הרב יצחק פנגר - לחבק את הכשלונות

הרב יצחק פנגר

איך צריך להסתכל על הכשלונות בחיינו? הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת במיוחד

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,060 --> 00:00:45,610
.שלום לכולם, ערב טוב

2
00:00:48,720 --> 00:00:50,190
מן הסתם נדבר היום על כמה דברים

3
00:00:50,200 --> 00:00:52,420
.שנוגעים לחיים כתמיד

4
00:00:54,350 --> 00:00:56,700
והרבה פעמים אני נוהג להגיד

5
00:00:56,750 --> 00:00:59,130
שאחת הבעיות העיקריות בחיים שלנו

6
00:01:00,200 --> 00:01:01,740
שאנחנו לא רואים נכון את המפה

7
00:01:02,340 --> 00:01:05,070
או לא מבינים אותה נכון
.או לא יודעים לקרוא אותה נכון

8
00:01:05,670 --> 00:01:08,020
,חסר לנו ידע
,חסרים לנו פרטים

9
00:01:09,159 --> 00:01:13,279
- שאם היו לנו את הפרטים הללו
מצד אחד היה לנו יותר קל

10
00:01:14,229 --> 00:01:16,469
כי היינו לפחות יודעים
,עם מה אנחנו מתמודדים

11
00:01:17,089 --> 00:01:21,429
.מצד שני - אולי אפילו היה יותר קשה
.אני אסביר מה הכוונה

12
00:01:21,439 --> 00:01:25,519
,נגיד, היה איזה ילד אחד
...שאבא שלו רואה אותו בוכה: אההה

13
00:01:26,489 --> 00:01:28,029
:אז האבא אומר לו
?מה אתה בוכה, חמוד שלי

14
00:01:28,039 --> 00:01:29,349
.אמר: נשפך לי החלב

15
00:01:30,209 --> 00:01:32,539
:אמר לו האבא
,חמוד, תדע לך לכל החיים

16
00:01:32,649 --> 00:01:35,609
.לא בוכים על חלב שנשפך
?איפה החלב נשפך

17
00:01:36,019 --> 00:01:38,939
.על האייפון החדש שלך
.לאאאא...!", האבא"-

18
00:01:40,249 --> 00:01:43,019
?אתה מבין
אז לפעמים שאתה יודע מידע

19
00:01:44,069 --> 00:01:48,259
:אז יש פסוק שאומר
."יוסיף דעת יוסיף מכאוב"

20
00:01:49,009 --> 00:01:53,989
,אדרבה, שלפעמים אתה יודע
.זה אפילו קשה לך יותר

21
00:01:54,149 --> 00:01:57,319
,פתאום אתה מגלה: וואי, איזה תיק
?חביבי, איך אני מסתדר עם זה

22
00:01:58,138 --> 00:01:59,888
אבל יש דברים
,שאתה לא יודע איך הם עובדים

23
00:01:59,898 --> 00:02:02,198
אבל הם עובדים
.גם אם "אל תיגע בהם", מה שנקרא

24
00:02:03,228 --> 00:02:04,758
אני לא יודע אם שלחו לכם
,את זה או לא

25
00:02:04,788 --> 00:02:06,648
,אבל מי שיש לו פה מחשבון

26
00:02:07,508 --> 00:02:08,818
.תעשו, תיקחו רגע, שנייה

27
00:02:09,898 --> 00:02:12,118
,איך אפשר לדעת את הגיל שלכם
?מכירים את זה

28
00:02:12,358 --> 00:02:13,788
.על פי מידת הנעליים שלכם

29
00:02:14,908 --> 00:02:16,928
:שלחו לי את זה, אמרתי
?מה זה הדבר הזה

30
00:02:17,688 --> 00:02:18,538
:אבל תעשו שנייה

31
00:02:19,518 --> 00:02:20,998
.קחו את מידת הנעליים שלכם

32
00:02:21,478 --> 00:02:23,838
...לא אותי, קחו
במחשב עכשיו תעשו רגע

33
00:02:24,758 --> 00:02:25,988
.חמש פעולות קצרות

34
00:02:27,008 --> 00:02:30,278
.תכפילו את זה ב-5
.מידת הנעליים כפול 5

35
00:02:31,508 --> 00:02:34,688
...בסדר? תוסיפי
.תעשו, כן, שווה

36
00:02:35,078 --> 00:02:37,948
.תוסיפו 50
.שווה

37
00:02:38,678 --> 00:02:42,198
.תכפילו ב-20
.שווה

38
00:02:43,118 --> 00:02:48,387
.תוסיפו 1,015 (*הערה: מותאם לשנת 2015
.(יש להוסיף לזה את מספר השנים שחלפו מאז 2015

39
00:02:48,407 --> 00:02:49,197
.שווה

40
00:02:49,947 --> 00:02:54,217
...ותורידו את שנת הלידה שלכם, 1900
.או 2000, לא יודע מה קורה פה

41
00:02:56,797 --> 00:02:59,247
עכשיו קיבלתם שני מספרים
,שהם מידת הנעליים שלכם

42
00:02:59,257 --> 00:03:01,667
.שני מספרים שהם הגיל שלכם

43
00:03:02,007 --> 00:03:02,767
!אה

44
00:03:04,247 --> 00:03:04,837
?נכון

45
00:03:13,187 --> 00:03:15,167
אחרי זה, אחרי זה
.אני אכתיב לכם איך עושים את זה

46
00:03:19,677 --> 00:03:21,547
?מה בערך
.זה צריך להיות בדיוק, חבר'ה

47
00:03:25,507 --> 00:03:27,267
...ששש
:מאוד פשוט, אמרתי לכם

48
00:03:27,287 --> 00:03:29,127
,מידת נעליים כפול 5

49
00:03:29,977 --> 00:03:31,737
,להוסיף 50

50
00:03:32,157 --> 00:03:33,707
להכפיל ב-20

51
00:03:34,477 --> 00:03:36,377
ולהוסיף 1,015 (*הערה: מותאם לשנת 2015. יש
.(להוסיף לזה את מספר השנים שחלפו מאז שנת 2015

52
00:03:36,596 --> 00:03:39,176
.עד כאן זה ההוספות והלהכפיל

53
00:03:39,536 --> 00:03:41,106
.ואז להוריד את שנת הלידה

54
00:03:43,496 --> 00:03:44,016
?בסדר

55
00:03:46,256 --> 00:03:48,826
טוב. ותנסו את זה בבית
.וזה אמור לעבוד

56
00:03:50,146 --> 00:03:52,616
?לא עבד
.לא עשיתם שווה באמצע אולי

57
00:03:53,116 --> 00:03:55,786
צריך שווה באמצע
...כדי לעצור את זה שלא יהיה

58
00:03:57,066 --> 00:03:58,106
.טוב, אחרי זה נדבר על זה

59
00:03:59,186 --> 00:04:00,606
,אה? שלחו לי את זה

60
00:04:02,066 --> 00:04:05,536
,'אז אמרתי: וואלה, א
?מי חשב על זה בכלל

61
00:04:05,566 --> 00:04:08,136
,ריבונו של עולם
.יש גאונים משועממים, מה שנקרא

62
00:04:08,966 --> 00:04:10,476
...בואו נראה איך

63
00:04:12,056 --> 00:04:16,916
:אבל מפה אתה רואה
,יש דברים שאתה לא יודע איך הם עובדים

64
00:04:17,556 --> 00:04:19,986
.אבל הם עובדים
.הם עובדים. נקודה

65
00:04:21,316 --> 00:04:26,145
ופה יש פרשה מאוד יסודית בתורה
...שהיא בעצם

66
00:04:26,365 --> 00:04:28,935
כל ספר בראשית הרי הוא ספר
.שכמעט ואין בו מצוות

67
00:04:29,475 --> 00:04:31,735
,בכל ספר בראשית שלוש מצוות
.פחות או יותר

68
00:04:32,925 --> 00:04:34,135
?אז מה כל הספר הזה

69
00:04:34,165 --> 00:04:36,425
,כאילו מילא ספר שמות
,יש כבר מצוות

70
00:04:36,435 --> 00:04:38,075
.תכלס בוא נרד לפרטים מעשיים

71
00:04:38,095 --> 00:04:40,265
.אתה מספר לי על האבות הקדושים
,זה טוב

72
00:04:40,285 --> 00:04:42,075
אבל אני רוצה להבין
.מה זה נותן לי

73
00:04:44,075 --> 00:04:47,075
אז חז"ל קראו לספר בראשית
."ספר הישר"

74
00:04:47,615 --> 00:04:49,225
.זה ספר שבא ליישר אותך

75
00:04:49,945 --> 00:04:54,065
ליישר אותך" פירוש הדבר"
.שתראה נכון את העולם

76
00:04:54,445 --> 00:04:55,455
.תראה נכון את העולם

77
00:04:56,465 --> 00:05:00,005
:ותמיד הרי אדם שעובר קשיים אומר
?למה דווקא אני

78
00:05:00,055 --> 00:05:03,075
,ומה, תאמין לי, הרב
.אני מה זה בן אדם טוב

79
00:05:03,115 --> 00:05:06,135
.מה, למה? מה, לא עשיתי שום דבר רע
?למה זה קורה לי

80
00:05:07,245 --> 00:05:09,685
,אז אתה רואה בפרשיות שלנו
.אתה רואה מה זה אברהם אבינו

81
00:05:09,715 --> 00:05:13,125
,שבוא... אין לנו מחלוקת
?שהוא צדיק, נכון

82
00:05:14,135 --> 00:05:17,554
,נו, תראה את הבן אדם הזה
.מגיל אפס כבר כמעט הסתבך

83
00:05:18,004 --> 00:05:20,994
,אמרתי לכם פעם, לא צריך להרחיב
.אבל הוא הסתבך פעם עם עבריין בשם נמרוד

