הרב אליהו עמר – עולם המלאכים

הרב אליהו עמר

האם למלאכים יש יכולת בחירה, ולמה החטאים של המלאכים צריכים לעניין אותנו? הרב אליהו עמר בשיעור מרתק עם מסר חשוב להתקדמות האדם בעבודת השם

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,360 --> 00:00:45,640
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:46,850 --> 00:00:51,000
:יש שאלה שאנחנו ננסה לדון בה היום

3
00:00:51,480 --> 00:00:54,390
?האם למלאכים יש יכולת בחירה

4
00:00:54,690 --> 00:00:57,270
?האם מלאך מסוגל לחטוא חטאים

5
00:00:57,650 --> 00:00:59,740
?מה מעניינים אותנו החטאים של המלאכים

6
00:01:00,810 --> 00:01:02,650
?בואו נסתדר עם החטאים שלנו

7
00:01:03,250 --> 00:01:07,450
נכון, אבל יהיה לנו מזה דבר
שיש לו משמעות פנימית

8
00:01:07,840 --> 00:01:12,210
מאוד חשובה לכל אחד ואחד מאיתנו
.בעבודת השם, בהתקדמות

9
00:01:12,500 --> 00:01:14,450
יש כאן הרבה מאוד מסר
והרבה מאוד דברים

10
00:01:14,480 --> 00:01:20,880
,שקשורים לא רק למלאכים
.אלא לבני אדם שרוצים להתנהג כמו מלאכים

11
00:01:21,760 --> 00:01:23,100
.אז בואו נצא לדרך יחד

12
00:01:23,360 --> 00:01:25,100
?האם למלאך יש בחירה

13
00:01:25,550 --> 00:01:27,890
האם מלאך יכול לבחור
?בין טוב לבין רע

14
00:01:28,320 --> 00:01:29,560
.כמונו, אנחנו בני אדם

15
00:01:29,590 --> 00:01:35,260
,בן אדם יכול לבחור לשמור שבת
.יכול חס וחלילה לבחור לחלל שבת

16
00:01:35,660 --> 00:01:40,480
,אדם יכול לבחור לדבר לשון הרע
.והוא יכול גם להימנע מלדבר לשון הרע

17
00:01:40,980 --> 00:01:43,530
,האדם יש לו בחירה שהיא בחירה חופשית

18
00:01:43,550 --> 00:01:48,020
,יחסית, מה שנדמה לנו כבחירה חופשית
.לבחור בין טוב לבין רע

19
00:01:48,420 --> 00:01:50,260
?האם למלאכים יש את היכולת הזו

20
00:01:51,180 --> 00:01:52,260
.אז בואו נראה יחד

21
00:01:52,840 --> 00:01:55,470
אם המלאך נמצא פה
,במסגרת העולם הזה

22
00:01:55,950 --> 00:01:59,380
פשוט שמלאך בוחר
.והוא יכול גם לקלקל

23
00:01:59,640 --> 00:02:05,120
יש לזה שני מקורות כתובים בתורה
.שדנים בעניין הזה

24
00:02:05,130 --> 00:02:09,440
,המקור הראשון זה לפני חטא המבול
,לפני דור המבול

25
00:02:09,640 --> 00:02:13,600
שם כתוב "ויראו בני האלוהים
את בנות האדם כי טובות הנה

26
00:02:13,930 --> 00:02:16,660
וייקחו להם נשים"
."מכל אשר בחרו

27
00:02:17,010 --> 00:02:20,800
שם מדובר שהיו אותם מלאכים
.שירדו לעולם הזה

28
00:02:21,140 --> 00:02:23,610
כשמלאך יורד לעולם הזה
,הוא מתגשם

29
00:02:24,090 --> 00:02:27,460
,נהיה גשמי כמו במסגרת שלנו
,מסגרת גשמית

30
00:02:27,960 --> 00:02:31,800
ואז מטבע הדברים
.יש להם גם את החטאים, את היצרים

31
00:02:32,060 --> 00:02:35,510
זה פסוק מפורש: "ויראו בני האלוהים
את בנות האדם כי טובות הנה

32
00:02:35,850 --> 00:02:37,720
."וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו"

33
00:02:38,060 --> 00:02:42,300
,דיברנו על זה כבר כמה פעמים
,כשאדם רוצה להתעלות בעבודת השם

34
00:02:42,550 --> 00:02:44,520
.מהפסוק הזה הוא יכול לשמוע הרבה מאוד

35
00:02:44,800 --> 00:02:47,350
...המדרש מביא שהייתה

36
00:02:47,360 --> 00:02:51,670
מה זה שראו בני האלוהים
?"את בנות האדם "כי טובות הנה

37
00:02:52,020 --> 00:02:54,950
המילה "טובות" כותבים אותה
.ט-ו-ב-ו-ת

38
00:02:55,870 --> 00:02:57,470
.בספר התורה זה לא כתוב ככה

39
00:02:57,870 --> 00:02:59,440
,אם זה הופיע כך בספר התורה

40
00:02:59,460 --> 00:03:02,650
.ספר התורה הזה פסול
.צריך להחזיר אותו לארון הקודש

41
00:03:03,290 --> 00:03:05,740
."אלא בספר התורה זה כתוב "טבת

42
00:03:06,280 --> 00:03:08,740
,כביכול בחולם חסר

43
00:03:09,090 --> 00:03:11,160
,לא כמו שכתובים טובות
."כי טובות הנה"

44
00:03:11,180 --> 00:03:13,670
,"זה היה כתוב במילה "טבת
.אנחנו קוראים לזה טובות

45
00:03:14,230 --> 00:03:15,090
?"מה זה "טבת

46
00:03:15,420 --> 00:03:18,720
:אז אומר המדרש
.הייתה נערה וקראו לה טבת

47
00:03:19,110 --> 00:03:19,970
.זה היה השם שלה

48
00:03:20,400 --> 00:03:24,390
כשירדו אותם שני המלאכים
,אז הם פנו לאותה הנערה

49
00:03:24,450 --> 00:03:26,090
,כמו שהם פנו לבנות האדם

50
00:03:26,540 --> 00:03:27,490
.והם ביקשו לחטוא

51
00:03:28,080 --> 00:03:30,880
,אז אותה נערה לא התמודדה נגדם
.אין סיכוי

52
00:03:30,920 --> 00:03:33,590
,הם הרבה יותר חזקים
.הם הגיעו גם מעולם רוחני

53
00:03:34,210 --> 00:03:37,610
,אז היא אמרה להם: רגע
?לכל מלאך, כמה כנפיים יש לו

54
00:03:38,540 --> 00:03:42,080
כתוב בישעיהו שלכל מלאך
.יש שש כנפיים

55
00:03:42,190 --> 00:03:44,370
לפני חורבן בית המקדש
.היו להם שש כנפיים

56
00:03:44,810 --> 00:03:47,690
אחרי חורבן בית המקדש
.למלאכים יש רק ארבע כנפיים

57
00:03:48,140 --> 00:03:50,290
,אז "שש כנפיים
."שש כנפיים לאחד

58
00:03:50,760 --> 00:03:52,390
:היא אמרה להם
?למה אתם צריכים כנפיים

59
00:03:53,040 --> 00:03:56,330
,אם ירדתם לפה
?מה אתם צריכים את הכנפיים שלכם

60
00:03:56,650 --> 00:03:59,440
,הכנף זה מלשון עילוי
.זה היכולת להתעלות

61
00:03:59,500 --> 00:04:02,370
,אתה לא רוצה להתעלות
.אתה באתה למטה, ירדת לגשמיות

62
00:04:02,820 --> 00:04:06,780
אז מה? מה העניין שלכם
?בכוח העילוי? בכוח המעלה

63
00:04:07,370 --> 00:04:08,520
.אמרו לה: את צודקת

64
00:04:08,580 --> 00:04:10,790
:אז היא אמרה להם
."אין לי בעיה. אני עושה איתכם "דיל

65
00:04:11,150 --> 00:04:13,730
,אתם תביאו את הכנפיים
,שגם ככה אתם לא צריכים

66
00:04:14,170 --> 00:04:16,820
ואני מוכנה להישמע
.למה שאתם מבקשים

67
00:04:17,940 --> 00:04:19,380
.אמרו לה: אם זה ככה, קיבלת

68
00:04:19,910 --> 00:04:22,310
.קיבלה את הכנפיים
?כמה משני המלאכים

69
00:04:22,330 --> 00:04:24,370
.כמה קיבלה? 12 זוגות

70
00:04:24,900 --> 00:04:26,790
.על המקום פרחה

71
00:04:27,460 --> 00:04:31,230
,לקחה את הכוח שלהם
,את כוח העילוי שהם לא רצו אותו

72
00:04:31,570 --> 00:04:34,910
.שהם זרקו אותו
היא התעלתה במה שהם זרקו

73
00:04:35,560 --> 00:04:36,970
ועלתה תחת כיסא הכבוד

74
00:04:37,560 --> 00:04:39,880
:ובאה לבורא עולם ואמרה לו
,ריבונו של עולם

75
00:04:39,960 --> 00:04:42,540
.הם מלאכים ואני בשר ודם
.אני לא רוצה לחטוא

76
00:04:43,620 --> 00:04:46,720
:אמר לה הקב"ה
.תפילתך נתקבלה

77
00:04:47,350 --> 00:04:50,980
לקח אותה בורא עולם
.וקבע אותה בגלגל המזלות

78
00:04:51,320 --> 00:04:53,850
.אומר המדרש: והיינו מזל בתולה

79
00:04:54,530 --> 00:04:57,340
זה אותו מזל בתולה הידוע
.שיש לנו בגלגל המזלות

80
00:04:57,820 --> 00:05:00,240
,הכוח הזה זה חודש אלול
הכוח הזה זה כוח

81
00:05:00,260 --> 00:05:02,300
,שאדם יכול להתעלות מעל החומריות

82
00:05:02,770 --> 00:05:04,380
.יכול להתעלות מעל הגשמיות

83
00:05:04,410 --> 00:05:07,120
,לכן מזל בתולה
כתוב בספר היצירה

84
00:05:07,140 --> 00:05:09,690
.שזה מכוון כנגד חודש אלול

85
00:05:09,980 --> 00:05:13,270
,חודש אלול, כידוע זה חודש התשובה
,אדם מתעלה מעל עצמו

86
00:05:13,600 --> 00:05:15,560
מתקרב לקראת ראש השנה
.ויום הכיפורים

87
00:05:15,900 --> 00:05:17,140
?למה דווקא שם

88
00:05:17,460 --> 00:05:20,430
,בגלל הסיבה הזו
.כדי שתהיה היכולת של העילוי

89
00:05:20,860 --> 00:05:23,740
זה הקטע הראשון שמופיע
.שמלאכים חטאו

90
00:05:24,130 --> 00:05:26,140
יש עוד מקום
שאנחנו רואים במפורש

91
00:05:26,150 --> 00:05:27,560
.שמלאך ירד לפה וחטא

92
00:05:28,160 --> 00:05:31,340
.כאשר באו המלאכים לאברהם אבינו

93
00:05:31,690 --> 00:05:34,910
,כשאברהם אבינו עשה ברית מילה
,ישב כחום היום ביום השלישי

94
00:05:35,290 --> 00:05:37,770
,באו המלאכים לבקר אותו
.ריפאו אותו

95
00:05:38,310 --> 00:05:40,960
לאחר מכן הם הודיעו לו
.שהם הולכים משם לסדום

96
00:05:41,380 --> 00:05:44,020
,את סדום לא באו לרפא
.את סדום הלכו להפוך

97
00:05:44,360 --> 00:05:46,900
סדום הייתה אחד מהמקומות
.היפים ביותר

98
00:05:47,190 --> 00:05:49,950
המדרש כותב על זה
."נתיב לא ידעו עיט"

99
00:05:50,260 --> 00:05:53,990
זה היה מקום... בדרך כלל
כשיש צמחייה סבוכה

100
00:05:54,440 --> 00:05:55,800
.לא רואים את פני הקרקע

101
00:05:56,200 --> 00:05:59,930
העיט זה עוף שיש לו
.יכולת ראייה מאוד חדה

102
00:06:00,290 --> 00:06:02,580
הוא יכול להתרומם לגובה
של כמה קילומטרים

103
00:06:03,010 --> 00:06:05,990
.ולקלוט חרק, חרק הולך

104
00:06:06,220 --> 00:06:10,260
...הוא קולט ובצניחה חופשית אחת
אין עדיין שום מטוס קרב

