונה

33
00:02:14,720 --> 00:02:18,360
?ופעם למדנו למה פנים נקראים פנים
...מלשון

34
00:02:18,530 --> 00:02:20,740
?מה טמון במילה פָּנִים
.פְּנִים

35
00:02:21,350 --> 00:02:23,830
.הפנמיות של האדם נשקפת בפניו

36
00:02:24,290 --> 00:02:29,460
 איך אני יכול לגרום
,להוריד נשמה יותר גבוהה

37
00:02:29,480 --> 00:02:35,190
,יותר איכותית מעולם העליון, מעולם הנשמות 
?רק על ידי טהרת המשפחה

38
00:02:35,680 --> 00:02:39,650
,שם מטפסים, מטפסים, מטפסים
.ולוקחים משהו עוד יותר טוב

39
00:02:40,010 --> 00:02:43,180
 גם בדרגות... אתם יודעים
.שיש אנשים בעלי רמות שונות

40
00:02:43,390 --> 00:02:45,660
,יש אדם יותר חכם
.אדם פחות חכם

41
00:02:45,930 --> 00:02:48,260
.אדם יותר אמוציונאלי, אדם יותר גס

42
00:02:48,560 --> 00:02:53,060
?יש אנשים עם מידות לא טובות, כן

43
00:02:53,080 --> 00:02:55,000
,יש להם כל מיני דחפים לא טובים

44
00:02:55,190 --> 00:02:58,260
 ,ויש אנשים יותר מעודנים
.יותר עם מידות טובות

45
00:02:58,290 --> 00:03:00,770
?איך יוצרים את זה
.זה ניתן לשליטה, רבותיי

46
00:03:01,460 --> 00:03:03,850
.ילד זה תוכנית כבקשתך

47
00:03:03,930 --> 00:03:09,090
 הורים יקרים, אני יודע שאני אומר עכשיו
.חידוש פצצה, אבל ילד זה תוכנית כבקשתך

48
00:03:09,260 --> 00:03:14,050
 יש מצב שאבא ואימא יכולים לשרטט
.מה הם רוצים ואת זה הם יקבלו

49
00:03:14,390 --> 00:03:18,530
 ?איך יוצרים את זה
,כשמגיע היום המיוחל, יום הטהרה

50
00:03:18,720 --> 00:03:21,810
,והוא מחכה לה והיא מחכה לו
,אז קודם כול העיניים שלו בבית

51
00:03:22,270 --> 00:03:24,880
.הוא מחכה לאשתו. היא מחכה לבעלה

52
00:03:25,110 --> 00:03:30,410
יש כאן ריגוש שגורם לסגור את הפינה
.של אבא-אימא-ילד חזק

53
00:03:30,790 --> 00:03:31,990
.העיניים בתוך הבית

54
00:03:32,340 --> 00:03:39,220
 אבל זה גם גורם שעל ידי זה שמתעלים
,ויש קשר טוב בנשמות של אבא ואימא

55
00:03:39,670 --> 00:03:41,940
.מורידים נשמה הרבה יותר גבוהה

56
00:03:42,960 --> 00:03:46,640
,המסירות נפש לדבר הזה, רבותיי
,אני יודע, לא קל להתאפק

57
00:03:46,650 --> 00:03:49,430
.קשה לחכות, אני יודע
.יש פה נקודה של מסירות נפש

58
00:03:49,930 --> 00:03:53,800
,המסירות נפש מקפיצה אותנו לגבוה יותר

59
00:03:53,980 --> 00:03:55,870
.וממילא מורידים נשמה גבוהה יותר

60
00:03:55,890 --> 00:04:01,330
 אני רוצה לספר לכם סיפור שהגמרא מביאה
את זה על רבי ישמעאל בן אלישע כוהן גדול

61
00:04:01,340 --> 00:04:03,000
.שהיה בזמן הבית השני

62
00:04:03,690 --> 00:04:08,490
 ,מספרת לנו הגמרא: "תניא
:אמר רבי ישמעאל בן אלישע כוהן גדול

63
00:04:09,220 --> 00:04:12,660
 פעם אחת נכנסתי"
."להקטיר קטורת לפני ולפנים

64
00:04:13,160 --> 00:04:19,870
 רבי ישמעאל בן אלישע היה כוהן גדול עם
.חושן המשפט, עם המצנפת, לובש שמונה בגדים

65
00:04:20,460 --> 00:04:26,640
פעם אחת ביום הכיפורים הוא לבש בגדי לבן
.ובא לקודש הקודשים להקטיר קטורת 