84
00:05:21,824 --> 00:05:23,894
,בגיל שלוש זרק אתו לכבשן האש

85
00:05:24,144 --> 00:05:25,254
,זו גם חוויה, אתה יודע

86
00:05:25,694 --> 00:05:28,324
,בקטנה אתה רץ לאיזה אח
.אתה יודע

87
00:05:28,354 --> 00:05:29,864
,לא אח שלך
...brother

88
00:05:32,284 --> 00:05:34,554
,הוא ניצל
,הוא מתחבא באיזו מערה

89
00:05:34,584 --> 00:05:37,994
היה שם 13 שנה
,ואחרי זה, ברוך השם, מתחתן עם שרה

90
00:05:38,004 --> 00:05:40,684
,אין להם ילדים
.נו, גם לא פשוט בכלל

91
00:05:40,874 --> 00:05:43,644
.אתה מבין? לכולם יש ילדים
.מה הבעיה? תן לו איזה אחד. לא

92
00:05:44,264 --> 00:05:46,424
.עד גיל 100 אין לו ילדים משלו

93
00:05:46,504 --> 00:05:49,174
,בגיל 99 קיבל את ישמעאל
.אבל אין לו עוד ילד שלו

94
00:05:49,214 --> 00:05:51,754
...אין לו ילדים משלו, מה
.לכולם יש

95
00:05:52,144 --> 00:05:56,494
,ואז אומרים לו: "לך לך מארצך
.ממולדתך, מבית אביך" בגיל 75

96
00:05:56,554 --> 00:05:58,514
,נוח לו בחרן
,יש לו וילה שלו

97
00:05:58,944 --> 00:06:01,184
,פתח זיכוי הרבים
.מחזיר בתשובה קצת

98
00:06:01,224 --> 00:06:02,684
,עושה עבודה טובה
?מה אתה רוצה ממנו

99
00:06:02,694 --> 00:06:04,683
..."לא, "לך לך מארצך וממולדתך

100
00:06:04,723 --> 00:06:06,513
."לך לך לך... "לארץ אשר אראך

101
00:06:06,973 --> 00:06:07,703
.אלוקים מבטיח לו

102
00:06:07,713 --> 00:06:09,883
.תחשוב, אני מזמין אותך אליי הביתה
.אני לא אדאג לך? אדאג לך

103
00:06:10,563 --> 00:06:13,663
אברהם אבינו מגיע לארץ
.שהקב"ה הבטיח לו - רעב

104
00:06:15,163 --> 00:06:16,873
:הוא היה צריך להגיד
.אלוקים, עד כאן. עד כאן

105
00:06:16,893 --> 00:06:18,473
?די, נו, מה
?מה זה המשחקים האלה

106
00:06:18,733 --> 00:06:20,583
,הייתי נשאר בחרן
?היה לי סבבה. מה אתה רוצה ממני

107
00:06:21,043 --> 00:06:22,393
!ששש... לא מוציא מילה

108
00:06:22,873 --> 00:06:27,513
,יורד למצרים, מגיעים למצרים
.הוא מחביא את שרה שם בתוך איזה ארגז

109
00:06:28,233 --> 00:06:29,103
.גם חוויה

110
00:06:30,443 --> 00:06:33,573
שם אותה בתוך איזו מזוודה
להעביר אותה במכס

111
00:06:33,583 --> 00:06:36,443
...שלא יעצרו אותה במכס ו

112
00:06:37,763 --> 00:06:39,723
,אתם מכירים את זה
.שהיה פעם איזה אחד שעבר במכס

113
00:06:40,533 --> 00:06:42,933
:אז שאלו אותו
?מה אלה השקים האלה

114
00:06:42,943 --> 00:06:45,243
...הוא אמר: זה
.זה אוכל של ציפורים

115
00:06:45,673 --> 00:06:46,613
.פתחו, ראו קפה

116
00:06:47,093 --> 00:06:48,473
?מה, אתה עושה צחוק
.אתה מבריח פה קפה

117
00:06:48,513 --> 00:06:49,483
.אמר: לא, זה אוכל של ציפורים

118
00:06:49,703 --> 00:06:50,383
?הם אוכלים קפה

119
00:06:50,423 --> 00:06:52,073
,הבאתי להם. ירצו - יאכלו
.לא ירצו - לא צריך

120
00:06:54,472 --> 00:06:55,222
...אתה מבין מה

121
00:06:56,102 --> 00:06:58,652
,אז אברהם אבינו בא
.לא מדווח שום דבר

122
00:06:58,682 --> 00:07:01,032
,עובר דרך המסלול הירוק
.לא מדווח

123
00:07:01,072 --> 00:07:03,782
.תעצור דווקא אתה
.תחשוב, כולם עוברים. כולם עוברים חלק

124
00:07:03,992 --> 00:07:04,862
!הוא - תעצור

125
00:07:05,992 --> 00:07:07,642
"דווקא "פתח את התיבה
.כן, פתח את התיבה

126
00:07:08,272 --> 00:07:09,792
,פותחים את התיבה
.מוצאים את שרה אימנו

127
00:07:09,862 --> 00:07:11,292
.לוקחים אותה לפרעה ייבוא אישי

128
00:07:11,382 --> 00:07:14,052
די, רק זה אפשר לגמור
.את הבן אדם, חאלס

129
00:07:14,082 --> 00:07:16,572
.אשתו אצל פרעה
?די, עד כאן, אוקיי

130
00:07:17,722 --> 00:07:19,812
ומחזירים לו אותה
ועוד פעם אין לו ילדים

131
00:07:19,842 --> 00:07:22,922
והיא מכניסה את הגר הביתה
.וישמעאל, עוד איזה עבריין

132
00:07:23,982 --> 00:07:26,322
- עד שנולד לו יצחק
.עד גיל 37 לא נשוי

133
00:07:26,542 --> 00:07:30,012
,זה לא פשוט, חבר'ה
?בגיל 37 בחור רווק בבית

134
00:07:31,202 --> 00:07:33,952
,שישכור דירה לבד
.אני לא יודע מה, ילך לעבוד קצת

135
00:07:35,052 --> 00:07:39,112
,בגיל 37, הניסיון האחרון
,ניסיון העקידה הקשה מכול כמעט

136
00:07:39,752 --> 00:07:41,802
,ניסיון העקידה
.לך תשחט את הבן שלך

137
00:07:42,062 --> 00:07:44,491
מי...? האדם אפילו ההכי אגרסיבי

138
00:07:44,511 --> 00:07:46,981
או ההכי אלים בעולם
.היה מתנגד לדבר כזה

139
00:07:47,011 --> 00:07:49,891
,כל שכן אברהם אבינו
.שזה המוטו, בדיוק ההפך

140
00:07:50,821 --> 00:07:51,581
.והוא עושה את הכול

141
00:07:52,881 --> 00:07:54,951
:ורק קבלו מושגים
אחרי שהוא עושה את הכול

142
00:07:55,031 --> 00:07:58,221
,הוא חוזר הביתה לאשתו
.ושרה נפטרה

143
00:07:58,981 --> 00:08:00,411
.שרה נפטרה בגלל העקידה

144
00:08:01,051 --> 00:08:03,801
?אתם יודעים איזו הרגשה זאת
.הוא עושה הכול

145
00:08:04,341 --> 00:08:06,051
כאילו, ועוד מבשרים לו
.שאשתו נפטרה

146
00:08:06,351 --> 00:08:08,351
!מה? די! די! די! די

147
00:08:09,461 --> 00:08:12,831
לא. להראות לנו שיש פה סוד
.שאנחנו צריכים להבין אותו

148
00:08:13,741 --> 00:08:16,881
,והסוד הזה זה בעצם הורמון גדילה
.נקרא לזה ככה

149
00:08:17,731 --> 00:08:21,391
מהו הורמון הגדילה
?שגורם לאנשים באמת לגדול

150
00:08:22,181 --> 00:08:23,151
.מבחינה רוחנית, אני אומר

151
00:08:23,621 --> 00:08:24,861
?מה זה ההורמון הזה

152
00:08:25,661 --> 00:08:29,301
אני אקרא לכם ספר שנקרא
"דעת תורה"

153
00:08:29,591 --> 00:08:32,720
,של רבי ירוחם ליבוביץ
.זכר צדיק וקדוש לברכה

154
00:08:32,730 --> 00:08:34,860
.היה בדור הקודם
:הוא כותב ככה

155
00:08:35,790 --> 00:08:40,230
כל אחד מאיתנו יש לו דברים
.שהוא טוב בהם ודברים שהוא פחות טוב בהם

156
00:08:40,830 --> 00:08:42,680
,אין אדם שהוא רשע לגמרי

157
00:08:42,800 --> 00:08:45,600
.כאילו כולו שפל
.אין כזה דבר

158
00:08:46,150 --> 00:08:49,730
כל אדם יש לו לפחות
תכונה אחת-שתייים יותר טובות

159
00:08:49,750 --> 00:08:52,590
,שבזה הוא פיקס
.ודברים אחרים שהוא חלש בהם

160
00:08:52,880 --> 00:08:54,550
,אתה יכול לראות אדם, לא קשור לדת

161
00:08:54,980 --> 00:08:57,470
כיבוד אב ואם אצלו
,מדהים, מדהים

162
00:08:57,490 --> 00:09:01,110
,מה זה מכבד את ההורים
,יואו, מלאך - מצד אחד

163
00:09:01,600 --> 00:09:05,190
מצד שני - אתה יכול לראות כמו עשיו
,או דמא בן נתינה

164
00:09:05,230 --> 00:09:06,880
.חז"ל מביאים שם בגמרא סיפור אחד

165
00:09:07,990 --> 00:09:10,070
.ומצד שני, יכול להיות שהוא כעסן מאוד

166
00:09:10,610 --> 00:09:13,660
,הוא מכבד הורים מדהים
.אבל כעסן נוראי

167
00:09:14,200 --> 00:09:18,600
,לא יודע מה, נדיב לאחרים
.בעל חסד, אבל קנאי מאוד