105
00:06:10,270 --> 00:06:12,000
.שמסוגל לעשות את הפעולה הזו

106
00:06:12,020 --> 00:06:14,000
אם הטייס יעשה את זה
הוא פשוט יתפרק

107
00:06:14,420 --> 00:06:16,200
.מעוצמת ה-ג'י שתהיה עליו

108
00:06:16,470 --> 00:06:20,420
,פשוט נותן צלילה והופ
.תופס את אותו זה

109
00:06:20,480 --> 00:06:24,040
העיט, כוח הראייה שלו
.הוא כוח מאוד עוצמתי

110
00:06:24,770 --> 00:06:28,800
."בסדום, זה היה "נתיב לא ידעו עיט

111
00:06:29,140 --> 00:06:33,180
,העיט היה עובר
.הכול היה מכוסה בצמחייה כל כך יפה

112
00:06:33,500 --> 00:06:36,770
.היו שם גבהים מסוים
,היו את עצי הדקל הגבוהים

113
00:06:36,800 --> 00:06:38,080
.תחתיהם היו עצים אחרים

114
00:06:38,400 --> 00:06:41,880
שבעה מיני עצים
שפשוט לא ראו את הקרקע

115
00:06:41,900 --> 00:06:43,760
.מרוב יופי של פריחה והכול

116
00:06:44,170 --> 00:06:46,240
זה היה נקרא
."כיכר הירדן כי כולה משקה"

117
00:06:46,260 --> 00:06:47,650
.זה פסוק מפורש בתורה

118
00:06:48,100 --> 00:06:49,700
.ואז אמרו לו: אנחנו הולכים להפוך

119
00:06:50,040 --> 00:06:52,530
.כשהם הגיעו לשם, דיברו עם לוט
,אמרו לו: תשמע

120
00:06:52,990 --> 00:06:55,350
.הולכים להפוך את העיר
.תקרא לחתנים, לכלות

121
00:06:55,590 --> 00:06:56,570
.מי שרוצה שיבוא

122
00:06:57,380 --> 00:06:59,830
.ואז הם אמרו לו משפט מאוד מעניין

123
00:07:00,330 --> 00:07:02,740
,אמרו לו שאנחנו הופכים את העיר

124
00:07:03,210 --> 00:07:04,740
.אנחנו הופכים פה את סדום

125
00:07:05,610 --> 00:07:09,310
לפי הדרגה של המלאכים
.זה טיפה, טיפה חטא של גאווה

126
00:07:10,020 --> 00:07:12,230
?מה זה "אנחנו" הופכים
?"מי זה "אנחנו

127
00:07:12,620 --> 00:07:13,680
?אנחנו מחליטים

128
00:07:14,010 --> 00:07:16,290
מלאך נקרא מלאך
.כי הכוונה שליח

129
00:07:16,540 --> 00:07:18,180
.זה הביטוי למילה מלאך

130
00:07:18,220 --> 00:07:19,240
?מה פירוש המילה מלאך

131
00:07:19,620 --> 00:07:21,590
.גם אדם יכול להיות מלאך
?איך

132
00:07:21,650 --> 00:07:24,330
,אם הוא שליח לדבר מסוים
.זה נקרא מלאך

133
00:07:24,600 --> 00:07:27,680
,"וישלח יעקב מלאכים"
.במובן הפשטני הוא שלח שליחים

134
00:07:28,420 --> 00:07:31,700
אז מטבע הדברים כשיש כזה דבר

135
00:07:32,040 --> 00:07:34,770
.אז המלאך עצמו הוא כביכול שליח

136
00:07:35,040 --> 00:07:36,910
?"מה אתה אומר "כי הופכים אנחנו

137
00:07:37,290 --> 00:07:40,550
.לפי דרגתם, זו הייתה טיפה גאווה

138
00:07:41,320 --> 00:07:43,780
.טיפה גאווה
.המלאך נשאר פה

139
00:07:43,810 --> 00:07:46,220
שני המלאכים נותרו כאן
?בעולם הזה. עד מתי

140
00:07:46,270 --> 00:07:49,240
כמעט 170 שנה
.נשארו פה בעולם הזה

141
00:07:49,580 --> 00:07:51,090
עד שהגיע יעקב אבינו

142
00:07:51,470 --> 00:07:54,130
,ואז הוא חלם את החלום המפורסם
,סולם יעקב

143
00:07:54,530 --> 00:07:59,910
:ושם כתוב בתורה
."והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים"

144
00:08:00,070 --> 00:08:01,620
:היה צריך להיות כתוב בדיוק הפוך

145
00:08:01,890 --> 00:08:04,980
המלאך יורד מלמעלה
.ועולה מלמטה ללמעלה

146
00:08:05,290 --> 00:08:06,610
.לא עולים ויורדים

147
00:08:06,650 --> 00:08:08,280
.אנחנו אולי עולים ויורדים

148
00:08:08,620 --> 00:08:11,290
,המלאכים הם בשמיים
.הם יורדים ועולים

149
00:08:11,830 --> 00:08:14,170
,אלא, אומר המדרש
,אלה אותם המלאכים

150
00:08:14,200 --> 00:08:15,950
,קיבלו קרקוע

151
00:08:16,630 --> 00:08:18,880
.השביתו אותם פה במסגרת העולם הזה

152
00:08:18,900 --> 00:08:21,240
.אמרו: אתם חטאתם קצת בגאווה

153
00:08:21,720 --> 00:08:22,890
.תישארו כאן למטה

154
00:08:23,170 --> 00:08:25,670
נחליט מתי אנחנו מזמנים אתכם
.לעלות למעלה

155
00:08:26,100 --> 00:08:27,670
,השאלה היא כמובן, רבותיי

156
00:08:28,330 --> 00:08:32,980
,מה קורה? אם מלאך פה
,אמרנו שיש לו את ההתמודדות

157
00:08:33,360 --> 00:08:36,490
תאווה, גאווה
.כמו שאנחנו מתמודדים

158
00:08:36,670 --> 00:08:39,660
,כמובן יש להם דרגה גבוהה
אבל כמונו שאנחנו מתמודדים

159
00:08:39,700 --> 00:08:40,480
.ביצרים הללו

160
00:08:41,060 --> 00:08:43,380
?מה קורה כשמלאכים נמצאים בשמיים

161
00:08:44,850 --> 00:08:47,610
,האם מלאך שהוא נמצא בשמיים

162
00:08:47,940 --> 00:08:50,740
האם מלאך כזה יכול להגיע
?ויכול לחטוא

163
00:08:51,040 --> 00:08:51,690
.זו השאלה

164
00:08:52,360 --> 00:08:54,080
?מלאכים בשמיים יש להם חטאים

165
00:08:54,480 --> 00:08:58,040
,אם יש להם חטאים
.מאוד מעניין אותי לדעת מה החטאים שלהם

166
00:08:58,690 --> 00:09:01,380
למה זה כל כך מרתק
?לדעת מה החטאים של המלאכים

167
00:09:01,410 --> 00:09:02,830
.זה לא בשביל האנציקלופדיה

168
00:09:03,370 --> 00:09:06,120
,יש לנו, לי ולך
,לכל אחד מאיתנו

169
00:09:06,340 --> 00:09:08,360
יש לזה משמעות
.לעבודת השם שלו

170
00:09:08,800 --> 00:09:11,050
ותכף אנחנו נראה
.מה המשמעות של עבודת השם

171
00:09:11,460 --> 00:09:14,400
אז בואו נראה יחד
,האם מלאך שהוא נמצא בשמיים

172
00:09:14,650 --> 00:09:16,130
?האם מלאך כזה יכול לחטוא

173
00:09:16,270 --> 00:09:17,690
יש בספר יחזקאל

174
00:09:18,770 --> 00:09:19,770
.תיעוד מדהים

175
00:09:19,850 --> 00:09:21,590
.ספר יחזקאל בפרק ח

176
00:09:22,110 --> 00:09:25,040
.אני אתן רקע קצר מה מדובר כאן

177
00:09:26,350 --> 00:09:30,440
,הגלות, גלות בבל
.חורבן בית המקדש התבצע בשתי פעימות

178
00:09:31,700 --> 00:09:35,650
פעימה ראשונה הייתה
כשנבוכדנצר הגיע לירושלים

179
00:09:36,140 --> 00:09:38,310
.והגלה את כל הקודקודים

180
00:09:39,310 --> 00:09:42,410
,הוא הגלה את המלך
,קראו לו יהויכין

181
00:09:42,450 --> 00:09:43,540
.גלות יכוניה

182
00:09:43,840 --> 00:09:45,770
,זה מוזכר, אגב, במגילת אסתר

183
00:09:46,020 --> 00:09:51,440
ש"איש יהודי היה בשושן הבירה
עם הגולה אשר הגלתה עם יכוניה

184
00:09:51,580 --> 00:09:53,510
."אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל"

185
00:09:53,910 --> 00:09:58,090
,מלך בבל בא לירושלים
,הוא אמר להם: אני לא מחריב את ירושלים

186
00:09:58,470 --> 00:10:00,160
.אני רוצה רק את כל הקודקודים

187
00:10:00,510 --> 00:10:02,580
.זה היה 12 שנים לפני החורבן

188
00:10:03,140 --> 00:10:06,390
שתים עשרה שנה לפני החורבן
,הוא לקח את המלך

189
00:10:06,610 --> 00:10:09,320
,לקח את מרדכי היהודי

190
00:10:09,520 --> 00:10:14,630
לקח 10,000 איש שנקראו
.החרש והמסגר

191
00:10:15,120 --> 00:10:17,260
,זו לא מסגרייה, רבותיי
,ולא החרש

192
00:10:17,290 --> 00:10:19,000
,אותם אלה שעוסקים בברזל

193
00:10:19,450 --> 00:10:23,040
אלא מדובר כאן באנשים
,שאם הם היו אומרים דין

194
00:10:23,360 --> 00:10:24,750
.כולם היו מחרישים

195
00:10:25,070 --> 00:10:27,910
,אם הוא היה אומר הלכה מסוימת
.הוא היה סוגר את הדין

196
00:10:27,960 --> 00:10:29,560
.זאת אומרת, זה כל הפינות

197
00:10:29,890 --> 00:10:31,090
.ה-תלמידי חכמים

198
00:10:31,630 --> 00:10:34,640
.הוריד את כל הקודקודים
.הוא אמר שלא יהיו פה מנהיגים בעם

199
00:10:35,100 --> 00:10:36,790
.אם לא יהיו מנהיגים, לא יהיה כאן מרד

200
00:10:37,110 --> 00:10:38,670
.שתים עשרה שנה לפני החורבן

201
00:10:38,880 --> 00:10:42,820
זה, אגב, היה המעמד שבו לקחו
,את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה

202
00:10:43,130 --> 00:10:45,880
,אותם הילדים
,באותה תקופה היו ילדים

203
00:10:46,130 --> 00:10:49,280
מזרע המלוכה
שנבוכדנצר מלך בבל

204
00:10:49,310 --> 00:10:50,740
הביא אותם לארמון שלו

205
00:10:51,150 --> 00:10:53,910
ועשה להם סדרה
של שלוש שנות לימודים

206
00:10:54,270 --> 00:10:55,710
.כדי שהם יעמדו לפניו

207
00:10:56,140 --> 00:10:59,110
,הם היו צריכים להיות ילדים מאוד מיוחדים
.יודעים גינוני מלכות

208
00:10:59,590 --> 00:11:05,070
,לא לצחוק, לא להתפנות
,לא לחייך, לא לדבר

209
00:11:05,590 --> 00:11:10,060
להקשיב, לשמוע, לא לזוז
.אם יש זבוב או זה

210
00:11:10,330 --> 00:11:12,640
.לא להיות ככה קצת לחוצים

211
00:11:12,960 --> 00:11:14,850
.לעמוד כמו משמר המלכה

212
00:11:15,350 --> 00:11:17,350
,לעמוד דום
,אבל הרבה יותר מזה

213
00:11:17,680 --> 00:11:19,140
.בהיכלו של מלך בבל

214
00:11:19,480 --> 00:11:21,270
.לכן הם נקראו בשם הסריסים

215
00:11:21,650 --> 00:11:25,650
כי כתוצאה מכך שהם עמדו
...כל כך הרבה בלי תנועה ובלי יכולת

216
00:11:26,180 --> 00:11:28,830
,חוץ מכבודכם, אדם רוצה להתפנות
.גם אי אפשר להתפנות

217
00:11:29,210 --> 00:11:31,200
,שעות על גבי שעות לעמוד דום

218
00:11:31,500 --> 00:11:34,430
אז זה גרם להם בסופו של דבר
.שהם הפכו להיות סריסים

