הרב בועז שלום

הרב בועז שלום : פרשת מקץ - אורות מאופל

הרב בועז שלום

כל בית יעקב אבינו בצרה ואבל, ואז הקב"ה בורא אורו של משיח. מדוע דוקא עכשיו? מה הראתה הרבנית לגיורת בגובלן שהציגה בפניה? מדוע יון נקראת "חושך"? ומה הועילו ליוסף הבשמים שהיו בשיירה שהורידה אותו מצרימה?