168
00:09:18,610 --> 00:09:22,159
זאת אומרת, כל אחד מאיתנו
,יש לו איזושהי מערכת של דברים חיוביים

169
00:09:22,179 --> 00:09:22,939
.דברים פחות חיוביים

170
00:09:23,459 --> 00:09:25,449
לכן אברהם אבינו התנסה
.בעשרה ניסיונות

171
00:09:25,469 --> 00:09:26,979
?למה עשרה ניסיונות
?למה לא מספיק אחד

172
00:09:26,999 --> 00:09:28,939
,תן לו את הגדול
.תן לו את זה, יאללה

173
00:09:29,719 --> 00:09:32,799
לא. אני רוצה לבחון אותו
.בכל מיני דברים, בכל מיני שטחים

174
00:09:34,599 --> 00:09:35,509
.לראות את הידע שלו

175
00:09:36,209 --> 00:09:37,649
,היה פעם אצל החיזבאללה

176
00:09:38,349 --> 00:09:40,819
המפקדים החליטו, מפקד העל

177
00:09:41,259 --> 00:09:45,489
,אמר להם: חבר'ה
מחר אנחנו הולכים לנישואי פיגארו

178
00:09:46,429 --> 00:09:47,489
.אז נא לבוא בלבוש הולם

179
00:09:48,299 --> 00:09:50,259
טוב, למוחרת כל המפקדים
,הביאו את הנשים שלהם

180
00:09:50,279 --> 00:09:52,309
,התלבשו יפה
.הביאו מתנות

181
00:09:52,829 --> 00:09:54,389
:אמר להם המפקד
?תגידו לי, אתם עושים צחוק

182
00:09:54,859 --> 00:09:56,499
.זה  לא נישואים של חבר שלנו

183
00:09:56,569 --> 00:09:58,009
.נישואי פיגארו" זה אופרה"

184
00:09:58,629 --> 00:10:01,499
רציתי קצת אינטליגנציה
,להכניס לכם, קצת אופרה

185
00:10:01,659 --> 00:10:03,089
.הצגה, משהו מרומם

186
00:10:03,649 --> 00:10:04,489
?אתם מביאים מתנות

187
00:10:05,219 --> 00:10:07,159
:אז הסגן אומר לו
.המפקד, זה לא יפה שאתה אומר ככה

188
00:10:07,499 --> 00:10:09,369
"לפני חודש הלכנו ל"אגם הברבורים

189
00:10:09,399 --> 00:10:11,078
.והבאת חכה ולא דיברנו

190
00:10:14,408 --> 00:10:15,088
?מה הכוונה

191
00:10:15,798 --> 00:10:17,848
לפעמים רוצים לבחון אותך
.בכל מיני שטחים

192
00:10:19,068 --> 00:10:20,998
,בזה אתה טוב
.בזה אתה לא יודע שום דבר

193
00:10:21,428 --> 00:10:22,258
.בואו נבדוק אותך

194
00:10:23,518 --> 00:10:28,798
"ולכן... "אגם הברבורים
.זה לא כאילו גני יהושע

195
00:10:33,128 --> 00:10:35,508
אז הקב"ה מנסה את אברהם אבינו
.בעשרה ניסיונות

196
00:10:36,148 --> 00:10:37,948
עכשיו אני הולך להגיד לכם קצת
מה הולך להיות

197
00:10:38,148 --> 00:10:39,828
עם כל אחד מאיתנו
.אחרי 120

198
00:10:40,588 --> 00:10:42,778
הרי על כל מעשה טוב
.שאנחנו עשינו נתוגמל

199
00:10:44,108 --> 00:10:45,008
.אבל זה לא מדויק

200
00:10:45,598 --> 00:10:46,758
,הוא כותב ככה
:אני קורא לכם

201
00:10:48,178 --> 00:10:50,758
על כל סוד העבודה"
שנתן הקב"ה לאדם

202
00:10:50,768 --> 00:10:51,458
,יש פה עניין"

203
00:10:52,448 --> 00:10:54,408
."כי נתן לו מקום לעבד את עצמו"

204
00:10:54,418 --> 00:10:56,618
לכל אחד מאיתנו
.יש מקום לעבוד עם עצמו

205
00:10:57,498 --> 00:11:01,827
כי על מה שטבעיו עושין כן"
."אין מקבלים שכר

206
00:11:02,787 --> 00:11:05,337
,במה שזה הטבע שלך
,שזה פשוט לך

207
00:11:05,437 --> 00:11:08,707
- קל לך, אתה לא מתאמץ
.לא מקבלים שכר

208
00:11:08,727 --> 00:11:11,157
,אני מדגיש אבל, חכו
.לאט לאט, אל תצאו לפני הסוף

209
00:11:12,007 --> 00:11:16,147
בסוגריים הוא כותב: "רק בגדר
."שאין הקב"ה מקפח שכר כל ברייה

210
00:11:16,157 --> 00:11:18,787
,זאת אומרת, בורא עולם יתגמל כל אחד
,אפילו עשה, לא יודע מה

211
00:11:19,187 --> 00:11:21,157
- מעשה הכי פשוט לו בעולם
,הוא יקבל שכר

212
00:11:21,317 --> 00:11:22,557
.אבל זה לא עיקר השכר

213
00:11:23,097 --> 00:11:25,467
?על מה עיקר השכר של הבן אדם
:הוא כותב

214
00:11:26,177 --> 00:11:31,437
כל שכרו וזכותו"
הוא רק בצדדים הקשים שבאדם

215
00:11:32,067 --> 00:11:35,587
,ושם הוא צריך, האדם"
לזכך את עצמו כל ימי חייו

216
00:11:35,617 --> 00:11:36,987
ולפעול בזה"

217
00:11:38,057 --> 00:11:40,867
ולפי זה הרי מבואר היטב"
."מה שהיה צריך דווקא עשרה ניסיונות

218
00:11:41,587 --> 00:11:43,417
,הוא מגלה לך סוד
דבר ראשון, כל אחד מאיתנו

219
00:11:43,437 --> 00:11:45,597
,בא לעולם הזה לעבוד
.לעבוד

220
00:11:46,067 --> 00:11:48,037
?במה בעיקר
.בדברים שאתה חלש בהם

221
00:11:48,097 --> 00:11:50,286
,מה שאתה חזק בהם זה טוב
,תמשיך בזה

222
00:11:50,656 --> 00:11:51,716
.אבל זו לא חוכמה כל כך

223
00:11:52,096 --> 00:11:53,386
:אתה לא יכול להגיד
.הנה, אני אדם טוב

224
00:11:53,416 --> 00:11:54,976
,תראה, אני לא עושה ככה
.לא עושה ככה

225
00:11:55,206 --> 00:11:58,046
אם לא עבדת על עצמך
.בנושא הזה אז זה לא הכי חוכמה

226
00:11:58,416 --> 00:12:00,556
אני רוצה לראות אותך
?בדברים שאתה חלש בהם, בסדר

227
00:12:00,586 --> 00:12:01,306
.זה מצד אחד

228
00:12:01,586 --> 00:12:02,376
:מצד שני, הוא אומר

229
00:12:03,626 --> 00:12:07,826
,כשאלוקים ניסה את אברהם
,ניסה" מלשון נס להתנוסס"

230
00:12:07,996 --> 00:12:08,886
.הרים אותו

231
00:12:09,346 --> 00:12:12,286
ניסיון ונס זה על אותו שורש
.שבא להרים אותך

232
00:12:12,616 --> 00:12:13,426
?מה הכוונה להרים אותך

233
00:12:13,856 --> 00:12:15,716
- "והאלוקים ניסה את אברהם"
:אומר המדרש

234
00:12:16,146 --> 00:12:18,666
,ניסיון אחר ניסיון"
."גידולין אחר גידולין

235
00:12:19,296 --> 00:12:21,246
,אומר הרמח"ל
,רבי משה חיים לוצאטו

236
00:12:21,276 --> 00:12:24,756
אחד מגדולי המקובלים בדור הקודם
:בספר "דרך עץ חיים" שלו

237
00:12:25,076 --> 00:12:28,636
צריך האדם לחשוב תמיד מה עשו אבותינו
.שחשק בהם הקב"ה

238
00:12:28,706 --> 00:12:31,306
?תגיד לי, מה הסוד שלהם
?למה הם זכו שאלוקים התגלה אליהם

239
00:12:31,336 --> 00:12:33,076
,תחשוב מה זה
,אלוקים, מי שברא את העולם

240
00:12:33,176 --> 00:12:33,926
.מתגלה אליהם

241
00:12:34,666 --> 00:12:35,466
?אליך הוא התגלה

242
00:12:36,186 --> 00:12:38,745
.גם אליי לא, תירגע
.זה בסדר, אנחנו באותה סירה, אח שלי