219
00:11:34,700 --> 00:11:36,360
.לכן הם נקראו בשם סריסים

220
00:11:37,450 --> 00:11:42,170
זו הסיבה שדניאל לא התחתן
.עם יהודייה

221
00:11:42,450 --> 00:11:44,150
.הוא התחתן רק עם גיורת

222
00:11:44,510 --> 00:11:47,580
כיוון שהוא היה סריס
אז הוא לקח גיורת פרסייה

223
00:11:47,870 --> 00:11:48,700
.והוא התחתן איתה

224
00:11:48,710 --> 00:11:51,210
הוא לא יכול היה להתחתן
.עם אשת ישראל

225
00:11:51,600 --> 00:11:57,550
,בקיצור, באותו מעמד שלקחו את כולם
.הגיעו איתם לבבל

226
00:11:57,850 --> 00:12:00,280
.גם יחזקאל הנביא הגיע לבבל

227
00:12:01,370 --> 00:12:03,010
,וברגע שהוא הגיע לבבל

228
00:12:03,140 --> 00:12:06,310
מה שאנחנו הולכים כרגע
לתאר בפניכם

229
00:12:06,720 --> 00:12:10,490
זה קרה בשנה השישית
,שהם היו בבבל

230
00:12:10,720 --> 00:12:12,590
.זאת אומרת שש שנים לפני החורבן

231
00:12:13,010 --> 00:12:15,280
,אם הגלות הייתה 12 שנה לפני

232
00:12:15,410 --> 00:12:19,040
- כרגע אנחנו בחצי הזמן, שנה שישית
.שש שנים לפני החורבן

233
00:12:19,440 --> 00:12:23,000
...שם מספר דניאל
.יחזקאל אומר את העניין הבא

234
00:12:23,140 --> 00:12:27,880
הוא אומר: "אני יושב בתוך ביתי
וזקני יהודי יושבים לפניי

235
00:12:28,240 --> 00:12:30,410
."ותיפול עליי שם יד ה' אלוהים"

236
00:12:30,760 --> 00:12:35,410
הוא אומר: ברגע הזה אני כביכול
.מקבל איזושהי השראה של רוח נבואה

237
00:12:35,920 --> 00:12:40,150
כאן הוא מתאר דמות
.שהגיעה בחזיון הנבואה

238
00:12:40,400 --> 00:12:43,750
הדמות הזו: "ואראה הנה דמות כמראה אש

239
00:12:43,780 --> 00:12:46,210
.ממראה מותניו ולמטה אש"

240
00:12:46,490 --> 00:12:50,170
וממותניו ולמעלה כמראה זוהר"
."כעין החשמלה

241
00:12:50,550 --> 00:12:52,590
.זה הלשון שלו
.זה פסוק

242
00:12:52,850 --> 00:12:57,080
 - הפסוק הזה, כותבים כל הפרשנים במקום
- מצודת דוד, רש"י, כולם

243
00:12:57,420 --> 00:13:00,860
,שאסור להעמיק בפסוק הזה
.אסור להתבונן בו

244
00:13:01,320 --> 00:13:05,000
זה כתוב, אני חושב שזו אולי
פעם יחידה בכל התנ"ך

245
00:13:05,500 --> 00:13:09,300
.שיש כזה ביטוי
לא להתבונן בפסוק הזה ולהעמיק

246
00:13:09,330 --> 00:13:11,870
,איך המלאך הזה היה נראה
,מחציו ולמטה אש

247
00:13:12,290 --> 00:13:14,820
.מחציו ולמעלה כעין זוהר החשמלה

248
00:13:15,140 --> 00:13:18,510
?"מה זה "החשמלה
.חש מלמלל

249
00:13:18,840 --> 00:13:20,190
.אל תדבר על הנושא הזה

250
00:13:20,700 --> 00:13:23,280
מדובר כאן בדמות רוחנית
.מאוד מאוד גבוהה

251
00:13:23,610 --> 00:13:27,130
,היא לוקחת את יחזקאל
שיושב בבבל בביתו

252
00:13:27,280 --> 00:13:30,770
.עם זקני יהודה שיושבים שם
כנראה זה היה איזה שיעור

253
00:13:30,790 --> 00:13:32,270
.בתוך הבית של יחזקאל הנביא

254
00:13:32,700 --> 00:13:34,550
."היא לוקחת אותו ב"ציצית ראשו

255
00:13:34,780 --> 00:13:39,460
.זאת אומרת, מרימים אותו מציצית ראשו
.זו פעולה שמראה על כעס

256
00:13:39,930 --> 00:13:42,920
?חרון אף, למה
,כי אם זה באהבה

257
00:13:42,940 --> 00:13:44,370
,"אז זה "לשאת על כפיים

258
00:13:44,510 --> 00:13:45,450
.אלה ביטויים אחרים

259
00:13:45,990 --> 00:13:50,500
"לקחת ב"ציצית ראשי
.זה הכוונה ביטוי שכביכול שלף אותו משמה

260
00:13:50,870 --> 00:13:54,170
למה? כי כנראה מידת הדין כאן
.מאוד מאוד מתוחה, מאוד חזקה

261
00:13:54,900 --> 00:13:58,110
."ויביאני במראות אלוהים ירושלימה"

262
00:13:58,490 --> 00:14:02,020
:אומר הנביא
,אני לא הגעתי פיזית לירושלים

263
00:14:02,130 --> 00:14:05,220
המלאך הזה לא לקח אותי
.לעיר ירושלים בגוף

264
00:14:05,590 --> 00:14:09,640
הגוף נשאר שם, בחזיון הנבואה
.הוא לקח אותו במראות אלוהים

265
00:14:09,650 --> 00:14:12,060
זאת אומרת, הוא הביא אותו
.לאותה נקודה

266
00:14:12,370 --> 00:14:16,280
מי שרוצה טיפה להבין
,איך זה במושגים הגשמיים שלנו

267
00:14:16,400 --> 00:14:18,080
,זה הרבה יותר מזה
.זה הרבה יותר

268
00:14:18,440 --> 00:14:20,520
,מי שטיפה רוצה להבין
.זה מצלמות אבטחה

269
00:14:21,260 --> 00:14:23,860
היום בן אדם יכול לשבת
בכל פינה בעולם

270
00:14:24,300 --> 00:14:25,440
עם מכשיר בכף יד

271
00:14:25,710 --> 00:14:30,140
ולהיכנס למצלמת האבטחה שלו
.שנמצאת בכל מיני מוקדים בעולם

272
00:14:31,020 --> 00:14:34,500
אני פה, אבל אני יכול עכשיו
מהמחשב שלי

273
00:14:34,760 --> 00:14:39,220
אני יכול להתחבר למצלמת האבטחה
,שנמצא באורוגוואי, לצורך העניין

274
00:14:40,140 --> 00:14:41,070
.ויש תקשורת

275
00:14:41,310 --> 00:14:43,910
.ואני רואה עכשיו באון-ליין מה קורה שמה

276
00:14:44,400 --> 00:14:47,550
,אני לא שם
אבל אם, לדוגמה, יש לי שם חנות

277
00:14:47,570 --> 00:14:51,160
,והקופאי לקח שם כסף מהקופה

278
00:14:51,400 --> 00:14:53,330
.אני עכשיו רואה כרגע באון-ליין

279
00:14:53,350 --> 00:14:57,160
כביכול המצלמה שנמצאת
.היא העיניים שלי שנמצאות במקום

280
00:14:57,570 --> 00:14:59,830
.רבותיי, נבואה היא הרבה יותר מזה

281
00:15:00,240 --> 00:15:02,450
,זה לא העיניים של המצלמה במקום

282
00:15:02,470 --> 00:15:05,620
,זה העיניים שלי ממש בפועל במקום

283
00:15:05,820 --> 00:15:07,320
.למרות שאני נמצא במקום אחר

284
00:15:07,340 --> 00:15:11,390
,זה ממד מסוג שונה לחלוטין
אבל טיפה לקרב לדעת

285
00:15:11,940 --> 00:15:13,090
.כמו מצלמות אבטחה

286
00:15:13,510 --> 00:15:16,080
הוא מספר שהוא מביא אותו
.לירושלים לבית המקדש

287
00:15:16,580 --> 00:15:20,470
...הוא אומר: ושם, בבית המקדש, הקב"ה
שם השכינה התחילה לזוז כבר

288
00:15:20,510 --> 00:15:21,530
.מקודש הקודשים

289
00:15:21,800 --> 00:15:24,400
היו המון חטאים
.בתוך בית המקדש עצמו

290
00:15:24,950 --> 00:15:28,090
,והקב"ה עושה לו שם איזה סיבוב
,זה לא וירטואלי

291
00:15:28,110 --> 00:15:30,480
אבל הוא עושה לו סיבוב ממש
.בחזיון הנבואה

292
00:15:30,730 --> 00:15:32,860
הוא מראה לו מה הם עושים
.בתוך החדרים שלהם

293
00:15:33,480 --> 00:15:37,440
בתוך החדרים הם מציירים כל מיני דמויות
של בעלי חיים, של רמשים

294
00:15:37,800 --> 00:15:40,440
ומשתחווים להם
.ומקטירים קטורת

295
00:15:40,760 --> 00:15:42,390
,הוא אומר לו: תראה
,זה בבית המקדש עושים

296
00:15:42,420 --> 00:15:43,510
.בלשכות, בצד

297
00:15:44,200 --> 00:15:45,490
.הוא אומר לו: בוא, אני רוצה לקחת אותך

298
00:15:45,950 --> 00:15:49,280
,ואז הוא מעביר אותו
.הוא מתאר מעבר דרך קירות

299
00:15:49,320 --> 00:15:53,590
.זאת אומרת, שום דבר לא חסום לו
,הוא רואה את הדברים כמו נשמה

300
00:15:53,860 --> 00:15:57,190
.לא כמו גוף
.גוף הוא נחסם, הוא לא חודר

301
00:15:57,560 --> 00:15:58,810
.נשמה חודרת עצמים

302
00:15:59,140 --> 00:16:02,010
הוא מעביר אותו שם
מכל מיני, דרך שערים, דרך פתחים

303
00:16:02,870 --> 00:16:04,230
.והוא מראה לו דבר מאוד מעניין

304
00:16:05,050 --> 00:16:06,230
.מאוד עגום, יותר נכון

305
00:16:06,740 --> 00:16:10,760
,עשרים וחמישה כוהנים
,ביניהם... עם שמות

306
00:16:10,900 --> 00:16:13,780
זאת אומרת, שמות של כל מיני
,כוהנים מכובדים

307
00:16:14,640 --> 00:16:16,710
מסתובבים לכיוון המזרח

308
00:16:17,490 --> 00:16:20,500
.ואחוריהם כלפי המערב

309
00:16:21,940 --> 00:16:24,560
.המערב זה בית המקדש
.שכינה נמצאת במערב

310
00:16:24,580 --> 00:16:26,270
.קודש הקודשים היה בצד מערב

311
00:16:26,710 --> 00:16:30,070
היום בבית הכנסת
ההיכל לכיוון המזרח

312
00:16:30,450 --> 00:16:32,420
,כי אנחנו מתפללים לכיוון ירושלים

313
00:16:32,790 --> 00:16:35,820
אבל השכינה עצמה
.נמצאת במערב

314
00:16:36,450 --> 00:16:41,260
,הם הסתובבו לכיוון השמש, למזרח
.ואחוריהם למערב

315
00:16:41,590 --> 00:16:43,080
.כל מילה בתנ"ך מדוקדקת

316
00:16:43,780 --> 00:16:47,760
,אם כתוב שהפנים למזרח
.ברור שהאחוריים למערב

317
00:16:47,780 --> 00:16:48,900
?אז איפה יהיו האחוריים

318
00:16:49,490 --> 00:16:52,200
אומרת הגמרא במסכת יומא
בדף עז

319
00:16:52,820 --> 00:16:56,080
- "ש"אחוריהם למערב
,הם היו משתחווים לשמש

320
00:16:56,840 --> 00:17:02,120
,חוץ מכבודכם
.מתפנים לכיוון הצד של ההיכל

321
00:17:02,500 --> 00:17:05,290
.ביזיון, כמו מבזים את בורא עולם

322
00:17:05,630 --> 00:17:06,630
?אומר לו: אתה רואה

323
00:17:07,170 --> 00:17:09,020
.ואז הוא שם מראה לו את הנשים

324
00:17:09,090 --> 00:17:11,380
.ממש מעביר אותו
הייתה שם קבוצה של נשים

325
00:17:11,750 --> 00:17:13,610
.שהיו מבכות את תמוז

326
00:17:13,690 --> 00:17:16,390
תמוז, יש לנו חודש בשנה
.שקוראים לו חודש תמוז

327
00:17:16,740 --> 00:17:18,060
.תמוז זה שם של עבודה זרה

328
00:17:19,000 --> 00:17:21,680
:מסביר לו שמה
.שמו צלם בתוך ההיכל

329
00:17:22,060 --> 00:17:23,730
?אומר לו הקב"ה: אתה רואה

330
00:17:23,750 --> 00:17:27,490
ואז הוא מראה לו עוד כמה תועבות
.בתוך השטח של בית המקדש