66
00:04:27,100 --> 00:04:31,020
האיש הקדוש ביותר
,ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים

67
00:04:31,280 --> 00:04:37,140
,נכנס לחדר הקדוש ביותר, קודש הקודשים
.ומדבר עם הקב"ה בארבע עיניים

68
00:04:38,090 --> 00:04:41,340
 כמה בקשות קצרות
.לגבי עם ישראל לשנה הקרובה

69
00:04:41,670 --> 00:04:43,900
.הרי יום כיפור זה תחילת שנה, כידוע

70
00:04:44,730 --> 00:04:50,920
 פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים"
,וראיתי...", הוא פתאום זכה להתגלות אלוקית

71
00:04:51,460 --> 00:04:55,750
את אכתריק-ל י-ק ה' צבאות" 
."יושב על כיסא רם ונישא

72
00:04:56,440 --> 00:05:01,240
הוא ראה כמו במראה הנבואה את הקב"ה
,יושב על כיסא הכבוד

73
00:05:01,780 --> 00:05:04,430
."ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני"

74
00:05:04,950 --> 00:05:07,160
."ישמעאל בני, ברכני"

75
00:05:07,210 --> 00:05:12,480
 רבותיי, תשמעו טוב, בורא עולם
.'אומר לבשר ודם 'תברך אותי

76
00:05:12,750 --> 00:05:13,690
?מישהו מבין את זה

77
00:05:14,810 --> 00:05:19,000
 באיזו דרגה היה רבי ישמעאל בן אלישע
?'שהקב"ה אומר לו 'תברך אותי

78
00:05:19,770 --> 00:05:21,820
,הוא לא התבלבל
:אמרתי לו

79
00:05:22,240 --> 00:05:25,860
יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך"

80
00:05:26,140 --> 00:05:31,980
,ויגולו רחמיך על מידותיך"
."ותתנהג עם בניך לפני ולפנים משורת הדין

81
00:05:32,740 --> 00:05:33,680
.זו הייתה הבקשה

82
00:05:34,020 --> 00:05:38,970
 ,ריבונו של עולם, כשאתה דן את ישראל
.תעשה להם לפנים משורת הדין

83
00:05:39,480 --> 00:05:42,040
,לא דין הנוקב
.הדין יקוב את ההר

84
00:05:42,440 --> 00:05:45,360
.תתנהג עם בניך לפני ולפנים משורת הדין

85
00:05:45,820 --> 00:05:48,130
."כתוב שם: "ונענע לי בראשו

86
00:05:48,840 --> 00:05:54,730
 הייתה הסכמה לתפילה ולבקשה של רבי
.ישמעאל בן אלישע כוהן גדול בקודש הקודשים

87
00:05:55,250 --> 00:06:03,520
ואני כאן עומד ושואל, צופים יקרים, איך
?'מולידים ילד שאלוקים אומר לו 'תברך אותי 

88
00:06:04,440 --> 00:06:07,850
אימא יקרה, כמה היית מוכנה לשלם
 ,(מזומנים) cash

89
00:06:08,550 --> 00:06:12,490
שייוולד לך ילד
?'שבורא עולם אומר לו 'ברכני 

90
00:06:13,480 --> 00:06:14,800
?כמה אתם מוכנים לשלם? כמה

91
00:06:15,360 --> 00:06:20,430
 כתוב בשיר השירים "אם ייתן איש
."את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו

92
00:06:21,130 --> 00:06:26,320
 אם אדם ייתן את כל המיליונים שלו
.בשביל הדבר הזה, זה אפס. זה כלום

93
00:06:26,870 --> 00:06:29,310
?איך מגיעים לזה
,מספר המדרש

94
00:06:30,370 --> 00:06:34,520
הגיע יום הטבילה של אימא 
.של רבי ישמעאל בן אלישע

95
00:06:36,140 --> 00:06:37,100
.היא הלכה למקווה

96
00:06:37,510 --> 00:06:40,770
,ורבותיי, בזמנם, להזכירכם
:לא היו מקוואות כמו היום

97
00:06:41,080 --> 00:06:47,010
...הכול קרמיקה, מחומם, הפן של איתמר
.לא

98
00:06:47,380 --> 00:06:52,490
,פעם מקווה, רבותיי, היה בור באדמה
,או מעיין שנשפך לתוך בור

99
00:06:52,830 --> 00:06:56,650
כמו למשל מקווה האר"י, מי שהיה במקווה
?האר"י, איזה קור המים של מקווה האר"י