243
00:12:39,755 --> 00:12:41,665
,ואני רוצה להגיד לכם
:דיברנו על זה כמה פעמים

244
00:12:41,785 --> 00:12:42,595
,גם הוא לא יתגלה

245
00:12:43,725 --> 00:12:44,515
.לא בדור שלנו

246
00:12:45,095 --> 00:12:46,645
.בדור שלנו הוא לא מתגלה לאף אחד

247
00:12:47,235 --> 00:12:49,905
:אבל תיאורטית
?למה הם השיגו השגות כאלה רוחניות

248
00:12:49,925 --> 00:12:52,115
...למה? אני רוצה גם להיות כזה, תבין

249
00:12:52,755 --> 00:12:54,575
אני אומר לכם, האנשים המאושרים באמת

250
00:12:55,115 --> 00:12:58,165
הם אלה שקצת מנותקים
,מכל הבלגן

251
00:12:58,175 --> 00:13:01,425
.החומר, הקטנוניות, הילדותיות

252
00:13:01,855 --> 00:13:04,465
,הם אלה שטיפה, אתה מבין
.מורמים מעם, מורמים

253
00:13:04,725 --> 00:13:06,065
.הם חיים בספרה אחרת טיפה

254
00:13:06,275 --> 00:13:09,225
לא מנותקים לגמרי
.כי בעם ישראל אין ניתוק גמור

255
00:13:09,485 --> 00:13:10,485
.הכי קל להיות נזיר

256
00:13:11,095 --> 00:13:13,445
...שב באיזה מנזר

257
00:13:14,205 --> 00:13:15,875
,תתקשר עם חייזרים
.חבל על הזמן

258
00:13:16,345 --> 00:13:19,295
,בלי אישה, בלי ילדים
.בלי עבודה

259
00:13:19,755 --> 00:13:21,915
...לה לה לה לה לה
.הכי פשוט

260
00:13:24,015 --> 00:13:25,945
,ביהדות זה לא האידיאל
.ממש לא

261
00:13:26,045 --> 00:13:28,664
,אפילו הכוהן הגדול
,שיהיה בדרגה הכי גבוהה בעולם

262
00:13:28,764 --> 00:13:30,414
- אם הוא לא נשוי
.הוא לא יכול להיות כוהן גדול

263
00:13:30,704 --> 00:13:33,154
אתה חייב להתחתן
,ולהביא ילדים

264
00:13:33,204 --> 00:13:34,544
.וכמה שיותר יותר טוב

265
00:13:35,864 --> 00:13:39,204
...למה? כי הם יוציאו
,כמו עשרה ניסיונות באברהם אבינו

266
00:13:39,554 --> 00:13:40,884
,ככה עשרה ילדים
.נראה אותך גבר

267
00:13:40,974 --> 00:13:41,924
.בוא, בוא, בוא, בוא

268
00:13:42,574 --> 00:13:45,334
,מי שפה מגדל ילדים
,יש לך שניים-שלושה ואתה מתבכיין לי

269
00:13:45,914 --> 00:13:46,844
!תחשוב עשרה

270
00:13:49,084 --> 00:13:50,794
האמת היא שזה לא מדויק מה שאני אומר

271
00:13:51,484 --> 00:13:54,154
כי... לא, כי על פי ההסתכלות
,האמיתית ביהדות

272
00:13:55,424 --> 00:13:58,464
לאדם בראש השנה נקצב
.צער גידול בנים, נקרא לזה

273
00:13:58,584 --> 00:14:00,014
.צער מהילדים לכל אחד

274
00:14:00,034 --> 00:14:01,064
.מה שנקצב לו - נקצב לו

275
00:14:01,634 --> 00:14:05,594
- אם יש לו שלושה ילדים
.אז הצער מתמקד בשלושה

276
00:14:06,184 --> 00:14:09,134
.אז כל אחד יביא לו תיק

277
00:14:10,434 --> 00:14:12,954
- אם יש לו עשרה
.אז הצער הזה מתחלק לעשרה

278
00:14:13,414 --> 00:14:14,794
.אז כל אחד יביא לו משהו קטן

279
00:14:15,354 --> 00:14:17,203
.זה ככה זה, זה ככה זה

280
00:14:17,953 --> 00:14:20,453
?אבל בלי קשר זה קשה, אוקיי

281
00:14:20,823 --> 00:14:23,193
גם אם יש לך אחד
.או 23

282
00:14:25,753 --> 00:14:27,483
,זה אחד האתגרים
.לפי דעתי

283
00:14:27,573 --> 00:14:28,683
- מי שעוד לא חווה את זה

284
00:14:30,073 --> 00:14:31,053
.אתם מפסידים את החיים

285
00:14:33,813 --> 00:14:36,223
,עוד לא התחלתם, מה שנקרא
אתם עדיין משחקים בגוגואים

286
00:14:37,103 --> 00:14:37,903
.או בגולות

287
00:14:39,733 --> 00:14:41,353
.כן, יפה מאוד

288
00:14:42,283 --> 00:14:46,233
.אבל... גם אישה, הכול
,יש גשם בחוץ

289
00:14:46,503 --> 00:14:50,813
אז כתוב ש"גדול יום הגשמים
."שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו

290
00:14:51,713 --> 00:14:54,423
גדול יום הגשמים" - כשיורד גשם"
יש ברכה לעולם

291
00:14:54,453 --> 00:14:55,993
.שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת

292
00:14:56,483 --> 00:14:57,613
?שאלו אותי: מה זה קשור

293
00:14:57,923 --> 00:14:59,563
אז אמרתי: בגלל הגשם
נשים לא הולכות לקניות

294
00:14:59,633 --> 00:15:00,513
.והפרוטה מתברכת

295
00:15:02,623 --> 00:15:03,183
.זה יפה

296
00:15:10,062 --> 00:15:12,002
?מה? עם החסקה

297
00:15:12,522 --> 00:15:14,022
?לא? לא שמעת את זה

298
00:15:15,392 --> 00:15:17,962
.אחד שלח שהוא נסע בכפר סבא

299
00:15:18,912 --> 00:15:20,612
פתאום הוא רואה איזה שניים
,על חסקה

300
00:15:21,742 --> 00:15:22,842
.בעל ואישה על חסקה

301
00:15:23,262 --> 00:15:25,612
:אז האישה אומרת לו
...בונז'ורנו

302
00:15:26,472 --> 00:15:29,422
:אז הוא אומר לה כאילו
.שלום, אני מדבר עברית

303
00:15:29,952 --> 00:15:32,002
:אז היא אומרת לבעלה
.וואי, תראה, יש פה מלא ישראלים

304
00:15:33,362 --> 00:15:35,352
:אז הבעל אומר להוא
...ששש

305
00:15:35,742 --> 00:15:38,032
אני אמרתי לה
...שאנחנו נוסעים לוונציה. ששש

306
00:15:40,372 --> 00:15:41,172
...הוא קמצן

307
00:15:43,172 --> 00:15:44,442
,היום כפר סבא זה ונציה

308
00:15:44,922 --> 00:15:48,292
רעננה היא כבר ממש
,מפלי הניאגרה, לא יודע

309
00:15:49,962 --> 00:15:51,032
.מצרי טיראן
.טוב

310
00:15:53,592 --> 00:15:59,741
,אבל מה שמגדל את הבן אדם
,הדבר היחיד

311
00:16:00,611 --> 00:16:02,621
,זה ניסיונות
.זה מה שהוא כותב פה

312
00:16:04,721 --> 00:16:08,211
וזה שגילו לנו חז"ל"
- שכוח המגדיל" - מה שמגדיל אדם

313
00:16:08,411 --> 00:16:10,631
.הם הניסיונות", רק קשיים"

314
00:16:11,081 --> 00:16:13,931
.רק קשיים מגדלים את הבן אדם
.אין מה לעשות

315
00:16:14,611 --> 00:16:17,391
ידע נא האדם"
כי כל הגדולים אשר היו לפנינו

316
00:16:17,431 --> 00:16:19,471
,גדלו רק מאלו הרגעים"

317
00:16:19,871 --> 00:16:24,741
רק מאלו הרגעים שהיה בהם"
."כוח הגידול", מה שנקרא, "והצמיחה

318
00:16:25,481 --> 00:16:27,711
,לכן ברור שאנחנו לא מבקשים ניסיונות

319
00:16:27,731 --> 00:16:29,521
.לא מבקשים קשיים
,רק אני אומר, עוד פעם

320
00:16:29,981 --> 00:16:33,161
תדעו לכם שהקשיים שאתם עוברים בחיים
.לא הולכים לריק. ממש לא

321
00:16:34,231 --> 00:16:35,491
,א', זה בונה אותך

322
00:16:35,931 --> 00:16:38,141
ב', זה עיקר השכר
.על מה שקשה לך

323
00:16:38,651 --> 00:16:41,951
רק אדם לפעמים לא רואה
.את השכר וכדומה

324
00:16:42,531 --> 00:16:43,861
.אני אתן לכם עצה אחת

325
00:16:43,891 --> 00:16:47,860
תראו, כדי לא להישבר
.תחבקו את הכישלונות שלכם

326
00:16:48,710 --> 00:16:49,340
?מה הכוונה

327
00:16:50,370 --> 00:16:53,940
?כישלון לכאורה זה משבר, אתה מבין
,זה פוגע באגו

328
00:16:53,960 --> 00:16:55,070
.זה מרסק אותך

329
00:16:55,990 --> 00:16:57,100
.תחבק את זה, תדע לך

330
00:16:57,720 --> 00:16:59,090
.יש בזה אוצר

331
00:16:59,940 --> 00:17:02,100
שלחה לי מישהי
.סיפור יפה שקרה לה

332
00:17:02,700 --> 00:17:05,550
'היא אומרת שהיא עד כיתה ו
.הייתה תלמידה בינונית ומטה

333
00:17:06,510 --> 00:17:08,170
.לא לומדת, לא משקיעה

334
00:17:09,150 --> 00:17:10,910
,בכיתה ו', לא יודע
,היה לה איזה מבחן בתנ"ך

335
00:17:10,930 --> 00:17:12,410
נחה עליה רוח אלוקים

336
00:17:12,430 --> 00:17:13,560
,והיא החליטה שהיא לומדת כמו שצריך

337
00:17:13,650 --> 00:17:14,680
.אבל באמת לומדת כמו שצריך

338
00:17:14,800 --> 00:17:17,460
למדה פרקים בעל פה
...בתנ"ך, רש"י

339
00:17:19,310 --> 00:17:20,510
.חצי אבל היא לא הספיקה ללמוד

340
00:17:20,530 --> 00:17:22,540
,זאת אומרת, חלק היא למדה מצוין
.חלק היא לא הספיקה בכלל

