הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - גנטיקה נפשית

הרב רפאל אוחיון

האם חלקים בנפש עוברים בתורשה? כמו מידות, לדוגמא. הרב רפאל אוחיון מסביר