100
00:06:57,160 --> 00:07:01,790
 ,כך היו פעם מקוואות. מעיין שמתכנס לבור
.או טובלים בנהר או טובלים בים

101
00:07:01,910 --> 00:07:04,100
.זה היה מקווה
.זה המקווה הכי מהודר

102
00:07:04,860 --> 00:07:09,830
 ,והנה, רבותיי, אימא של רבי ישמעאל
,אומר המדרש, מגיעה למעיין הזה, למקווה הזה

103
00:07:10,200 --> 00:07:15,220
.ומגלה שהמים זה לא מים, זה כמעט ברד
?ראיתם את המכונות של הברד

104
00:07:16,070 --> 00:07:19,680
 ראיתם את המכונות של הברד שמערבבים
.את הברד? ככה בערך היה מצב המים

105
00:07:20,740 --> 00:07:26,290
 .מה הייתה אומרת אישה רגילה? "לא. זה ברד
.אני אקבל דלקת ריאות, יכולה למות

106
00:07:26,760 --> 00:07:28,130
."ביי, אני דוחה את זה"

107
00:07:28,320 --> 00:07:31,890
.ומה עם בעלך? "שיסתדר. אני לא יודעת
.אני לא אחראית עליו

108
00:07:32,150 --> 00:07:35,770
"?מה, אתם רוצים שאני אקבל דלקת ריאות"
.ככה הייתה אומרת אישה רגילה

109
00:07:36,050 --> 00:07:38,090
אבל אימא של רבי ישמעאל
.לא הייתה אישה רגילה 

110
00:07:38,820 --> 00:07:42,550
 ,היא ראתה את המקווה
,אמרה היום הגיע, זה המים, ככה המים

111
00:07:42,580 --> 00:07:44,050
.היום הגיע, לא מוותרת על זה

112
00:07:45,260 --> 00:07:47,840
.נכנסה, רבותיי, תבינו זה קור אימים

113
00:07:48,350 --> 00:07:53,600
 ,בטח גם אם המקווה ככה
.תבינו איזה מזג אוויר היה. לא ויתרה

114
00:07:54,320 --> 00:07:57,930
 .טבלה, עלתה, יצאה
.ראתה חתול

115
00:07:58,770 --> 00:08:06,360
 ,כתוב בהלכה שאישה אחרי טהרתה
.אם רואה חיה טמאה, טוב להחמיר לטבול

116
00:08:06,730 --> 00:08:09,010
,לא חייבת
.טוב להחמיר

117
00:08:10,250 --> 00:08:13,180
,אחרי דבר כזה של מקווה כזה
,היא רואה חתול

118
00:08:13,580 --> 00:08:17,000
 .זה לא חתול, זה כבשה"
?איזה יופי", נכון

119
00:08:17,220 --> 00:08:18,560
?מי חוזר לטבול

120
00:08:19,310 --> 00:08:21,180
."אמרה: "לא. צריכים להחמיר

121
00:08:21,980 --> 00:08:25,210
,נכנסה עוד פעם למים הקשים האלה

122
00:08:25,490 --> 00:08:27,280
.טבלה, עלתה - כלב

123
00:08:27,490 --> 00:08:31,120
- לא ויתרה. ירדה, טבלה, עלתה
.צפרדע

124
00:08:31,140 --> 00:08:32,750
.לא ויתרה. עלתה - חמור

125
00:08:32,770 --> 00:08:36,640
.בקיצור, 5 פעמים היא טובלת במי קרח

126
00:08:36,680 --> 00:08:39,360
.אומר המדרש: נהיה רעש בשמיים

127
00:08:39,710 --> 00:08:42,760
באו מלאכי השרת לפני הקב"ה
,ואמרו לו: "ריבונו של עולם

128
00:08:43,200 --> 00:08:46,100
?עד מתי לא תרחם על ענייה עלובה זו"

129
00:08:46,790 --> 00:08:49,310
תמציא לה איזו חיה טהורה"
.שתגמור עם זה כבר 

130
00:08:50,000 --> 00:08:52,010
?למה היא רואה חיות טמאות"

131
00:08:52,390 --> 00:08:57,300
 תן לה איזו כבשה, איזה משהו שהוא"
."חיה טהורה, שתסיים עם כל הטבילות האלה

132
00:08:57,850 --> 00:09:00,490
:אמר הקב"ה למלאכי השרת
,תניחו לה"

133
00:09:01,210 --> 00:09:05,750
שהלילה היא מתעברת בבן שיהיה כוהן גדול"