341
00:17:22,790 --> 00:17:25,750
היא ניגשה למבחן
.וקיבלה ציון 83

342
00:17:26,390 --> 00:17:28,850
,בחיים שלי", היא אמרה"
."לא ראיתי ציון כזה"

343
00:17:29,070 --> 00:17:30,440
.אולי הפוך: 38

344
00:17:30,970 --> 00:17:32,440
.אבל 83 בחיים שלי

345
00:17:34,799 --> 00:17:37,419
,הייתי כל כך שמחה
,אבל ליד התשובות המושלמות

346
00:17:37,449 --> 00:17:38,679
,שבאמת אני ידעתי מילה במילה

347
00:17:39,379 --> 00:17:41,839
."המורה כתבה לי: "תשובה מחשידה

348
00:17:45,509 --> 00:17:46,889
.תשובה מחשידה

349
00:17:47,609 --> 00:17:50,449
,היא אומרת: אני מה זה נפגעתי
.אני מה זה נפגעתי

350
00:17:50,999 --> 00:17:53,159
פעם ראשונה בחיים
.שאני לומדת כמו שצריך

351
00:17:54,219 --> 00:17:55,829
.באתי הביתה, בכיתי לאימא שלי

352
00:17:55,869 --> 00:17:58,279
,אימא שלי התעצבנה
!...התקשרה למורה: אה

353
00:17:59,409 --> 00:18:00,989
והמורה אמרה
.שהיא תבקש סליחה

354
00:18:02,039 --> 00:18:04,619
,ואני אומרת לך, הרב"
,אני כבר אישה נשואה", היא אמרה לי

355
00:18:05,309 --> 00:18:06,259
."עדיין היא לא ביקשה סליחה"

356
00:18:07,559 --> 00:18:08,879
?ותראו איך היא זוכרת את זה, אה

357
00:18:09,189 --> 00:18:10,819
אני לא זוכר
.שהייתי בכיתה ו' בכלל

358
00:18:12,119 --> 00:18:13,589
...יש לי בלק-אאוט בכל התקופה

359
00:18:13,619 --> 00:18:16,119
,לא יודע, כל היסודי
?זה היה בכלל הדברים האלה

360
00:18:16,149 --> 00:18:17,309
.לא יודע, אני לא זוכר כלום

361
00:18:19,259 --> 00:18:20,979
,'היה הייתה פעם כיתה ו
...לא יודע

362
00:18:22,529 --> 00:18:26,238
?אבל תראו איך זה נחרט, אה

363
00:18:27,588 --> 00:18:29,448
להבדיל, אני אספר לכם
.סיפור אחר שנחרט

364
00:18:29,878 --> 00:18:31,378
.הייתה לא מזמן חתונה

365
00:18:32,058 --> 00:18:33,938
,אז בחתונה אצל הדתיים

366
00:18:34,288 --> 00:18:35,848
.בכלל יש דבר שנקרא שבע ברכות

367
00:18:36,458 --> 00:18:38,398
,לא רק בחתונה יש שבע ברכות, בחופה

368
00:18:38,608 --> 00:18:40,068
.גם בשבעת ימי המשתה

369
00:18:40,388 --> 00:18:42,418
,אחרי זה, אחרי החתונה
יש שבעה ימים

370
00:18:42,428 --> 00:18:43,748
,של שבעת ימי המשתה
,זה נקרא

371
00:18:43,988 --> 00:18:45,788
,שכל יום הם מוזמנים לסעודה

372
00:18:46,058 --> 00:18:47,198
,או אחת או שתיים אפילו

373
00:18:47,248 --> 00:18:49,068
ובסוף הסעודה יש שבע ברכות

374
00:18:49,308 --> 00:18:50,238
.חגיגי כזה

375
00:18:50,778 --> 00:18:52,128
.החתן והכלה הם כמו מלכים

376
00:18:52,468 --> 00:18:53,808
.שבוע אחד הם כמו מלאכים

377
00:18:53,828 --> 00:18:55,078
.לא עושים כלום כלום כלום כלום

378
00:18:55,298 --> 00:18:57,298
.אחרי זה זה לא ירח דבש

379
00:18:57,578 --> 00:19:00,258
,ביהדות יש, דיברנו על זה פעם
.שנה שלמה של דבש

380
00:19:00,338 --> 00:19:00,898
.אין ירח

381
00:19:01,698 --> 00:19:02,898
לא, באמת, שנה שלמה

382
00:19:03,168 --> 00:19:05,388
,יש חיוב על הגבר
- מצוות עשה מן התורה

383
00:19:05,398 --> 00:19:07,498
- כמו תפילין, ציצית, שבת וכדומה

384
00:19:07,718 --> 00:19:11,708
:שנה שלמה אומר הפסוק
."ושימח את אשתו אשר לקח"

385
00:19:12,637 --> 00:19:14,527
,חיוב על הגבר
?סליחה שאני אומר לכם את זה, אה

386
00:19:15,147 --> 00:19:17,127
...הרב, תגיד לנו את זה בשקט, מה

387
00:19:17,137 --> 00:19:18,467
...אל תקשיבי, הרב סתם זה

388
00:19:18,527 --> 00:19:20,017
.זה היה פעם, בתקופת התנ"ך

389
00:19:23,617 --> 00:19:27,607
,מי שלא עשה את זה אז
.יכול להשלים בעזרת השם

390
00:19:28,757 --> 00:19:30,957
,תמיד יש שנה ראשונה
.בעזרת השם

391
00:19:32,007 --> 00:19:33,537
.אבל יש ריבית עכשיו והצמדה

392
00:19:33,847 --> 00:19:36,007
,לא משנה, אנחנו באותה סירה
.אח שלי

393
00:19:36,767 --> 00:19:37,807
?לפחות אל תהרוס, אתה מבין

394
00:19:37,817 --> 00:19:39,787
:אחד אמר לאשתו
.יש לך יופי טרופי

395
00:19:40,027 --> 00:19:41,507
?היא אמרה לו: די, מה הכוונה

396
00:19:41,787 --> 00:19:42,737
.אמר: את דומה לאננס

397
00:19:42,847 --> 00:19:45,807
.סתם, חס ושלום
?למה להרוס? למה להרוס

398
00:19:45,857 --> 00:19:47,937
,הלכת טוב
.הלכת טוב, מותק. תמשיך

399
00:19:49,987 --> 00:19:50,817
,טוב, בקיצור

400
00:19:51,707 --> 00:19:54,297
,יש מלא גרסאות כאלה
.יופי כפרי וזה... לא משנה, טוב

401
00:20:05,636 --> 00:20:09,776
יש כל מיני בעלי חיים
...בדיר וזה... ב

402
00:20:12,146 --> 00:20:13,116
.טוב, לא משנה, לא

403
00:20:19,786 --> 00:20:20,596
.הייתה חתונה

404
00:20:21,216 --> 00:20:23,526
.אחרי החתונה היו שבע ברכות
.החתן בחור ישיבה

405
00:20:24,286 --> 00:20:27,146
בשבע ברכות הזה הזמינו
:את הצוות שלו מהישיבה

406
00:20:27,156 --> 00:20:30,486
,הרבנים שלו, ראש הישיבה
.משהו מאוד מכובד, מאוד תורני כזה

407
00:20:31,326 --> 00:20:34,296
:ואז הוא אמר לצוות שלו בישיבה
אני רוצה לספר לכם סיפור

408
00:20:34,326 --> 00:20:37,106
כי זה יהיה נוגע גם לכם
,כי אתם אנשים שמלמדים אחרים

409
00:20:37,136 --> 00:20:40,786
,אתם עובדים עם נוער
.עם ציבור אז תקשיבו לסיפור הזה

410
00:20:42,016 --> 00:20:43,106
,הוא אמר: כשאני הייתי בן עשר

411
00:20:43,786 --> 00:20:46,556
אני באתי ממשפחה שלא היו להם
.הרבה אפשרויות כלכליות

412
00:20:47,326 --> 00:20:49,696
ובתלמוד תורה שלמדתי

413
00:20:50,096 --> 00:20:52,835
למד ילד אחר
:שהוא בא ממשפחה בדיוק ההפך

414
00:20:52,855 --> 00:20:54,705
,שהיו להם יותר מדי אפשרויות כלכליות

415
00:20:54,885 --> 00:20:57,585
.והוא היה מפונק כזה
.כל מה שהוא רצה או לא רצה היה מקבל

416
00:20:58,135 --> 00:20:59,535
,בגיל עשר ההורים שלו קנו לו שעון

417
00:20:59,745 --> 00:21:03,735
,אבל לא סתם שעון רגיל כמו הילדים
...כמובן זה מותג מחו"ל ו

418
00:21:04,925 --> 00:21:07,665
.רק ההורים שלו אמרו: קח את השעון
,אין לנו בעיה שתיקח את השעון לחיידר

419
00:21:07,695 --> 00:21:09,525
,לתלמוד תורה
.אבל אל תשחק איתו כדורגל

420
00:21:09,925 --> 00:21:12,285
,בהפסקה, בכדורגל
.תוריד אותו של יישבר, שלא זה

421
00:21:13,015 --> 00:21:14,685
אז בהפסקה הוא הוריד את השעון
.והלך לשחק כדורגל

422
00:21:15,275 --> 00:21:17,485
כשהוא חזר מהכדורגל
.השעון לא היה במקום

423
00:21:18,265 --> 00:21:19,095
.מישהו פילח אותו

424
00:21:21,095 --> 00:21:23,675
:הוא בא למורה
.המורה, מישהו לקח לי את השעון

425
00:21:24,435 --> 00:21:27,825
,המורה אמר: תלמידים
זה רק מישהו מהכיתה

426
00:21:28,255 --> 00:21:30,545
.כי אנחנו היינו פה כל הזמן
.אף אחד אחר לא היה

427
00:21:30,615 --> 00:21:33,165
אז מישהו מהכיתה בטעות
.כנראה לקח את השעון

428
00:21:33,875 --> 00:21:35,105
.אנחנו נצא להפסקה יזומה

429
00:21:35,935 --> 00:21:37,955
מי שלקח את השעון
.יוכל להיכנס לפה

430
00:21:38,035 --> 00:21:39,675
,אף אחד לא יסתכל עליו
.אף אחד לא יראה אותו

431
00:21:39,685 --> 00:21:41,134
יחזיר את השעון
.ושלום על ישראל

432
00:21:41,404 --> 00:21:44,704
.יצאנו, אחרי עשר דקות חזרנו
.אף אחד לא החזיר את השעון