331
00:17:27,510 --> 00:17:29,920
.לא תגיד יצאו החוצה

332
00:17:30,720 --> 00:17:32,390
."אין עונשין אלא אם כן מזהירים"

333
00:17:32,710 --> 00:17:35,600
:אומר לו הקב"ה
.ראית את כל זה? עכשיו תראה

334
00:17:36,240 --> 00:17:41,020
אני אביא כזו רעה על ירושלים
:שאנשים יצרחו לבורא עולם

335
00:17:41,040 --> 00:17:43,770
,"אלוקים, תושיע אותנו"
.ואני לא אשמע

336
00:17:44,310 --> 00:17:47,680
אני מראש אומר: על זה
,לא שומע, לא מגיב

337
00:17:47,990 --> 00:17:49,940
.לא מתייחס לכל התועבות שהם עשו

338
00:17:50,530 --> 00:17:54,950
וכאן הוא אומר: אני רואה שהקב"ה
כביכול... הוא שומע קול גדול

339
00:17:55,810 --> 00:17:58,110
.ומגיעים שישה אנשים

340
00:17:58,480 --> 00:18:01,300
,אלה לא בדיוק אנשים
,מדובר במלאכים

341
00:18:01,710 --> 00:18:03,210
.מלאכים מאוד בעייתיים

342
00:18:03,660 --> 00:18:06,780
,שני מלאכים מהם
,משה רבנו פחד מהם

343
00:18:07,120 --> 00:18:09,370
כתוב: "כי יגורתי
."מפני האף והחמה

344
00:18:09,410 --> 00:18:12,300
משה רבנו אמר שהוא פחד
.משני מלאכים, משניים מתוך השישה

345
00:18:12,760 --> 00:18:16,170
- אף, חמה, קצף, חרון אף
.כמה שמות של מלאכים

346
00:18:16,450 --> 00:18:18,330
."ואיש כלי מפצו בידו"

347
00:18:18,570 --> 00:18:21,530
כל אחד מגיע כביכול
עם איזה כלי משחית

348
00:18:21,910 --> 00:18:22,870
.להשחית את העיר

349
00:18:23,840 --> 00:18:25,080
.הם המוציאים לפועל

350
00:18:25,640 --> 00:18:28,730
:אומר הקב"ה
לפני שהם יוצאים לפועל

351
00:18:29,020 --> 00:18:30,420
.מגיעה דמות שביעית

352
00:18:30,900 --> 00:18:34,600
.הדמות הזו היא לבושת בדים
"איש לבוש הבדים"

353
00:18:35,090 --> 00:18:36,860
.ובידו קסת סופר

354
00:18:37,260 --> 00:18:38,530
.כביכול הוא רושם

355
00:18:39,140 --> 00:18:44,050
:אומר לו הקב"ה
תשמע, אתה צריך להתוות

356
00:18:44,240 --> 00:18:49,630
את האות ת' על המצח
.של האנשים הצדיקים בירושלים

357
00:18:49,650 --> 00:18:51,750
.יש פה כאלה בסדר
.לא כולם לא בסדר

358
00:18:51,830 --> 00:18:53,320
.חלק רעים, חלק טובים

359
00:18:53,850 --> 00:18:57,660
'אתה על הטובים שם את האות ת
.על המצח בדיו

360
00:18:59,080 --> 00:19:02,260
על הרעים - אלה שעושים
את כל התועבות האלו בלי בושה

361
00:19:02,290 --> 00:19:04,490
,בתוך בית המקדש
- כאילו מתחבאים

362
00:19:05,200 --> 00:19:07,560
,אתה שם עליהם אות ת' על המצח

363
00:19:07,580 --> 00:19:09,510
.אבל אות ת' בדם

364
00:19:10,330 --> 00:19:11,450
,המלאך המשחית

365
00:19:11,460 --> 00:19:13,270
השישייה הזו שעוד רגע הולכים

366
00:19:13,890 --> 00:19:15,120
,להוציא את זה לפועל

367
00:19:15,490 --> 00:19:17,200
.השישייה הזו מאתרת

368
00:19:17,730 --> 00:19:19,720
.אלה שעם דם, ישמידו אותם

369
00:19:20,140 --> 00:19:23,020
.אלה שעם האות ת' בדיו - יחיו

370
00:19:23,600 --> 00:19:26,490
,למה דווקא את האות ת' לשניהם
?דם ודיו

371
00:19:26,990 --> 00:19:29,230
האות ת' יש לה משמעות
.חיובית ושלילית

372
00:19:29,410 --> 00:19:32,680
,תחיה - זה עם דיו
.תחיה

373
00:19:33,220 --> 00:19:37,510
,אלה שקיבלו את זה בדם - תמות
.זה הולך למוות

374
00:19:38,380 --> 00:19:43,890
...ואז כתוב שהקב"ה
.פה זה דבר מאוד ייחודי

375
00:19:45,150 --> 00:19:50,980
,בד"כ כשבורא עולם אומר דבר טוב
.בחיים, לעולם, הוא לא חזר בו. לעולם

376
00:19:51,270 --> 00:19:54,240
:דברים רעים הוא חוזר
.נינווה, נינווה נהפכת

377
00:19:54,680 --> 00:19:56,240
.דברים רעים הקב"ה חוזר

378
00:19:56,470 --> 00:19:59,240
מדברים טובים שיצא משהו טוב
.לא חוזר

379
00:19:59,500 --> 00:20:04,140
המקום היחידי בהיסטוריה
 - שבורא עולם אמר דבר טוב

380
00:20:05,020 --> 00:20:07,650
- האות ת', הצדיקים שיחיו

381
00:20:08,320 --> 00:20:13,130
הפעם היחידה בהיסטוריה
שהקב"ה משך את הדבר הטוב

382
00:20:13,150 --> 00:20:14,720
.זה במקום הזה
?למה

383
00:20:15,030 --> 00:20:18,440
אז הגמרא במסכת שבת
,בדף נה מתארת ככה

384
00:20:18,780 --> 00:20:20,690
:שמידת הדין אמרה
!אה! אה! רגע! רגע

385
00:20:21,210 --> 00:20:23,600
למה הרשעים לא בסדר
?והצדיקים בסדר

386
00:20:23,620 --> 00:20:25,200
,אבל למה אלה ימותו
?אלה יחיו

387
00:20:25,920 --> 00:20:30,820
,אמר לה הקב"ה: אלה עשו את כל מה שעשו
.אלה לא עשו כלום, צדיקים

388
00:20:31,460 --> 00:20:33,840
,אמרה מידת הדין
:וזה חשוב לנו לדעת

389
00:20:34,630 --> 00:20:39,620
הם צדיקים, צדיקים, אבל למה
?לא היה אכפת להם מהאחים שלהם

390
00:20:40,400 --> 00:20:45,130
,למה הם לא דיברו איתם שיפסיקו
?שלא יעשו את הדברים שהם מתנהגים

391
00:20:45,440 --> 00:20:49,050
למה לא עשו סמינר
לכל אלה שם שמקטירים

392
00:20:49,070 --> 00:20:51,730
?ועושים את כל הדברים
.סמינר לחזרה בתשובה

393
00:20:51,750 --> 00:20:54,700
.היו צריכים להוכיח אותם
?למה הם לא הוכיחו אותם

394
00:20:55,380 --> 00:20:57,700
:אמר להם הקב"ה
.אני יודע, אני אומר לכם

395
00:20:58,250 --> 00:21:02,170
.גם אם היו מוכיחים, לא עוזר
?הם רשעים כבר, איך אומרים

396
00:21:02,600 --> 00:21:06,030
,עברו את הקו האדום
.עברו לנקודת האל-חזור, לא היה עוזר

397
00:21:06,820 --> 00:21:09,460
:אמרה מידת הדין לבורא עולם
,ריבונו של עולם

398
00:21:09,560 --> 00:21:11,550
,אתה יודע שזה לא היה עוזר

399
00:21:12,360 --> 00:21:14,720
.הם לא יודעים שזה לא היה עוזר

400
00:21:15,230 --> 00:21:16,240
?מי גילה להם

401
00:21:16,560 --> 00:21:18,900
,הם מבחינתם יכול להיות שכן
.יכול להיות שלא

402
00:21:19,030 --> 00:21:21,750
?למה הם התעלמו
,אלה אחים שלהם

403
00:21:22,130 --> 00:21:23,950
."כל ישראל ערבים זה לזה"

404
00:21:24,380 --> 00:21:29,030
:לכן, אמרה מידת הדין
.הם גם חייבים כמו הרשעים

405
00:21:29,320 --> 00:21:33,100
וזו הפעם היחידה בהיסטוריה
שהקב"ה משך את הבקשה

406
00:21:33,340 --> 00:21:36,700
,ואמר: אם זה כך
.ממקדשי תחלו

407
00:21:36,940 --> 00:21:39,370
,תתחילו עם הטובים
.תתחילו עם הקדושים

408
00:21:39,780 --> 00:21:41,680
.מהם תתחילו
.שם תגיע המכה

409
00:21:42,030 --> 00:21:43,440
?איך המכה הזו יורדת

410
00:21:44,100 --> 00:21:48,300
:אז הוא אומר למלאך גבריאל
.גש לבין הכרובים

411
00:21:48,900 --> 00:21:52,270
.יש שם גחלי אש
.כמובן הכול במערכת הרוחנית

412
00:21:52,290 --> 00:21:54,490
,אין במושגים הרוחניים שום דבר גשמי

413
00:21:54,710 --> 00:21:57,070
,אבל הכול שם
.יש אש מתלהטת, לוהטת

414
00:21:57,530 --> 00:21:59,810
,הוא אמר: גש לשם
,קח עם כפיך

415
00:22:00,250 --> 00:22:03,330
קח מהגחלים
,ותשליך על העיר ירושלים

416
00:22:03,820 --> 00:22:05,230
,על כל תושבי ירושלים

417
00:22:05,270 --> 00:22:09,230
,כולל הצדיקים, כולל הרשעים
.כולל על בית המקדש, הכול ייחרב

418
00:22:10,320 --> 00:22:11,520
.כאן קרה דבר מאוד מעניין

419
00:22:12,780 --> 00:22:16,670
.גבריאל עושה, אבל טיפה משנה
?מה הוא עשה

420
00:22:18,480 --> 00:22:19,920
,הוא ניגש שם לבין הכרובים

421
00:22:21,410 --> 00:22:24,080
הוא לא מכניס את הידיים
.כדי לקחת את הגחלים

422
00:22:24,490 --> 00:22:28,050
הוא מבקש מהכרוב
.שיוציא לו גחלים

423
00:22:28,130 --> 00:22:29,920
,קודם כול, לא אני לקחתי
.אתה תוציא

424
00:22:30,540 --> 00:22:35,070
,הוציא הכרוב את הגחלים
.נתן אותם לתוך כפיו של גבריאל

425
00:22:35,650 --> 00:22:38,110
.וכאן גבריאל ישב והמתין

426
00:22:38,500 --> 00:22:43,580
במשך שש שנים לא השליך
.את האש על ירושלים

427
00:22:44,090 --> 00:22:48,990
שש שנים הצטננו הגחלים
.בכפות ידיו של גבריאל

428
00:22:49,640 --> 00:22:54,290
.ואחרי שש שנים הושלכו הגחלים
?מה המשמעות של זה

429
00:22:54,700 --> 00:22:59,230
אומרת הגמרא: אם מיד היו נזרקים
,הגחלים על ירושלים

430
00:22:59,480 --> 00:23:03,730
,"לא היה נותר מ"שונאיהם של ישראל
,בסגי נהור

431
00:23:04,170 --> 00:23:08,340
,לא רק בית המקדש היה נחרב
.גם אף אחד... לא הייתה גלות בבל

432
00:23:08,850 --> 00:23:10,270
.לא היה את מי להגלות

433
00:23:10,910 --> 00:23:14,020
.זו הייתה כמו איזו פצצת אטום
.כולם היו נמחקים

434
00:23:14,570 --> 00:23:17,480
,שהוא המתין במשך שש שנים
.חרב בית המקדש

435
00:23:17,950 --> 00:23:21,050
'וזה כתוב: "כי אתה ה
."באש הצתה

436
00:23:21,400 --> 00:23:23,380
,כביכול בית המקדש נשרף באש

437
00:23:24,380 --> 00:23:26,210
.אבל עם ישראל יצא לגלות

438
00:23:26,930 --> 00:23:29,190
,שיבר, כילה חמתו בעצים ואבנים

439
00:23:29,400 --> 00:23:32,660
.אבל אנחנו נותרנו בחיים
כל עם ישראל גלה לבבל

440
00:23:32,700 --> 00:23:35,290
.ולימים, אחרי 70 שנה, חזרו בחזרה

441
00:23:35,780 --> 00:23:37,900
?זה בזכות מי
.בזכות גבריאל

442
00:23:38,440 --> 00:23:40,400
,הוא לא ביצע
,שש שנים הוא המתין

443
00:23:40,450 --> 00:23:42,960
.ולכן החורבן התבצע שש שנים לאחר מכן

444
00:23:43,410 --> 00:23:45,600
.החורבן היה אמור להתבצע באופן מיידי

445
00:23:45,980 --> 00:23:47,710
.הוא התבצע שש שנים לאחר מכן

446
00:23:48,410 --> 00:23:52,320
:בא המלאך גבריאל ואמר
.ריבונו של עולם, עשיתי את מה שאמרת