134
00:09:06,080 --> 00:09:11,410
וביום הכיפורים יעשה 5 טבילות במקווה"
."ו-10 קידושי ידיים ורגליים

135
00:09:12,000 --> 00:09:17,250
באותו לילה היא קיבלה
,את רבי ישמעאל בן אלישע כוהן גדול

136
00:09:18,040 --> 00:09:22,730
,שהקב"ה אומר לו אחרי 70 שנה
."ישמעאל בני, ברכני"

137
00:09:24,620 --> 00:09:26,060
?ראיתם איזו מסירות נפש

138
00:09:26,600 --> 00:09:28,570
?ראיתם מה מולידה טהרת המשפחה

139
00:09:29,630 --> 00:09:34,330
,אדם שנהיה כוהן גדול
,נכנס לקודש הקודשים לבד

140
00:09:34,780 --> 00:09:37,310
:מתגלה לו הקב"ה ואומר לו
."תברך אותי"

141
00:09:39,540 --> 00:09:42,420
ככה יוצא. לא צריכים
.לשלם כסף, זה לא עלה מיליונים

142
00:09:43,030 --> 00:09:44,080
.זה מסירות נפש

143
00:09:44,960 --> 00:09:47,880
 ,אימהות יקרות
,כשאתן מוסרות נפש על הדבר הזה

144
00:09:48,280 --> 00:09:52,180
,אבות יקרים, מי ששומע אותי
...כשעושים מסירות נפש

145
00:09:52,190 --> 00:09:57,350
,נכון, לחכות שבועיים זה לא קל לפעמים
.אבל תזכרו, זו מסירות נפש

146
00:09:57,860 --> 00:09:59,600
.הולכים פה ליצור דבר גדול

147
00:09:59,610 --> 00:10:05,220
 אנחנו קופצים לגובה ומורידים
.ממחלקת הנשמות נשמה גבוהה מאוד

148
00:10:05,810 --> 00:10:12,890
,פחות בעיות קשב, פחות חוצפות
,פחות התנהגויות לא טובות

149
00:10:13,200 --> 00:10:15,050
.פחות מידות רעות

150
00:10:15,690 --> 00:10:19,990
.אתה מדלג על שלבים ושלבי שלבים בקלות

151
00:10:20,920 --> 00:10:25,610
,אולי אחר כך תיקח אותו למאבחנים
,תתחיל איתו עם פרסים ועונשים

152
00:10:25,640 --> 00:10:26,510
.אתה לא גומר עם זה

153
00:10:26,690 --> 00:10:33,250
 למה? מכיוון שמאוד קשה לחנך. תוסיף לזה
,היום את המדיה וכל מה שיש ברחובות

154
00:10:33,280 --> 00:10:34,360
.מאוד קשה לחנך

155
00:10:34,810 --> 00:10:36,480
.בואו נדלג על שלבים

156
00:10:37,120 --> 00:10:40,070
,יוצא, רבותיי, ששמירת טהרת המשפחה למעשה

157
00:10:40,430 --> 00:10:43,430
 היא גורמת לנו שייוולדו לנו ילדים
,הרבה יותר טהורים

158
00:10:43,450 --> 00:10:45,620
.הרבה יותר טובים, בעלי מידות טובות

159
00:10:46,670 --> 00:10:48,410
?זה קשור לדת מה שאני אומר כעת

160
00:10:49,320 --> 00:10:52,420
,זה קשור לאיכות חיים
.לילדים מחונכים

161
00:10:53,190 --> 00:10:54,870
.לילדים מחונכים

162
00:10:55,730 --> 00:10:59,100
.מסקנה: משתלם לשמור טהרת המשפחה

163
00:11:00,020 --> 00:11:02,700
?שמתם לב, צופים יקרים
.זה משתלם

164
00:11:03,320 --> 00:11:07,430
כדאי לשמור טהרת המשפחה
.כדי שנקבל ילדים טובים יותר

165
00:11:08,850 --> 00:11:15,140
 ,תבוא אחת, תגיד: "אבל תשמע
"...אני לא יכולה. זה מקווה, וכולן שם במים

166
00:11:15,480 --> 00:11:23,650
 כן? ובבריכה של 'הייאט'? ובבריכה של 
?'רנסנס'? ובבריכה של 'מלון המלך שלמה'

167
00:11:24,130 --> 00:11:26,090
?שם אין כולם בתוך המים

168
00:11:26,670 --> 00:11:29,170
?ולמה יש שם ריח של אקונומיקה
.אני לא אגיד לכם

169
00:11:29,410 --> 00:11:33,880
 ,על כל פנים, חברי'ה
.תדעו לכם שאין יותר נקי מזה