433
00:21:46,014 --> 00:21:46,994
.אמר המורה: טוב, אין לי ברירה

434
00:21:47,324 --> 00:21:48,784
,אני מבקש שמי שלקח את השעון

435
00:21:49,034 --> 00:21:51,494
,לא נכעס עליו, לא משטרה
,לא מנהל אפילו

436
00:21:51,704 --> 00:21:54,774
אנחנו אפילו נודה לו
ונעריץ אותו מבחינתנו

437
00:21:54,784 --> 00:21:56,314
כי כל הכבוד
.שהוא מודה בטעויות שלו

438
00:21:56,414 --> 00:21:57,764
.שיבוא עכשיו ויחזיר את השעון

439
00:21:58,224 --> 00:22:00,714
.לא, כלום לא יקרה
.אדרבה, כל הכבוד לו שהוא עושה ככה

440
00:22:01,364 --> 00:22:02,564
.אף אחד לא החזיר את השעון

441
00:22:03,374 --> 00:22:04,414
.אמר המורה: אז אין לי ברירה

442
00:22:04,514 --> 00:22:05,704
.נא לעמוד כולם", הוא אמר"

443
00:22:06,314 --> 00:22:08,314
.תעמדו בשורה
.אני עובר ילד ילד לבדוק בכיסים

444
00:22:09,574 --> 00:22:11,984
.עמדנו בשורה
אני הייתי השלישי

445
00:22:12,184 --> 00:22:15,074
.ואני גנבתי את השעון
.השעון היה בכיס שלי

446
00:22:16,324 --> 00:22:17,534
.לא אני, לא אני אישית

447
00:22:18,664 --> 00:22:20,234
!?הרב, הרב גנב את השעון

448
00:22:23,454 --> 00:22:27,774
.החתן, שבע ברכות, שנה ראשונה
...אני מזכיר

449
00:22:29,993 --> 00:22:32,603
כל אחד נזכר, הוא זוכר נקודה
שחשובה לו

450
00:22:32,623 --> 00:22:34,563
אז כאילו הלכתי אחורה
...עד לנקודות ש

451
00:22:37,243 --> 00:22:39,103
אז בשבע ברכות
החתן הזה מספר

452
00:22:39,123 --> 00:22:40,613
והוא אומר: אני הוא זה
.שלקחתי את השעון

453
00:22:41,323 --> 00:22:44,193
,המורה עובר לילד הראשון
:מחטט לו בכיסים

454
00:22:44,213 --> 00:22:46,513
.אהה... אהה... - אין

455
00:22:47,053 --> 00:22:49,633
...עובר לילד שני: אהה
.אהה... - לא

456
00:22:50,183 --> 00:22:51,453
.הילד השלישי זה הייתי אני

457
00:22:52,023 --> 00:22:54,983
,אני עצמתי את העיניים
...כאילו: לא... לא

458
00:22:55,513 --> 00:22:57,993
.אני הבנתי: זהו, הלכו לי החיים
.הלכו לי החיים עכשיו

459
00:22:58,423 --> 00:22:59,583
?אתם יודעים איזה ביזיון זה

460
00:23:00,473 --> 00:23:03,373
המורה הכניס את היד לכיס
.ואני רואה שהוא תופס את השעון

461
00:23:04,013 --> 00:23:05,643
.תופס אותו
,לא היה לי נס

462
00:23:05,983 --> 00:23:09,693
,לא יודע, אולי השעון נעלם פתאום
.השם הפך אותו ליונה, לא יודע

463
00:23:09,983 --> 00:23:12,263
לא. תפס את השעון

464
00:23:13,343 --> 00:23:15,133
ואז המורה עשה משהו
שאני לא הבנתי

465
00:23:15,143 --> 00:23:16,183
,איך הוא הצליח לעשות את זה

466
00:23:16,443 --> 00:23:20,212
,אבל הוא הסתובב
לקח את השעון ושם בכיס של עצמו

467
00:23:20,352 --> 00:23:21,742
.ועבר לבדוק את הילד הרביעי

468
00:23:22,782 --> 00:23:24,902
,בדק את הילד הרביעי
,עבר לחמישי

469
00:23:24,982 --> 00:23:26,652
לשישי, סיים את כל הילדים

470
00:23:27,322 --> 00:23:29,492
:ואז הוציא את השעון מהכיס ואמר

471
00:23:29,992 --> 00:23:31,232
.הנה השעון, מצאתי אותו

472
00:23:31,482 --> 00:23:33,782
רק אני מבקש מהילד שעשה את זה
.להבא לא לעשות את זה

473
00:23:35,042 --> 00:23:38,852
,הוא אמר: אני אומר לכם
.אני חייב את החיים שלי למורה הזה

474
00:23:39,662 --> 00:23:41,452
.כי תאר לך שזה לא היה ככה

475
00:23:41,582 --> 00:23:42,902
:ותאר לך הוא היה

476
00:23:42,922 --> 00:23:46,902
!אה! אה! הנה הגנב
!תלו אותו על העץ

477
00:23:47,532 --> 00:23:48,252
.או משהו כזה

478
00:23:50,252 --> 00:23:51,582
.תחשוב איך הייתי מרגיש

479
00:23:51,622 --> 00:23:53,852
תחשוב, אני לא הייתי יכול
להראות את הפרצוף שלי

480
00:23:53,882 --> 00:23:55,452
בחיים במקום הזה

481
00:23:55,482 --> 00:23:57,132
ואז היו זורקים אותי
והייתי מידרדר

482
00:23:57,162 --> 00:23:58,302
.ולך תדע איפה הייתי נמצא היום

483
00:23:58,902 --> 00:24:00,162
.אני חייב את החיים שלי למורה הזה

484
00:24:00,922 --> 00:24:02,682
בואו נחזור לבחורה ההיא
.עם ההעתקות

485
00:24:03,612 --> 00:24:05,242
.תשובה מחשידה
.אה, נכון

486
00:24:07,731 --> 00:24:09,181
היא נכנסה לחדר ופרצה בבכי

487
00:24:09,991 --> 00:24:11,451
:והיא אמרה
?למה חשדו בי שהעתקתי

488
00:24:12,071 --> 00:24:13,001
.כי אני לא תלמידה טובה

489
00:24:13,551 --> 00:24:15,451
.אני לא הכי בסדר ולכן

490
00:24:16,391 --> 00:24:19,821
אז מהיום אני מחליטה
להיות תלמידה טובה

491
00:24:20,031 --> 00:24:21,621
.שפעם הבאה אף אחד לא יחשוד בי

492
00:24:21,991 --> 00:24:24,251
התחלתי לסכם
ולקחתי מחברות של בנות אחרות

493
00:24:24,281 --> 00:24:25,251
והשלמתי חומרים

494
00:24:25,371 --> 00:24:27,641
ועד סוף השנה כבר יצא לי שם
.של בחורה משקיעה

495
00:24:27,881 --> 00:24:29,801
שנה לאחר מכן
,כבר לקחו ממני מחברות

496
00:24:29,821 --> 00:24:32,401
,ביקשו תלמידות ללמוד איתי למבחן
.הייתי מצטיינת

497
00:24:32,761 --> 00:24:34,631
,והיום אני כבר אישה נשואה"
.ברוך השם", היא אומרת

498
00:24:35,041 --> 00:24:36,461
,והיום, אני אומרת לך
.אני מכירה את עצמי

499
00:24:37,001 --> 00:24:38,801
,כל דבר שאני ארצה כמעט

500
00:24:39,591 --> 00:24:40,621
.אני יודעת שאני מסוגלת

501
00:24:40,701 --> 00:24:42,791
,היא אומרת: לא משנה
.מדיאטה ועד לא אכפת לי מה

502
00:24:43,031 --> 00:24:46,611
:אני מסוגלת כי הוכחתי לעצמי
.את יכולה אם את רוצה

503
00:24:47,371 --> 00:24:51,061
וזה היה שיעור מאוד גדול
.דווקא בגלל הכישלון

504
00:24:51,861 --> 00:24:53,411
?למה אני מספר לכם את זה
,כי אני מכיר, לצערי הרב

505
00:24:53,421 --> 00:24:55,351
.סיפורים כאלה אבל הפוכים

506
00:24:56,131 --> 00:24:57,850
- חשדו בה
?אה, חושדים בי

507
00:24:58,030 --> 00:24:59,610
,אין בעיה, איזו מורה מגעילה
.אני אראה לה מה זה

508
00:24:59,630 --> 00:25:01,640
...אני אשרוף לה את הכיתה, אני

509
00:25:03,470 --> 00:25:06,080
...ואז היא יוצאת נגד ואנטי

510
00:25:06,320 --> 00:25:08,610
...כל המורות אותו דבר וכל הממסד ו

511
00:25:09,310 --> 00:25:11,670
ואז כבר מעיפים אותה מבית ספר
לבית ספר של בעייתיות