447
00:23:53,500 --> 00:23:57,760
,אמרו לו: רגע
,קודם כול כשעושים דבר רע

448
00:23:58,150 --> 00:24:00,640
,כשעושים איזה נזק
.לא באים להגיד

449
00:24:00,690 --> 00:24:02,640
."זה נקרא "אין משיבים על הקלקלה

450
00:24:02,840 --> 00:24:04,780
לא אומרים על דברים לא טובים
."עשיתי את זה"

451
00:24:05,760 --> 00:24:08,320
.דבר ראשון: לא באים
.חוץ מזה, לא עשית את מה שאמרו לך

452
00:24:08,950 --> 00:24:10,360
:אתה גם שינית פעמיים

453
00:24:10,400 --> 00:24:13,050
,גם ביקשת מהכרוב לתת לך
,לא אתה עשית

454
00:24:13,290 --> 00:24:14,500
.וגם המתנת שש שנים

455
00:24:15,090 --> 00:24:18,090
.לכן המלאך גבריאל קיבל עונש

456
00:24:19,140 --> 00:24:20,710
.הוא הוצא מאחורי הפרגוד

457
00:24:21,330 --> 00:24:23,800
הוציאו אותו כביכול
.ממחיצתו של הקב"ה

458
00:24:24,100 --> 00:24:28,610
הוצא מאחורי הפרגוד
.ונענש ב-60 פולסי דנורא

459
00:24:28,760 --> 00:24:31,940
נתנו לו 60 הצלפות בשוט של אש

460
00:24:32,270 --> 00:24:36,120
על זה שהוא עשה דבר
,נגד רצונו של הקב"ה

461
00:24:36,140 --> 00:24:41,750
,לטובתנו, הציל אותנו
- אבל שינה מהציווי של הקב"ה

462
00:24:42,080 --> 00:24:45,080
על זה המלאך גבריאל נענש
.ב-60 פולסי דנורא

463
00:24:45,540 --> 00:24:46,700
.זה דבר מאוד מעניין

464
00:24:47,710 --> 00:24:50,640
,פה בעולם הזה
,אם אדם מקבל מלקות

465
00:24:50,850 --> 00:24:53,380
,כמה נותנים מלקות לבן אדם פה
?במסגרת העולם הזה

466
00:24:53,720 --> 00:24:57,970
,שלושים ותשע. שלושים ותשע מלקות
."ארבעים יכנו לא יוסיף"

467
00:24:58,290 --> 00:25:03,580
שלושים ותשע מלקות מקבל אדם
.שנמצא במסגרת העולם הזה

468
00:25:03,880 --> 00:25:06,770
?כמה מלקות מקבל מלאך
.שישים

469
00:25:07,390 --> 00:25:09,380
?למה אנחנו 39 והוא 60

470
00:25:09,780 --> 00:25:12,300
אז כתוב, הרב עובדיה יוסף
,"מביא ב"חזון עובדיה

471
00:25:12,320 --> 00:25:13,430
.הוא מביא דבר מאוד מעניין

472
00:25:13,820 --> 00:25:16,890
הוא אומר: פה בעולם הזה
.מענישים מגיל 13

473
00:25:18,070 --> 00:25:21,970
.לכן 13 כפול שלוש זה יוצא 39

474
00:25:23,440 --> 00:25:26,460
במסגרת של העולם הרוחני
.מענישים מגיל 20

475
00:25:27,330 --> 00:25:30,090
.גיל 20 כפול 3 זה יוצא 60

476
00:25:30,480 --> 00:25:34,100
לכן כל העונשים שם בעולם הרוחני
.זה 60 פולסי דנורא

477
00:25:34,490 --> 00:25:38,810
,להבדיל פה, במסגרת העולם הזה
,זה 39, לא יותר מ-39

478
00:25:39,150 --> 00:25:42,910
,כי פה הענישה מתחילה מגיל צעיר יותר
,מגיל 13 האדם מחויב במצוות

479
00:25:42,930 --> 00:25:44,380
.'יש לו אחריות, הוא בוגר וכו

480
00:25:44,920 --> 00:25:46,610
.זה למעשה עשו למלאך גבריאל

481
00:25:46,970 --> 00:25:48,320
.המלאך גבריאל חטא

482
00:25:48,820 --> 00:25:51,500
,במושגי החטאים
.המלאך גבריאל חטא

483
00:25:51,970 --> 00:25:55,840
?ומה הוא נענש על זה
.שהוא הוצא ממחיצתו של הקב"ה

484
00:25:56,600 --> 00:25:58,870
?כמה זמן המלאך גבריאל היה בחוץ

485
00:26:00,110 --> 00:26:05,110
,לא יום, לא יומיים
.הוא היה למעלה מ-70 שנה

486
00:26:05,580 --> 00:26:08,680
 .שבעים שנה מרותק בחוץ
?עד מתי

487
00:26:09,380 --> 00:26:12,340
?עד מתי
,זה היה שנה לפני אחשוורוש

488
00:26:12,340 --> 00:26:14,420
שנה לפני הסיפור
.של מגילת אסתר

489
00:26:14,780 --> 00:26:16,490
.המלך בפרס קראו לו כורש

490
00:26:17,490 --> 00:26:20,430
,דניאל... 70 שנה
,כבר אנו מדברים על סיפור

491
00:26:20,720 --> 00:26:22,080
.דניאל כבר היה ישיש

492
00:26:22,480 --> 00:26:25,250
.באותה תקופה לקחו אותו לבבל
.הוא היה ילד

493
00:26:25,630 --> 00:26:28,820
עכשיו למעלה מ-70 שנה
.אחרי, 76 שנה אחרי

494
00:26:29,130 --> 00:26:32,690
דניאל כבר אדם מבוגר
.והוא עושה חשבון

495
00:26:32,760 --> 00:26:35,820
הוא אומר: הקב"ה אמר
.ש-70 שנה תהיה גלות בבל

496
00:26:36,240 --> 00:26:37,820
.די, צריכים לחזור הביתה

497
00:26:38,140 --> 00:26:40,160
?למה הקב"ה לא מחזיר אותנו

498
00:26:40,560 --> 00:26:43,550
,ואז הוא ישב בתענית
.ישב והתענה

499
00:26:43,830 --> 00:26:46,840
.כמה זמן הוא התענה? 21 יום

500
00:26:47,090 --> 00:26:50,690
,יש אומרים 21 שנה
,רש"י מביא 21 יום

501
00:26:50,720 --> 00:26:52,260
.שלושה שבועים ימים

502
00:26:52,630 --> 00:26:57,290
,עשרים ואחד יום התענה דניאל
.לא אכל, לא שתה, לא שום דבר

503
00:26:58,170 --> 00:27:00,590
.למעט שבתות
בשבתות הוא כן היה אוכל

504
00:27:00,600 --> 00:27:01,760
.כי אסור לצום בשבת

505
00:27:02,250 --> 00:27:06,100
,אבל הוא באותה תקופה לא אכל
.למעט שבת הוא לא אכל שום דבר

506
00:27:06,450 --> 00:27:08,430
,זה היה בחודש ניסן, חודש האביב

507
00:27:08,690 --> 00:27:10,010
.החודש שבו אנחנו נמצאים

508
00:27:10,250 --> 00:27:11,890
.החודש הזה זה חודש הגאולה

509
00:27:12,170 --> 00:27:14,640
.דניאל רצה להיגאל, שעם ישראל יגאל

510
00:27:15,340 --> 00:27:19,500
.אחרי 21 יום... 21 זה לא סתם

511
00:27:19,770 --> 00:27:21,550
,יש שם השם שנקרא שם אקי"ה

512
00:27:22,270 --> 00:27:27,680
שזה השם שאיתו הקב"ה פקד
,את עם ישראל

513
00:27:27,940 --> 00:27:29,170
.הוציא אותם ממצרים

514
00:27:29,410 --> 00:27:33,250
עשרים ואחד יום זה כמניין
.אותה גימטרייה של השם הקדוש הזה

515
00:27:33,470 --> 00:27:37,850
.הוא התענה שמה
,ואז ביום ה-24

516
00:27:38,260 --> 00:27:40,680
?למה 24
.כי יש עוד שלושה ימים לשבת

517
00:27:41,160 --> 00:27:42,720
.שלושה שבתות במהלך התקופה

518
00:27:43,080 --> 00:27:44,650
ביום כ"ד בניסן

519
00:27:45,260 --> 00:27:47,920
.הוא מתאר שהוא נמצא על נהר החידקל

520
00:27:48,880 --> 00:27:54,570
.איתו נמצאים חגי, זכריה ומלאכי
.כולם נביאים

521
00:27:55,140 --> 00:27:56,630
.הוא אומר: אני רואה מראה

522
00:27:57,480 --> 00:27:58,470
.הם לא ראו

523
00:27:58,850 --> 00:28:01,190
,אני ראיתי
.אני יותר גבוה בדרגת הנבואה

524
00:28:01,500 --> 00:28:03,690
יש לי הרשאות
.לראות דברים יותר גבוהים

525
00:28:04,070 --> 00:28:05,270
.אני ראיתי, הם לא ראו

526
00:28:05,820 --> 00:28:09,900
,הם מרוב פחד, בלי לראות
.מרוב פחד הם פשוט ברחו

527
00:28:10,450 --> 00:28:14,150
הוא אומר: ואני, שאני ראיתי
.את המראה הנורא, נפלתי על הרצפה

528
00:28:14,300 --> 00:28:15,480
.לא היה בי כוח להתרומם

529
00:28:15,880 --> 00:28:16,740
?מה המראה הנורא

530
00:28:17,070 --> 00:28:20,190
הוא אומר: אני ראיתי
.את המלאך גבריאל, איש לבוש בדים

531
00:28:20,620 --> 00:28:22,450
.אנחנו כבר מכירים את לבוש הבדים

532
00:28:22,990 --> 00:28:24,220
.והמלאך גבריאל מגיע

533
00:28:25,080 --> 00:28:27,540
.מי שירצה, יקרא את התיאור הזה
זה תיאור מעניין מאוד

534
00:28:27,830 --> 00:28:29,540
.בספר דניאל בפרק י

535
00:28:29,770 --> 00:28:33,280
שם הוא מתאר בהרחבה
.שהוא עומד שם על נהר החידקל

536
00:28:33,610 --> 00:28:36,250
.הוא אומר: והמלאך הזה מגיע
הוא מתאר אחד לאחד

537
00:28:36,640 --> 00:28:38,650
.איך הצורה של אותו מלאך גבריאל

538
00:28:38,870 --> 00:28:41,660
,חלקו העליון זה עם בגד עטוף פשתן

539
00:28:41,680 --> 00:28:45,900
חלקו התחתון נמצא מזהב אופיר
.וזהב מופז

540
00:28:46,490 --> 00:28:50,400
המקובלים מסבירים שפשתן
.זה בגד שמסמל על מידת הרחמים

541
00:28:51,070 --> 00:28:53,430
.זה נקרא בד
.בד בגימטרייה זה שש

542
00:28:53,950 --> 00:28:55,560
.יש לנו שבעת כוכבי הלכת

543
00:28:56,010 --> 00:28:58,410
כוכב מאדים זה כוכב
.שמסמל על הדין

544
00:28:58,790 --> 00:29:02,450
,הפשתן גדל מבד
.הוא גדל רק משישה כוכבי לכת

545
00:29:02,790 --> 00:29:07,010
לכן הכוהן הגדול נכנס
,עם בגד של בד לקודש הקודשים

546
00:29:07,280 --> 00:29:09,740
בגדי לבן מבד לקודש הקודשים

547
00:29:10,040 --> 00:29:11,380
.כי אלה רחמים מוחלטים

548
00:29:11,720 --> 00:29:15,570
,לכן הנפטר, שמים לו תכריכים מפשתן

549
00:29:15,870 --> 00:29:21,200
שזה מסמל רק על מידת הרחמים
.כדי שהדינים פחות ישלטו עליו

