הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת כי תצא - הילדים בבואה של הוריהם

הרב בועז שלום

הנושא אשת יפת תואר סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. מדוע, והרי היא התגיירה?? מאיזו סיבה מימיו לא עצבו והוכיחו דוד לאדוניה בנו? וכיצד החזיר הרב גלינסקי לביהכ"נ, אדם שהפסיק להגיע, בעקבות נפילה קשה בעסקיו?