512
00:25:11,680 --> 00:25:14,420
ועוד רגע פנימייה
...וואו, וואו, וואו

513
00:25:14,540 --> 00:25:15,800
?מה? ממה? ממה

514
00:25:16,420 --> 00:25:18,430
.היא הצליחה 83
.תגידי תודה

515
00:25:18,540 --> 00:25:20,360
...לא. למה חשדו בי? למה

516
00:25:21,340 --> 00:25:23,220
.לחבק את הכישלונות שלנו

517
00:25:24,700 --> 00:25:25,490
.זה אני אמרתי לכם פעם כבר

518
00:25:25,530 --> 00:25:27,510
,אמרתי לכם את זה אז
,אחרי הבחירות

519
00:25:27,540 --> 00:25:31,310
,אבל אני אוהב פוליטיקאים
אני מעריץ אותם

520
00:25:32,060 --> 00:25:34,150
.על דבר אחד לפחות
?אתם יודעים על מה

521
00:25:35,840 --> 00:25:39,191
?איך הם לא נשברים, אה

522
00:25:40,221 --> 00:25:44,151
.אתה רואה את ביבי נתניהו
.בלי קשר עכשיו, בלי לפגוע או משהו

523
00:25:45,041 --> 00:25:47,891
...לפני שבוע-שבועיים

524
00:25:49,241 --> 00:25:52,851
:הוציא הודעה לאומה
...היטלר הוא לא

525
00:25:54,191 --> 00:25:58,291
איך חאג' אמין אל-חוסייני
...הוא דחף אותו ו

526
00:25:59,032 --> 00:26:02,882
!אתה רואה את כל העולם: אההה
!טה טה טה טה טה

527
00:26:03,102 --> 00:26:06,922
בארצות הברית: ראש הממשלה
?ביבי נתניהו, איך הוא אמר כזה דבר

528
00:26:06,952 --> 00:26:08,082
!משכתב את ההיסטוריה

529
00:26:10,972 --> 00:26:13,412
,אם הייתי הוא
.הייתי מה זה עצוב

530
00:26:13,862 --> 00:26:16,072
...מה אמרתי? מה אמ

531
00:26:16,312 --> 00:26:18,182
אני הולך לשרה הביתה
.וזהו, די

532
00:26:18,292 --> 00:26:21,753
,נהיה גננת, קחו את המפתחות
.יאללה, הביתה, חאלס

533
00:26:22,263 --> 00:26:23,503
.לא, פקששתי בגדול

534
00:26:24,023 --> 00:26:25,743
,כלום! עוד נעמד

535
00:26:25,883 --> 00:26:28,663
...הוא יגיד: כן, אני אמרתי כי
?יש לך בעיה עם זה? כן

536
00:26:28,883 --> 00:26:30,323
...והוא

537
00:26:31,363 --> 00:26:33,893
,איזו עוצמה, אני אומר לכם
.איזו עוצמה

538
00:26:34,723 --> 00:26:36,493
לא יודע, או שאני כזה רכיכה

539
00:26:37,993 --> 00:26:41,203
או שבוא'נה, או שהם עשויים
.מחומרים אחרים, לא יודע

540
00:26:43,223 --> 00:26:44,994
:כל אחד מאיתנו צריך ללמוד מזה

541
00:26:45,984 --> 00:26:47,514
.לא קרה כלום

542
00:26:48,444 --> 00:26:49,384
.אנחנו עושים טעויות

543
00:26:50,014 --> 00:26:56,074
.כולנו עושים טעויות
.יש מחר, יש מחורתיים והעולם שוכח

544
00:26:56,484 --> 00:26:59,884
:אני אומר לכם
?...אם לא הייתי מזכיר את זה, די... מי

545
00:26:59,924 --> 00:27:01,444
?אה, הוא אמר את זה
.נכון

546
00:27:02,644 --> 00:27:05,464
.די, שלום על ישראל
.ממשיכים הלאה בחיים

547
00:27:06,044 --> 00:27:09,645
וכל טעות, גם מגה טעות
,שאדם משלם עליה

548
00:27:09,915 --> 00:27:12,085
,לצערנו הרב, גם במקומות סגורים
- מה שנקרא

549
00:27:12,665 --> 00:27:16,145
,הכול עובר בסופו של דבר
...תדעו לכם, משתחררים

550
00:27:16,725 --> 00:27:18,045
.הכול עובר, הכול עובר

551
00:27:18,635 --> 00:27:22,165
,תחבק את הטעויות שלך
.תלמד מהן, אתה מבין? תלמד מהן

552
00:27:22,815 --> 00:27:24,875
.תחסן את עצמך
.זה כמו חיסון

553
00:27:25,435 --> 00:27:27,395
...זה כמו חיסון, זה

554
00:27:29,586 --> 00:27:31,256
,זה לא נשמע טוב
.היום בימינו אתה צריך להיזהר

555
00:27:31,276 --> 00:27:32,726
אחד אמר לי שהוא הלך לקופת חולים

556
00:27:33,026 --> 00:27:36,676
:ואיזו ערבייה, אחות ערבייה אמרה לו
.אתה תרגיש דקירה קטנה

557
00:27:36,946 --> 00:27:38,916
,אני לא חשבתי פעמיים
...יריתי בה ישר. אני לא

558
00:27:41,596 --> 00:27:43,416
?צריך להיזהר היום, אתה מבין
...אתה לא

559
00:27:49,716 --> 00:27:51,596
?לא, היום אסור לדבר כלום היום, אה

560
00:27:51,646 --> 00:27:54,577
,אחד אמר לי שהוא לא בכושר
.הוא רץ בירושלים והרגיש דקירות בצד

561
00:27:55,407 --> 00:27:56,237
...זה גם לא טוב

562
00:27:59,457 --> 00:28:04,647
:הנקודה העיקרית היא מבחינתנו
לחבק, לחבק את הטעויות שלנו

563
00:28:04,767 --> 00:28:05,767
.ולדעת שזה עובר

564
00:28:06,327 --> 00:28:07,417
ולכן יש פה יסוד

565
00:28:07,577 --> 00:28:10,017
.והיסוד הזה נכתב בפרשת וירא

566
00:28:11,737 --> 00:28:14,958
.אברהם אבינו ידוע בהכנסת האורחים שלו

567
00:28:15,508 --> 00:28:17,318
.הוא יום שלישי אחרי המילה שלו

568
00:28:17,338 --> 00:28:19,158
.הוא עשה ברית מילה בגיל 99

569
00:28:21,218 --> 00:28:24,978
,ביום השלישי, אומרים חז"ל
.זה היום הכואב ביותר, בפרט בגיל כזה

570
00:28:26,288 --> 00:28:27,408
.הוא רוצה להכניס אורחים

571
00:28:27,968 --> 00:28:29,428
.הוא יושב פתח האוהל

572
00:28:30,118 --> 00:28:33,278
,הקב"ה, אומר המדרש
.מוציא חמה מנרתיקה

573
00:28:33,618 --> 00:28:36,028
,היה חום אימים בחוץ
.חום אימים

574
00:28:36,668 --> 00:28:39,279
,אין נפש חיה ברחוב
,אף אחד לא מסתובב

575
00:28:39,709 --> 00:28:41,719
,והוא מחפש אורחים
.רוצה בכל זאת

576
00:28:42,569 --> 00:28:45,749
.בורא עולם שולח לו שלושה מלאכים

577
00:28:46,299 --> 00:28:48,969
.הוא לא יודע שהם מלאכים
.הוא לא יודע שהם מלאכים

578
00:28:49,859 --> 00:28:52,389
,הוא חושב שהם ערבים
ערבים

579
00:28:54,099 --> 00:28:54,959
.והוא רץ לקראתם

580
00:28:55,269 --> 00:28:57,389
:אומר הפסוק ככה
ויישא את עיניו"

581
00:28:57,769 --> 00:29:00,230
והנה שלושה אנשים ניצבים עליו"

582
00:29:01,050 --> 00:29:02,260
."וירוץ לקראתם"

583
00:29:03,590 --> 00:29:05,320
,מביאים בספרי המקובלים
...יש פה

584
00:29:05,610 --> 00:29:09,340
...תמיד יש... על פי התנ"ך
,התנ"ך יש לו המון המון רבדים

585
00:29:09,510 --> 00:29:13,720
:לפחות ארבעה שאנחנו מכירים
.פשט, רמז, דרש וסוד

586
00:29:14,050 --> 00:29:17,580
.אלה עומקים שונים
?זאת אומרת, זו גאוניות, כן

587
00:29:18,580 --> 00:29:21,990
התנ"ך, יכול ללמוד אותו ילד בן שלוש
בתלמוד תורה או בבית ספר

588
00:29:22,000 --> 00:29:23,591
,בשיעור, לא אכפת לי מה
,או ילד בן חמש

589
00:29:24,031 --> 00:29:26,991
,ויכול ללמוד אותו גאון הגאונים
?אתה מבין

590
00:29:27,101 --> 00:29:29,641
,אלה אותם פסוקים הם ילמדו
אותו טקסט

591
00:29:30,121 --> 00:29:32,631
?כי יש לזה רובד שונה, אתה מבין
.יש לזה רובד שונה, עומק שונה

592
00:29:33,201 --> 00:29:35,991
להבדיל, כל אחד מאיתנו מבין
:שאם אני אגיד לך שלוש אותיות

593
00:29:36,081 --> 00:29:37,331
E=mc²

594
00:29:38,201 --> 00:29:40,361
,אז אתה אומר: בסדר
.E=mc²

595
00:29:40,731 --> 00:29:42,361
:הנה, אני גם יודע את זה
.E=mc²

596
00:29:43,131 --> 00:29:45,762
אבל אם יבוא עכשיו איינשטיין
,או יבוא לי עכשיו, לא יודע