550
00:29:21,540 --> 00:29:25,760
לכן שמו את כלב בן יפונה
,ואת פינחס

551
00:29:26,010 --> 00:29:28,120
,שהם באו לרגל את העיר יריחו

552
00:29:28,240 --> 00:29:32,150
,"הטמינו אותם ב"פשתי העץ
.זה אותו פשתן

553
00:29:32,510 --> 00:29:35,670
לכן כאשר יוסף הפך להיות
משנה למלך

554
00:29:35,680 --> 00:29:39,350
,ופרעה מאוד פחד עליו
הוא הלביש אותו בבגד של בד

555
00:29:39,510 --> 00:29:41,590
ושם לו רביד הזהב על צווארו

556
00:29:41,800 --> 00:29:44,630
,שלא ישלטו בו כשפים
.שאף אחד לא יכשף את יוסף

557
00:29:45,040 --> 00:29:48,320
בד מסמל על דבר
.שכביכול מידת הרחמים

558
00:29:48,630 --> 00:29:50,470
.זהב מסמל על מידת הדין

559
00:29:50,810 --> 00:29:55,540
המקובלים מסבירים שהמלאך גבריאל
:סימל את שתי המערכות יחד

560
00:29:55,810 --> 00:29:58,260
גם את מידת הדין
.ושילוב עם מידת הרחמים

561
00:29:58,520 --> 00:30:01,190
,חציו העליון רחמים
 - חציו התחתון סימל את הדין

562
00:30:01,440 --> 00:30:02,330
.זהב ופשתן

563
00:30:02,680 --> 00:30:05,930
הוא מופיע ככה לפני דניאל
.ודניאל נחרד

564
00:30:06,870 --> 00:30:09,550
,ואז הוא אומר לו: אל תפחד
.אל תחרד

565
00:30:09,980 --> 00:30:12,090
,אזר בו כוח
העמיד אותו על רגליו

566
00:30:12,550 --> 00:30:14,500
.והוא למעשה שם מתחיל להסביר לו

567
00:30:14,710 --> 00:30:18,440
.מי שירצה, פשוט דברים מדהימים
 ,זה לא הנושא של השיעור שלנו

568
00:30:18,780 --> 00:30:22,450
,אבל מי שירצה
הוא סודר לו אחד לאחד מה יקרה

569
00:30:23,120 --> 00:30:25,610
,עד הדור שלנו
,עד הגאולה

570
00:30:25,870 --> 00:30:27,920
,והוא כותב לו
.הוא אומר לו את הקץ

571
00:30:27,940 --> 00:30:31,390
:רק שניים יודעים את הקץ
.יעקב אבינו ודניאל

572
00:30:31,610 --> 00:30:33,160
.הם קיבלו את הקץ המדויק

573
00:30:33,910 --> 00:30:35,920
והוא אמר לו גם
.שהוא לא יחזור בגלגול

574
00:30:36,220 --> 00:30:38,820
."לך ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים"

575
00:30:39,140 --> 00:30:40,670
:שניים לא חזרו בגלגול

576
00:30:40,880 --> 00:30:44,560
:זה דוד המלך, שכתוב
,"והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים"

577
00:30:44,590 --> 00:30:47,090
:ודניאל, שהמלאך גבריאל אמר לו
.אתה לא חוזר בגלגול

578
00:30:47,760 --> 00:30:50,150
שם, למעשה מי שירצה, יקרא
...על גלות בבל, גלות

579
00:30:50,180 --> 00:30:52,890
,כל.. גלות יוון, גלות רומי

580
00:30:53,170 --> 00:30:54,190
.חורבן בית המקדש

581
00:30:54,370 --> 00:30:57,640
הוא סודר לו את כל ההיסטוריה
.קדימה, 3,000 שנה עד לדור שלנו

582
00:30:57,680 --> 00:31:01,560
.זה פשוט לא ייאמן כי יסופר
.שווה לקרוא את הסוגיה מבפנים

583
00:31:01,570 --> 00:31:02,550
.אבל זה לא העניין שלנו

584
00:31:03,220 --> 00:31:06,650
:הוא אומר לו
?אתה יכול להיות רגוע. למה

585
00:31:06,900 --> 00:31:12,690
,כי מהרגע שאתה עמדת בתענית
.מאותו רגע הקב"ה שמע את תפילתך

586
00:31:13,010 --> 00:31:17,820
,ואז הוא מוסיף לו משפט
- "הוא אומר לו: "ואני באתי בדבריך

587
00:31:18,350 --> 00:31:19,890
.אני זכיתי בזכותך

588
00:31:20,460 --> 00:31:22,150
?"מה זה "ואני באתי בדבריך

589
00:31:22,730 --> 00:31:26,000
,אומרת הגמרא ביומא בדף עז
.אומרת הגמרא דבר מדהים

590
00:31:26,810 --> 00:31:29,090
גבריאל היה למעלה מ-70 שנה
.מחוץ לפרגוד

591
00:31:29,770 --> 00:31:30,840
?מי נכנס במקומו

592
00:31:31,130 --> 00:31:33,400
.אחד יוצא, אחד נכנס
?מי נכנס במקומו

593
00:31:33,900 --> 00:31:37,980
מי שנכנס במקומו
.היה השר של מלכות פרס

594
00:31:38,660 --> 00:31:42,610
.הוא נכנס פנימה
,לכן הפרסים פה, במסגרת העולם הזה

595
00:31:42,630 --> 00:31:43,610
.התחילו לטפס

596
00:31:44,200 --> 00:31:47,870
?למה הם טיפסו
.כי השר שלהם קיבל בשמיים גדולה

597
00:31:48,410 --> 00:31:52,110
אנחנו, עם ישראל, היינו במצב
.של גלות, מצב של קושי

598
00:31:52,840 --> 00:31:55,840
,השר של פרס נכנס
,גבריאל בחוץ, מרותק

599
00:31:55,880 --> 00:31:57,290
.אין לו את היכולת להיכנס

600
00:31:57,780 --> 00:32:01,940
אפשר לדמות את זה קצת קצת
.כאילו כמו במסגרות הפוליטיות

601
00:32:01,980 --> 00:32:03,370
.יש אופוזיציה, קואליציה

602
00:32:03,690 --> 00:32:05,880
- אם אתה יושב על שולחן הממשלה
.יש לך כוח

603
00:32:06,450 --> 00:32:08,350
- אם אתה נמצא בחוץ
,אתה יכול לצעוק

604
00:32:08,570 --> 00:32:13,530
אבל אין לך את היכולת להשפיע
.ולהזיז החלטות כבדות משקל

605
00:32:14,040 --> 00:32:17,950
,מלכותא דארעא", המלכות של העולם הזה"
."כעין מלכותא דרקיעא"

606
00:32:18,470 --> 00:32:23,320
רק ההבדל הוא שפה זה עולם השקר
והקומבינות והתככים

607
00:32:23,820 --> 00:32:28,770
ובית הוועד, תקראו מה כתוב בגמרא
.בסוטה על המצב שיהיה בעקבתא דמשיחא

608
00:32:29,300 --> 00:32:34,180
,שמה... התפיסה עצמה היא נכונה
,רק שם זה שייך לעולם האמת

609
00:32:34,500 --> 00:32:35,440
.שם הכול אמיתי

610
00:32:35,850 --> 00:32:37,550
,אם מגיע לך - אתה בפנים

611
00:32:37,970 --> 00:32:40,160
- אם לא מגיע לך, עם ישראל חטא
.אתה בחוץ

612
00:32:40,470 --> 00:32:43,000
בקיצור, מי שנמצא שם
.זה מלכות פרס

613
00:32:43,710 --> 00:32:49,400
ושרו של פרס ביקש 21 מלכים
.שייתנו לו - קיבל

614
00:32:49,900 --> 00:32:55,870
,ביקש נמל מלכותי ששולים פנינים
.זו יכולת כלכלית - קיבל

615
00:32:56,540 --> 00:33:01,080
ביקש שעם ישראל
.יהיו תחת השעבוד שלו - קיבל

616
00:33:01,780 --> 00:33:08,540
ביקש שתלמידי החכמים
.יהיו כפופים תחת פרס - קיבל

617
00:33:09,200 --> 00:33:13,570
וגבריאל אומר: אני עומד
,מאחורי הפרגוד ואני שואג

618
00:33:13,940 --> 00:33:17,160
אני אומר: אל תיתנו את עם ישראל
!מתחת השלטון הזה

619
00:33:18,140 --> 00:33:19,160
.אף אחד לא מקשיב לי

620
00:33:19,910 --> 00:33:21,680
:ואז אני צעקתי את הפסוק הבא

621
00:33:22,700 --> 00:33:28,260
שווא לכם משכימי קום"
מאחרי שבט אוכלי לחם העצבים

622
00:33:28,290 --> 00:33:29,580
."כן ייתן לידידו שנא"

623
00:33:30,080 --> 00:33:32,420
,אמרתי: ריבונו של עולם
?מי משכים קום

624
00:33:32,810 --> 00:33:36,160
?מי נמצא במניינים של הנץ
.הגויים? עם ישראל

625
00:33:36,840 --> 00:33:40,490
,מי נשאר עד 02:00 לפנות בוקר
?מכבה את האורות בבית מדרש

626
00:33:40,950 --> 00:33:43,150
.מי נשאר? עם ישראל

627
00:33:43,520 --> 00:33:47,600
,הרב עובדיה יוסף תמיד היה
,שנים, עד כמעט השנים האחרונות שלו

628
00:33:47,620 --> 00:33:49,720
הוא לא היה הולך לישון
.לפני השעה 02:00 לפנות בוקר

629
00:33:50,550 --> 00:33:52,600
:הוא היה אומר את הפסוק
."בשתיים יעופף"

630
00:33:53,020 --> 00:33:54,460
?מתי הולכים לישון
.בשעה 02:00

631
00:33:54,490 --> 00:33:56,460
?לפני 02:00, בשביל מה ללכת לישון

632
00:33:56,900 --> 00:33:58,120
הוא היה יושב עם חברותא

633
00:33:58,480 --> 00:34:00,640
,והם היו מדפיסים את הספרים
כותבים ועורכים

634
00:34:00,900 --> 00:34:02,230
.עד השעה 02:00 לפנות בוקר

635
00:34:02,640 --> 00:34:04,770
בסוף ימיו, כשהוא כבר ממש
,היה מאוד מותש

636
00:34:05,150 --> 00:34:06,530
.דאגו לו שהוא ייכנס לישון

637
00:34:06,980 --> 00:34:10,540
אז כיוון שהוא ידע
שבני הבית ערים בשבילו

638
00:34:10,930 --> 00:34:12,820
,עד שיראו בוודאות שהוא ישן

639
00:34:13,360 --> 00:34:14,820
,אז הוא היה נכנס למיטה

640
00:34:15,410 --> 00:34:18,910
.עולה למיטה לישון
.ואז היו עוזבים אותו והולכים לחדר השני

641
00:34:18,950 --> 00:34:22,240
.ואז הוא היה מיד כאילו קם, מתיישב
,היה לו שולחן עבודה

642
00:34:22,770 --> 00:34:26,510
,שולחן כתיבה איפה שהוא ישן
.בחדר שלו שהוא ישן

643
00:34:26,970 --> 00:34:30,140
,היה מתיישב על השולחן
.מתחיל לשבת, להגיהה, לעשות

644
00:34:30,430 --> 00:34:34,170
הבעיה הייתה שהוא לא אחז
.שהוא מתועד

645
00:34:34,270 --> 00:34:36,750
...החדר שלו
.כי הוא פעם אחת נפל ושבר את הרגל

646
00:34:36,850 --> 00:34:39,880
היה צורך. ואף אחד לא הגיע
.עד הבוקר. הוא ישב שם זרוק

647
00:34:40,250 --> 00:34:44,180
אז שמו לו מצלמת אבטחה בחדר
...על מנת שאם יהיה משהו, אז

648
00:34:44,630 --> 00:34:47,210
פשוט רואים אותו עם מצלמת האבטחה
,איך הוא יוצא מהמיטה

649
00:34:47,570 --> 00:34:49,070
.יושב ועוסק והוגה בתורה

650
00:34:49,370 --> 00:34:50,540
."באהבתה תשגה תמיד"

651
00:34:50,600 --> 00:34:53,710
האהבה שלו לתורה
:הייתה ככה מעבירה אותו

652
00:34:53,730 --> 00:34:56,230
,לא רוצה לישון, לא שום דבר
.רוצה לשבת להגות בתורה

653
00:34:56,620 --> 00:34:58,910
:אמר גבריאל
?את תלמידי החכמים אתה נותן

654
00:34:59,630 --> 00:35:03,750
הרי אותן, גם הנשים של תלמידי החכמים
?זכאיות לעולם הבא. למה

