x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת תצווה - העדרות בעלת נוכחות

הרב בועז שלום

מדוע משה נעדר מפרשתינו? האם על כך שמסר נפשו ואמר "מחני נא" – עליו להענש? כיצד הגיב הרב צדקה לחצוף שהזמינו למול ולבסוף נתן את המצוה לאחר, ואף ביקש להשתמש בכלי המילה של הרב...? ומדוע בכה הצדיק הרב אליהו לאפיאן זצ"ל בעת אמרו "אשת חיל"?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (104 מדרגים)