הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת ויגש - הנהגה של 'מלכות'

הרב בועז שלום

מה התפעל פרעה מפתרון החלום על ידי יוסף – והרי רק בעוד 7 שנים תבדק אמיתותו? חלומות יוסף התקיימו רק לאחר כ"ב שנים, והרי הישנות החלום פעמיים מוכיחה על התקיימותו בקרוב? מה ההסבר לעליותו המטאורית של יוסף ללא כל נסיון מוקדם בניהול מערכות?