655
00:35:04,500 --> 00:35:05,860
."כן ייתן לידידו שנא"

656
00:35:06,340 --> 00:35:11,330
:הנשים של תלמידי החכמים דוחפות אותם
.לכו תלמדו, לכו תעשו, תעסקו בתורה

657
00:35:11,610 --> 00:35:14,830
גם האישה זכאית לחיי העולם הבא
.כי היא דחפה את בעלה ללמוד

658
00:35:15,350 --> 00:35:17,850
,אז הוא אומר: ריבונו של עולם
?את כל זה אתה נותן לגויים

659
00:35:17,930 --> 00:35:19,260
?מה הם קשורים לסיפור הזה

660
00:35:20,440 --> 00:35:21,970
."ואין מי שמשגיח עליו"

661
00:35:22,360 --> 00:35:23,200
.אתה בחוץ, ידידי

662
00:35:23,510 --> 00:35:25,690
,צועק, צועק
.מחוץ לפרגוד

663
00:35:26,350 --> 00:35:28,220
,הוא אומר: אני ראיתי
,זה עומד להיות החתימה

664
00:35:28,240 --> 00:35:29,760
.עומד לקבל וזה יהיה אל-חזור

665
00:35:30,280 --> 00:35:31,760
 - הוא אומר: ואז הוא נתן שאגה

666
00:35:32,680 --> 00:35:37,560
,ריבונו של עולם
.יש לך אדם כמו דניאל

667
00:35:38,220 --> 00:35:41,990
אם יהיו כל חכמי אומות העולם
בכף מאזניים אחת

668
00:35:42,460 --> 00:35:45,490
- ודניאל יהיה בכף השנייה
.הוא מכריע את כולם

669
00:35:46,040 --> 00:35:51,230
איך אתה נותן את דניאל
?שיהיה תחת השלטון של אומות העולם? איך

670
00:35:52,360 --> 00:35:55,480
הייתה דממה בשמיים
:ואז הקב"ה אמר

671
00:35:55,990 --> 00:35:58,170
?מי מסנגר על בניי

672
00:35:58,790 --> 00:36:02,180
?מי הזכיר פה? מישהו פה הזכיר דניאל
?מי מסנגר על בניי

673
00:36:02,970 --> 00:36:04,950
.אמרו לו: המלאך גבריאל

674
00:36:05,920 --> 00:36:07,460
.אמר: ייכנס
.תכניסו אותו

675
00:36:08,090 --> 00:36:10,300
הוא אומר: ובזכות זה
,שהזכרתי את השם שלך

676
00:36:10,770 --> 00:36:13,080
,"בזכות זה, "ואני באתי בדבריך

677
00:36:13,460 --> 00:36:16,720
- אני 70 שנה בחוץ, צועק, הכול
.שום דבר

678
00:36:17,180 --> 00:36:18,660
.הפעם הזו הכניסו אותי בגללך

679
00:36:19,480 --> 00:36:21,690
.טוב, מיד הוא נכנס
.כתוב ששם היה מאבק

680
00:36:21,700 --> 00:36:24,410
הוא לקח את האיגרת הזו
ורצה לקחת אותה

681
00:36:24,430 --> 00:36:25,330
.כדי לבטל אותה

682
00:36:25,730 --> 00:36:29,310
ואז שרו של פרס
.לקח את האיגרת ובלע אותה

683
00:36:30,050 --> 00:36:32,430
.בלע. לא ביטלו, גם לא משתמשים

684
00:36:32,580 --> 00:36:35,380
,זה כביכול בלוע
.נמצא במקום שהוא לא נגיש

685
00:36:35,750 --> 00:36:36,940
.עד כאן הם דברי הגמרא

686
00:36:37,910 --> 00:36:39,310
?מה היה החטא של המלאך גבריאל

687
00:36:39,860 --> 00:36:42,620
.יש עוד גמרות שמתעסקות עם זה
.אני לא רוצה להרחיב כרגע

688
00:36:43,260 --> 00:36:49,770
,החטאים של המלאכים הם כמיהה
.הרצון להידבק במשהו גבוה יותר

689
00:36:50,400 --> 00:36:51,940
,אם המלאך יורד לעולם הזה

690
00:36:51,970 --> 00:36:54,180
,הוא יכול לחטוא בתאווה, בגאווה

691
00:36:54,750 --> 00:36:55,730
.דברים שקשורים אלינו

692
00:36:56,380 --> 00:36:57,820
,מלאכים בעולם הרוחני

693
00:36:57,840 --> 00:36:59,710
,אין לא קנאה, לא שנאה, לא תאווה

694
00:36:59,720 --> 00:37:03,360
.לא כבוד. אין להם
.כל השטויות שלנו לא מדברות שמה

695
00:37:04,100 --> 00:37:05,360
?מה כן מדבר שמה

696
00:37:05,740 --> 00:37:09,030
מי יכול להידבק
,ולעשות טוב יותר

697
00:37:09,390 --> 00:37:12,400
מי יכול להתקרב יותר
,למחיצתו של הקב"ה

698
00:37:12,720 --> 00:37:15,360
מי יכול להתקרב יותר 
.לעשות דברים טובים

699
00:37:15,730 --> 00:37:16,940
:ופה הם יכולים לחטוא

700
00:37:17,600 --> 00:37:21,270
.ברצון להתעלות מעבר למה שהורשה להם

701
00:37:21,770 --> 00:37:24,560
וזה מה שאומרת הגמרא
,במסכת חגיגה בדף יג

702
00:37:24,580 --> 00:37:28,680
שמדי יום יש מלאכים
.שאומרים שירה ומתבטלים

703
00:37:29,160 --> 00:37:32,370
,למה? אז אמר שמואל
,אחד מגדולי האמוראים

704
00:37:32,390 --> 00:37:35,680
,קרא לבן של רב חייא
.היה לרב בן, קראו לו חייא

705
00:37:36,090 --> 00:37:40,320
אמר לו: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו
,שאבא שלך אמר לי לפני שנים

706
00:37:40,350 --> 00:37:42,650
.חידוש שתדע אותו בעולם המלאכים

707
00:37:42,890 --> 00:37:45,560
הוא אמר לו: תדע לך, כל יום
.נבראים מלאכים מנהר דינור

708
00:37:45,620 --> 00:37:48,170
נהר דינור זה נהר
.די-נור

709
00:37:48,200 --> 00:37:50,990
 .נור" זה אש בארמית"
.נורא" זה אש"

710
00:37:51,200 --> 00:37:53,260
השם של הנהר הזה
.מופיע בספר דניאל, אגב

711
00:37:53,280 --> 00:37:55,390
המקום היחידי בתנ"ך שמופיע
.זה בספר דניאל

712
00:37:55,920 --> 00:37:57,520
נבראים מלאכים כל יום
,מנהר דינור

713
00:37:58,010 --> 00:38:01,150
.אומרים שירה ומתבטלים
?למה הם מתבטלים

714
00:38:02,050 --> 00:38:04,990
כי לומר שירה
.זה להידבק בקב"ה

715
00:38:05,410 --> 00:38:09,040
.לשורר, להתקרב אליו
.הם לא מבקשים רשות

716
00:38:09,760 --> 00:38:14,900
:המלאכים הוותיקים יותר
"...וקרא זה אל זה ואמר קדוש"

717
00:38:14,920 --> 00:38:17,370
...רק אז הם מתחילים
.אבל אי אפשר ככה להתפרץ

718
00:38:17,710 --> 00:38:21,610
,מבקשים רשות ומקבלים רשות
,"מקבלים דן מן דן"

719
00:38:21,880 --> 00:38:23,750
זאת אומרת מבקשים רשות
אחד מן השני

720
00:38:23,990 --> 00:38:26,540
.ורק אז הם משבחים את בורא עולם

721
00:38:26,930 --> 00:38:29,770
המלאכים שכביכול מיד נבראו
,לא מכירים את המערכת

722
00:38:30,050 --> 00:38:31,080
.מיד מתפרצים

723
00:38:31,500 --> 00:38:34,050
קפצת מעבר לקומה
.הרוחנית שלך - התבטלת

724
00:38:35,010 --> 00:38:37,710
,המלאך גבריאל ועוד
,יש כמה דוגמאות של עוד מלאכים

725
00:38:37,730 --> 00:38:40,770
 לא נרחיב, אבל זו דוגמה אחת
,מאוד מאוד מוצקה ורחבה

726
00:38:41,380 --> 00:38:44,110
,התבטל, כביכול נענש
,בזה שהוא רצה להידבק

727
00:38:44,130 --> 00:38:45,700
.לעשות דבר מעבר לדבר הטוב שלו

728
00:38:46,340 --> 00:38:47,420
?מה זה נוגע לענייננו

729
00:38:48,310 --> 00:38:52,450
,לענייננו, מוריי ורבותיי
:יש לנו בעבודת השם שני סוגים של חטאים

730
00:38:52,970 --> 00:38:55,100
,יש בן אדם שבא
:עושה עבירות

731
00:38:55,680 --> 00:38:58,980
חילל שבת, עשה כל מיני עבירות
.שהן עבירות חמורות

732
00:39:00,290 --> 00:39:02,420
:בא יצר הרע, אומר לו
,עזוב, כבר לא תשתנה

733
00:39:03,760 --> 00:39:04,430
.תישאר ככה

734
00:39:05,070 --> 00:39:07,020
הוא אומר: לא, אני רוצה
.להשתנות בעבודת השם

735
00:39:07,510 --> 00:39:09,820
,וכאן, שימו לב
.מגיע הדבר המסוכן ביותר

736
00:39:10,510 --> 00:39:12,920
:היצר הרע אומר לו
?אתה באמת רוצה כבר להתחזק

737
00:39:13,460 --> 00:39:14,680
?נמאס לך מלשון הרע

738
00:39:15,360 --> 00:39:17,720
,אתה רוצה כבר די
?לסיים עם הסיפור הזה

739
00:39:17,960 --> 00:39:20,440
רוצה להתעלות טיפה
?מהמצב שאתה נמצא בו

740
00:39:21,010 --> 00:39:22,370
.אז אל תהיה לי בינוני

741
00:39:22,960 --> 00:39:24,450
.תהיה עכשיו קיצוני לגמרי

742
00:39:24,980 --> 00:39:27,510
.תן זינוק
?נכון לשון הרע אסור לדבר

743
00:39:27,810 --> 00:39:30,420
,אתה לא תדבר מעכשיו לעולם ועד

744
00:39:30,450 --> 00:39:33,460
"עד "זיבולא בתרייתא
.לא תגיד מילה אחת מלשון הרע

745
00:39:33,900 --> 00:39:35,210
?כמה זמן זה מחזיק מעמד

746
00:39:36,430 --> 00:39:37,660
.עד שידברו איתו

747
00:39:37,670 --> 00:39:39,880
,עוד חמש דקות מישהו ידבר איתו
.הוא נשבר

748
00:39:40,590 --> 00:39:43,290
,הוא נותן, היצר הרע
,"וכך אומר בעל "נפש החיים

749
00:39:43,930 --> 00:39:45,590
,רבי חיים מוולוז'ין מביא בשער ד

750
00:39:45,940 --> 00:39:48,160
הוא אומר: יצר הרע
.מחכה לאדם בשתי זוויות

751
00:39:48,760 --> 00:39:50,340
:או שהוא אומר לו
,אל תעשה כלום

752
00:39:50,400 --> 00:39:52,990
,עזוב, ככה אתה
.ככה נולדת, ככה אתה

753
00:39:53,300 --> 00:39:55,640
,אם היית נולד צדיק, ניחא
...אבל אתה

754
00:39:55,680 --> 00:39:58,870
אבל הלב שלך נמשך
.לכל מיני דברים בעייתיים. אתה כזה 

755
00:39:59,520 --> 00:40:02,170
:אם בן אדם אומר
,"אין דבר כזה "אני כזה

756
00:40:02,500 --> 00:40:03,710
- אני רוצה להתעלות

757
00:40:04,020 --> 00:40:06,250
:היצר הרע אומר
.הופ, הופ, הופ, אני מאבד אותו

758
00:40:06,270 --> 00:40:07,890
.הבן אדם רוצה להתקדם, הוא יכול

759
00:40:08,400 --> 00:40:10,700
:אז היצר הרע בא, אומר לו
,אתה יודע מה? אם אתה מתקדם

760
00:40:11,440 --> 00:40:12,620
.תעשה את זה כמו שצריך

761
00:40:13,120 --> 00:40:15,790
תקפוץ הרבה מעבר
,למדרגה הרוחנית שלך

762
00:40:15,880 --> 00:40:17,080
.תידבק עד הסוף

763
00:40:17,580 --> 00:40:19,220
:הוא מחכה לאדם בקיצוניות

764
00:40:19,540 --> 00:40:23,350
או אל תעשה כלום
או תעשה את הכול לצד השני, 180 מעלות

