מגוון מרצים

הרב אבי המר - העם הנבחר

מגוון מרצים

עם ישראל עם סגולה - על מה ולמה ? הרב אבי המר מתחקה אחר שורשיו של העם הנבחר.