170
00:11:33,890 --> 00:11:38,420
,'גם אלה שטוענות 'זה לא נקי
.יש לי להראות לכן כתבות, לא תאמינו

171
00:11:39,130 --> 00:11:42,860
 כל כמה זמן עושים בדיקות בקטריולוגיות
.של אותם המקוואות

172
00:11:42,910 --> 00:11:44,500
.קודם כול, זה לא מים שעומדים כל הזמן

173
00:11:44,620 --> 00:11:47,160
 ,מדי כמה ימים מחליפים
.מרוקנים את הבריכה, ממלאים חדשים

174
00:11:47,710 --> 00:11:51,050
 ,ועניין של לא נקי/כן נקי
.זה הכי נקי

175
00:11:51,600 --> 00:11:55,200
וחוץ מזה, אני רואה שם איזו תמונה
,של אחד הבודקים

176
00:11:55,490 --> 00:12:00,220
מראים שהוא לוקח כוס חד-פעמית, ושותה
."מהמים, אומר: "אלה מים יותר נקיים מהברז

177
00:12:00,750 --> 00:12:01,580
.עד כדי כך

178
00:12:02,480 --> 00:12:05,380
,'ומי שאומרת 'לא, כן, לא
?מה עם בריכה? ולמה... מה עם בריכה

179
00:12:06,210 --> 00:12:09,840
.לכן צריך לדעת, המקווה מטהר את הנשמה

180
00:12:10,550 --> 00:12:14,740
כדי לטהר את הנשמה
- ולהיות מוכנה להורדת נשמה גבוהה 

181
00:12:15,160 --> 00:12:17,840
 צריכים דווקא את הדבר הזה
,שנקרא מקווה טהרה

182
00:12:18,240 --> 00:12:20,190
.וממילא החיים נראים אחרת

183
00:12:20,540 --> 00:12:24,030
,ואני אגיד לכם יותר מזה
?אימהות יקרות ואבות יקרים

184
00:12:25,150 --> 00:12:27,110
,הרופאים, יש מחקרים בלי סוף

185
00:12:27,190 --> 00:12:33,180
 גילו שיש מחלות מסוימות
.שהיהודים לא מקבלים אותן

186
00:12:33,910 --> 00:12:37,030
?אמרו: "מה זה? מה ההבדל
.הוא הולך על שניים, הגוי הולך על שניים

187
00:12:37,250 --> 00:12:39,800
.זה יש לו אף ופה, זה יש לו אף ופה"
"?מה ההבדל

188
00:12:40,250 --> 00:12:43,510
 ?אתם יודעים מה גילו
.שהיהודים שומרים טהרת המשפחה

189
00:12:43,950 --> 00:12:50,460
 ,בשבועיים שאסור הם נמנעים
,ואז ממילא הגוף נשמר בלי זיהום

190
00:12:50,740 --> 00:12:54,270
- בלי בקטריות, בלי חיידקים, בלי כלום

191
00:12:54,710 --> 00:12:56,790
 .XYZ לא פוקדות אותם המחלות

192
00:12:57,260 --> 00:13:01,640
 אבל כשזוג לא שומר, אז ממילא
,מתחילים החיידקים, הזיהומים

193
00:13:01,670 --> 00:13:04,530
.החוסר סטריליות
?ואז מה קורה

194
00:13:04,540 --> 00:13:06,530
.מקבלים את המחלות המסוימות האלה

195
00:13:06,950 --> 00:13:13,440
יוצא שמשתלם לשמור טהרת המשפחה
,לא רק בגלל שזה ילדים איכותיים

196
00:13:13,890 --> 00:13:19,700
 ,מחדשים את הזוגיות
,יש ריגושים בקשר של בינו לבינה

197
00:13:20,190 --> 00:13:24,550
:יש כאן עוד דבר
.מרוויחים חיים בריאים

198
00:13:25,500 --> 00:13:29,830
,בריאות לא קשורה לדת
.בריאות קשורה לאיכות חיים

199
00:13:30,790 --> 00:13:34,710
:יוצא שמכמה פנים כדאי לשמור טהרת המשפחה

200
00:13:35,140 --> 00:13:40,450
 ,זה טוב לנו, טוב לזוגיות
.טוב לילדים וטוב לעולם

201
00:13:40,520 --> 00:13:46,220
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (94 מדרגים)