765
00:40:23,370 --> 00:40:26,400
.לצד השני
.האדם נכשל גם פה וגם פה

766
00:40:27,090 --> 00:40:29,960
אתה נכשל אם חס וחלילה
,אתה לא מתקדם בעבודת השם

767
00:40:30,440 --> 00:40:33,790
ובמקביל אתה נכשל
,גם אם אתה נותן זינוק גדול

768
00:40:34,070 --> 00:40:35,990
אתה גם תיפול
.כי לא תחזיק מעמד

769
00:40:36,450 --> 00:40:40,640
מה הרעיון? הרעיון בעבודת השם
.זה לדעת לקחת את דרך האמצע

770
00:40:41,430 --> 00:40:43,510
בן אדם צריך להציב לעצמו
.איזושהי מטרה

771
00:40:43,920 --> 00:40:46,380
?מה המטרה
,לצורך העניין, אני נותן סתם דוגמה

772
00:40:46,600 --> 00:40:48,290
.לא לדבר לשון הרע, דוגמה

773
00:40:49,550 --> 00:40:53,220
:תציב לעצמך יעד
.אני בעזרת השם לא מדבר לשון הרע

774
00:40:53,530 --> 00:40:56,490
אבל זה לא יכול להיות מעכשיו להרגע
.כי אני לא נמצא בזה

775
00:40:56,910 --> 00:41:00,360
,אני כרגע צריך לעשות משהו
.התקדמות קטנה

776
00:41:00,770 --> 00:41:02,370
,כשאני רוצה לעלות לקומה שלישית

777
00:41:02,390 --> 00:41:04,630
,אני צריך לעלות כמעט 100 מדרגות

778
00:41:04,890 --> 00:41:08,920
,מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה
.עד שאני מגיע לקומה השלישית

779
00:41:09,230 --> 00:41:10,760
.המטרה שלי היא קומה שלישית

780
00:41:11,200 --> 00:41:14,050
להגיע לשם - יש לי מדרגות
.בעבודת השם

781
00:41:14,490 --> 00:41:16,780
אני אתן דוגמה
.ובזה אנחנו נחתום

782
00:41:18,100 --> 00:41:23,930
לפני כמה שנים ידיד שלי מסר שיעור
.לפני קהל של נשים

783
00:41:24,190 --> 00:41:27,700
.ביקשו ממנו לדבר על לשון הרע
.פרשת המצורע, צרעת

784
00:41:28,070 --> 00:41:29,740
ביקשו ממנו לדבר על העניין
,של לשון הרע

785
00:41:29,760 --> 00:41:30,950
.'לא לדבר לשון הרע וכו

786
00:41:31,680 --> 00:41:32,430
.הוא דיבר שם

787
00:41:32,690 --> 00:41:35,000
בסיומה של ההרצאה
.ניגשה אליו איזו גברת אחת

788
00:41:35,700 --> 00:41:39,280
,אמרה לו: כבוד הרב
.מה שאמרת נגע לליבי

789
00:41:39,600 --> 00:41:42,550
,"הבעיה היא"
,היא אומרת לו: אני לא מדברת לשון הרע

790
00:41:42,840 --> 00:41:46,100
.אני חיה מלשון הרע
.אלה החיים שלי. אלה החיים שלי

791
00:41:46,450 --> 00:41:48,750
אז כבוד הרב, כשאתה אומר
.לא לדבר לשון הרע זה בעיה

792
00:41:48,760 --> 00:41:49,950
.בוא נחליף למצווה אחרת

793
00:41:50,700 --> 00:41:52,740
,אמר לה הרב: תשמעי
,המצוות הן לא שלי

794
00:41:53,210 --> 00:41:56,960
,אבל בואי נבחר שעה
.שעה ביום שלא תדברי לשון הרע

795
00:41:57,710 --> 00:41:59,370
:אמרה לו
.כבוד הרב, תלוי איזו שעה

796
00:41:59,390 --> 00:42:01,130
,יש שעות חמות
.לא כל שעה

797
00:42:01,150 --> 00:42:02,040
...מה זה ככה

798
00:42:02,290 --> 00:42:04,810
,אם זו שעה ככה שיש בלגן
.אני לא יכולה להתאפק

799
00:42:05,660 --> 00:42:08,320
אז הוא אמר לה: תבחרי שעה
- שהיא שעה נוחה

800
00:42:08,800 --> 00:42:10,560
שתים עשרה בלילה
.עד 01:00 לפנות בוקר

801
00:42:11,140 --> 00:42:13,410
היא אמרה לו: בשעות האלה
.אני ישנה. זו לא חוכמה

802
00:42:13,420 --> 00:42:15,170
כשישנים זו לא חוכמה
.לא לדבר לשון הרע

803
00:42:15,620 --> 00:42:18,190
- אמר לה: אם תהיי ערה
?את מסוגלת

804
00:42:18,880 --> 00:42:19,870
.היא אמרה לו: נראה לי שכן

805
00:42:19,920 --> 00:42:22,320
אם אני אהיה ערה
- משתים עשרה עד 01:00

806
00:42:22,610 --> 00:42:24,650
אני מסוגלת להתאפק
.ולא לדבר לשון הרע

807
00:42:25,240 --> 00:42:26,380
:הוא אמר לה
.שיהיה לך בהצלחה

808
00:42:26,780 --> 00:42:29,660
,כשאדם מקבל קבלה
.שידע מיד: היצר הרע יגיע לשם

809
00:42:29,700 --> 00:42:31,410
,הוא לא יוותר לך
.הוא לא ייתן לך זה

810
00:42:31,810 --> 00:42:32,650
.קיבלה קבלה

811
00:42:33,070 --> 00:42:34,840
,היא סיפרה לו
,הוא הגיע לשם אחרי תקופה

812
00:42:34,850 --> 00:42:38,600
היא סיפרה לו
,שממש זמן קצר לאחר מכן, שבוע-שבועיים

813
00:42:38,840 --> 00:42:40,170
.היה איזה אירוע מחוץ לעיר

814
00:42:41,120 --> 00:42:42,860
היא הייתה צריכה לחזור
בחזרה הביתה

815
00:42:43,300 --> 00:42:46,460
ולהגיע עד השעה שתים עשרה בלילה
כי היא צריכה גם לספר ולפטפט

816
00:42:46,490 --> 00:42:48,570
.מה היה
.הייתה שם רכילות טובה, פיקנטית

817
00:42:49,260 --> 00:42:51,600
,עכשיו, מה שקרה
.היה פקק בדרך ופנצ'ר

818
00:42:51,620 --> 00:42:52,830
.בקיצור, המון המון עיקובים

819
00:42:53,340 --> 00:42:55,180
היא הגיעה בשעה
.שתים עשרה וחצי הביתה 

820
00:42:55,980 --> 00:42:57,130
.עכשיו, בעלה היה ער

821
00:42:57,420 --> 00:42:59,260
?הוא אומר לה: נו, איך היה
?מה היה? מה זה

822
00:42:59,280 --> 00:43:01,260
.עכשיו יש לה "וואה", מה לספר

823
00:43:01,820 --> 00:43:04,380
אבל זו השעה שלה
"...אז היא אומרת לו: "אההה

824
00:43:04,460 --> 00:43:05,670
.לא, לא, לא מדברת

825
00:43:06,120 --> 00:43:08,560
...הוא אמר לה: "אההה
."אני הולך לישון, שתים עשרה וחצי

826
00:43:09,050 --> 00:43:10,250
.נכנס למיטה, נרדם

827
00:43:10,670 --> 00:43:12,750
:היא אומרת לו
כבוד הרב, בעלי נרדם

828
00:43:13,050 --> 00:43:15,440
.אבל אני לא הייתי מסוגלת להירדם

829
00:43:16,260 --> 00:43:18,290
?כזו רכילות
?מי יכול לישון עם כזה דבר

830
00:43:18,330 --> 00:43:19,280
.זה מבעבע

831
00:43:19,770 --> 00:43:20,970
?אז היא אומרת: מה עשיתי

832
00:43:21,420 --> 00:43:23,730
,המתנתי עד 01:00 לפנות בוקר

833
00:43:24,370 --> 00:43:26,510
הערתי את בעלי
.וסיפרתי לו את הסיפור

834
00:43:26,540 --> 00:43:28,050
,זהו, עברה השעה
.אני יכולה לדבר

835
00:43:29,220 --> 00:43:31,380
:אז אנחנו מחייכים
?אה, מה זה שווה

836
00:43:31,430 --> 00:43:33,440
.דיברת, זה לא שווה
.זה לא נכון

837
00:43:33,980 --> 00:43:37,360
בעבודת השם היא עשתה כאן
 .צעד גדול מאוד

838
00:43:37,810 --> 00:43:41,970
- מאישה שהייתה רק רוצה משהו
,מיד פולטת ומדברת

839
00:43:42,380 --> 00:43:45,580
.היא הצליחה לבלום את הפה חצי שעה

840
00:43:46,690 --> 00:43:50,590
,אם אדם בולם את פיו רגע
- רגע, לא חצי שעה, רגע

841
00:43:50,990 --> 00:43:53,410
זוכה לדברים שאין מלאך וברייה
.יכולים לשער

842
00:43:53,780 --> 00:43:56,200
,אדם שבולם את הפה חצי שעה
?אתה יודע מה זה

843
00:43:56,720 --> 00:43:58,970
.כן, אבל בסוף היא נכשלה

844
00:43:59,480 --> 00:44:02,710
,רבותיי, אנחנו לא קבלני הצלחות

845
00:44:03,870 --> 00:44:05,540
.אנחנו קבלני עבודה

846
00:44:06,000 --> 00:44:08,270
הייתה לה עבודת השם
.של חצי שעה

847
00:44:08,930 --> 00:44:09,870
.לא להיתקע בזה

848
00:44:10,180 --> 00:44:12,320
שתעבוד על חצי שעה
,ואחרי זה על שעה

849
00:44:12,490 --> 00:44:15,710
,אחרי זה תגדיל את זה רק לבוקר
,תגדיל לאט, לאט, לאט

850
00:44:16,010 --> 00:44:20,850
עוד כמה שנים אתה פוגש אישה
.שלא מדברת לשון הרע בכלל

851
00:44:21,240 --> 00:44:22,450
.זו הקומה השלישית

852
00:44:22,980 --> 00:44:27,410
אבל להגיע לשם - הדרך רצופה
.בעליות שהן עליות קטנות

853
00:44:27,460 --> 00:44:28,310
.זו עבודת השם

854
00:44:28,890 --> 00:44:31,640
לא להישאר במקום הרוחני
שאתה נמצא בו

855
00:44:31,900 --> 00:44:35,540
,וגם לא לזנק כמו המלאכים
,להגיע לרמה הגבוהה

856
00:44:35,570 --> 00:44:37,040
.שזה לא המקום שאתה מורשה בו

857
00:44:37,620 --> 00:44:39,850
.הרעיון הוא למצוא את דרך המלך

858
00:44:40,390 --> 00:44:41,950
.לקחת מטרה

859
00:44:42,150 --> 00:44:45,750
,אדם רוצה איזו התעלות בעבודת השם
:אין בעיה, שים לעצמך יעד

860
00:44:46,040 --> 00:44:48,120
,איך אני מפה מגיע לשם

861
00:44:48,420 --> 00:44:52,650
,לא בזינוק, עקב בצד אגודל
,אבל כל הזמן בהתמדה

862
00:44:52,910 --> 00:44:53,830
.כל הזמן בעלייה

863
00:44:54,060 --> 00:44:55,960
.זה הדף היומי
:ככה מסיימים את הש"ס

864
00:44:56,020 --> 00:44:58,130
,דף ועוד דף ועוד דף
עוד שבע שנים

865
00:44:58,140 --> 00:44:59,620
.אתה פוגש בן אדם אחר לחלוטין

866
00:45:00,020 --> 00:45:01,910
"?מה, שבע שנים"
?מה אתה חושב

867
00:45:01,950 --> 00:45:04,300
?אתה באמת רוצה להיות
.אתה תהיה שם עוד שבע שנים

868
00:45:04,600 --> 00:45:06,410
.זה ככה מתקדמים עקב בצד אגודל

869
00:45:07,190 --> 00:45:09,800
.זה הרעיון
הקב"ה יעזרנו בעזרת השם

870
00:45:09,820 --> 00:45:11,740
שנזכה להתקרב אליו
,בצורה נכונה

871
00:45:11,990 --> 00:45:14,450
בצורה הראויה ובדרך הטובה
.בעזרת השם

872
00:45:15,150 --> 00:45:15,950
.חזקים וברוכים תהיו

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה