הרב ניצן ראובן

הרב ניצן ראובן: פרשת תולדות - מתי ה’ יהיה איתך

הרב ניצן ראובן

הרב ניצן ראובן דולה מתוך הפרשה עניינים והלכות בענייני שמירת הלשון.