597
00:29:45,772 --> 00:29:47,362
מי שבקיא בפיזיקה וכדומה

598
00:29:47,792 --> 00:29:49,442
או בתורת היחסות
ויתחיל להסביר לי

599
00:29:49,502 --> 00:29:51,732
E-מה בדיוק זה ה
m-ומה זה ה

600
00:29:51,752 --> 00:29:54,012
,ומה זה בריבוע
...וואו! אתה מגלה פתאום

601
00:29:55,092 --> 00:29:56,522
.לא ייאמן שאלו סתם שלוש אותיות

602
00:29:56,582 --> 00:29:58,962
איך הכניסו בפנים
?את כל העניינים האלה

603
00:30:00,002 --> 00:30:02,152
אז להבדיל להבדיל
התורה היא עוד הרבה יותר עמוקה

604
00:30:02,572 --> 00:30:04,032
כי על פי היהדות הרי אלוקים כתב אותה

605
00:30:04,552 --> 00:30:05,902
.אז לפי הכותב העומק

606
00:30:06,322 --> 00:30:08,213
אז כמו שהאלוקים אין-סופי
.גם התורה אין-סופית

607
00:30:09,893 --> 00:30:12,633
,אז בואו אני אראה לכם את הפסוק הזה
.מה אני יכול ללמוד לחיים שלי

608
00:30:12,783 --> 00:30:16,913
עזוב. על פי הפשט הוא יושב
.בפתח האוהל, מחכה שיבואו אורחים

609
00:30:18,053 --> 00:30:20,863
,"מביא ה"אמרי האמת
,אחד מהאדמו"רים בדור הקודם

610
00:30:21,883 --> 00:30:26,163
מה זה "ויישא את עיניו
?"שלושה אנשים ניצבים עליו וירוץ לקראתם

611
00:30:26,773 --> 00:30:28,493
:אומר הרב
.יש פה יסוד לכל החיים

612
00:30:28,783 --> 00:30:30,804
.בחיים ככה זה הולך - שלושה שלבים

613
00:30:31,474 --> 00:30:32,324
:שלב ראשון

614
00:30:33,254 --> 00:30:34,674
."שלושה אנשים ניצבים עליו"

615
00:30:35,064 --> 00:30:35,764
?מה הכוונה

616
00:30:36,084 --> 00:30:37,744
.אתה תקבל פתאום הארה

617
00:30:38,344 --> 00:30:41,554
- אתה רוצה משהו
- לא משנה, בעסקים, ברוחניות

618
00:30:41,824 --> 00:30:44,924
:אתה שואף משהו
,אני רוצה להצליח, רוצה להתקדם

619
00:30:45,124 --> 00:30:46,854
,לפתוח עסק, ללמוד לימודים

620
00:30:46,904 --> 00:30:49,014
.לא יודע מה, להתחתן
.אתה רוצה איזה משהו

621
00:30:50,424 --> 00:30:52,344
,בגלל הרצון שלך
,"ויישא את עיניו"

622
00:30:52,384 --> 00:30:53,775
- אתה שואף למשהו גבוה

623
00:30:54,495 --> 00:30:57,375
,"שלושה אנשים ניצבים עליו"
פתאום אתה תקבל משהו מהדבר הזה

624
00:30:57,455 --> 00:30:59,375
.מאוד במהרה
.תקבל משהו

625
00:31:00,635 --> 00:31:01,595
.אתה תקבל הארה

626
00:31:02,395 --> 00:31:04,235
פתאום אתה תקבל
."שלושה אנשים ניצבים עליו"

627
00:31:04,255 --> 00:31:07,965
,שלושה אנשים" על פי המקובלים"
,הכוונה רמז לשלושה מוחות

628
00:31:08,005 --> 00:31:10,625
:שלושה מוחין זה נקרא
.כתר, חוכמה, בינה

629
00:31:11,525 --> 00:31:13,475
.שלוש השגות כאלה

630
00:31:14,165 --> 00:31:16,646
,אתה מקבל שלוש השגות
.אבל ההשגות האלה הן זמניות

631
00:31:17,416 --> 00:31:19,096
אתה תקבל הצלחה רגעית

632
00:31:19,606 --> 00:31:20,736
.ואז זה הולך

633
00:31:21,236 --> 00:31:22,696
,להבדיל, אתה רוצה להתחתן

634
00:31:22,926 --> 00:31:25,356
,אתה פוגש בחורה
.יכולה להיות התאהבות מסוימת

635
00:31:25,386 --> 00:31:26,726
...או או או או

636
00:31:27,716 --> 00:31:29,826
,פתאום... הולך אחורה

637
00:31:30,736 --> 00:31:32,496
.ירידה כביכול, דרסטית אפילו

638
00:31:32,836 --> 00:31:34,826
,פתאום איזה ריב
,פתאום משהו לא הולך

639
00:31:34,996 --> 00:31:37,756
,פתאום אתה מגלה את אימא שלה
.פתאום אתה... לא יודע

640
00:31:38,077 --> 00:31:41,267
יש משהו שיהרוס לך
.שחייב להרוס

641
00:31:41,567 --> 00:31:44,737
,משהו חייב להרוס
?בלי לפגוע חס ושלום, כן

642
00:31:45,887 --> 00:31:48,937
,משהו יהיה חייב להרוס לך את ההצלחה

643
00:31:49,167 --> 00:31:50,707
,את ההתלהבות, את ההתקדמות

644
00:31:50,887 --> 00:31:53,547
אפילו כאילו נסיגה אחורנית
.כמעט לאפס

645
00:31:54,727 --> 00:31:57,697
ופה מתחילה העבודה שלך
.לרוץ אחרי זה

646
00:31:58,537 --> 00:32:00,397
עכשיו, אני מאוד מכליל
,כי כל מקרה לגופו

647
00:32:00,427 --> 00:32:02,278
אולי לא כל דבר
,שווה לרוץ אחריו

648
00:32:02,318 --> 00:32:04,038
.אבל אני מדבר בדברים הרוחניים ככה זה

649
00:32:04,058 --> 00:32:06,848
...יש הרבה סיפורים של בעלי תשובה

650
00:32:07,258 --> 00:32:09,318
בעל תשובה, שיכול להיות
,מין חוזר בתשובה בהתחלה

651
00:32:09,338 --> 00:32:12,508
:הוא מאוד יתלהב מכל דבר קטן
,תפילה, שבת

652
00:32:12,808 --> 00:32:14,168
,הוא מקבל אורות מאוד גבוהים

653
00:32:14,208 --> 00:32:16,728
,הצלחה בלימוד תורה
,פתאום הוא זוכר דברים

654
00:32:17,018 --> 00:32:20,778
נותן לך פסוקים כאילו עוד רגע פה
.ויקיפדיה מהלך

655
00:32:21,278 --> 00:32:24,429
...טה טה טה טה טה
.כאילו הוא הרב הראשי ל... לא יודע

656
00:32:26,079 --> 00:32:26,849
זה יהיה לו זמני

657
00:32:27,459 --> 00:32:29,889
,ואז בשלב מסוים זה נלקח ממנו
נלקח ממנו לגמרי

658
00:32:30,579 --> 00:32:32,589
,ופתאום הוא מרגיש שאין לו חשק לכלום

659
00:32:32,979 --> 00:32:36,049
לא יודע, לא בא לו, נמאס לו מהכול

660
00:32:37,889 --> 00:32:39,629
.ואז הוא צריך לרוץ אחרי זה

661
00:32:40,529 --> 00:32:41,439
.זה מה שאומר הפסוק

662
00:32:41,999 --> 00:32:46,950
אומר הפסוק שמצד אחד
ויישא עיניו וירא שלושה אנשים ניצבים עליו"

663
00:32:47,490 --> 00:32:49,050
."וירוץ לקראתם"
?מה קרה

664
00:32:49,150 --> 00:32:50,630
"אם הם "ניצבים עליו
?למה הוא צריך לרוץ אליהם

665
00:32:50,960 --> 00:32:52,870
?ניצבים עליו" - למה לרוץ לקראתם"

666
00:32:53,370 --> 00:32:56,210
.הם הסתלקו
.הם מסתלקים ואז אתה רץ אחריהם

667
00:32:56,670 --> 00:33:00,260
ואחרי שתרוץ אליהם ותשיג אותם באמת
,זה יהיה שלך לנצח

668
00:33:01,270 --> 00:33:03,180
כי אתה צריך להגיע
,לאיזשהו שטח כבוש, מה שנקרא

669
00:33:03,680 --> 00:33:06,030
ולכבוש אותו אתה חייב בכוחות שלך

670
00:33:06,330 --> 00:33:08,020
.עם העבודה שלך, עם ההשקעה שלך

671
00:33:08,240 --> 00:33:10,121
שום דבר לא בא בחינם פה
.בעולם הזה

672
00:33:10,801 --> 00:33:12,521
אבל כשזה קורה - זה קורה

673
00:33:12,541 --> 00:33:15,021
וזה ישאיר לך רושם אחרי זה לכל החיים
.שאתה מסוגל, כמו הסיפור הזה

674
00:33:15,581 --> 00:33:18,501
ואני אומר את זה לעצמנו
.מכיוון שזה סדר הדברים

675
00:33:20,121 --> 00:33:23,301
ולכן אנחנו צריכים להכיר טובה
,לכל דבר שקורה לנו

676
00:33:23,321 --> 00:33:25,381
אנשים שעשו לנו טובה
.ברמה כזו או אחרת

677
00:33:26,181 --> 00:33:28,991
להכיר טובה, להיות ערני
.לטובות שאנשים עשו לי

678
00:33:29,701 --> 00:33:32,332
,לא לקחת כמובן מאליו
כי הטובות האלה אחרי זה ילמדו אותי

679
00:33:32,352 --> 00:33:33,902
לאן אני אמור לשאוף
.ואיך אני אמור להיות

680
00:33:34,282 --> 00:33:36,452
שמעתי רב בשם הרב פסח קראהן
.קוראים לו

681
00:33:37,102 --> 00:33:38,482
.הוא רב בארצות הברית

682
00:33:39,192 --> 00:33:42,682
הוא אמר שהוא טס לקנדה
והטרמינל שלו היה הטרמינל האחרון

683
00:33:42,702 --> 00:33:43,632
.בשדה התעופה

684
00:33:44,052 --> 00:33:47,632
הוא יושב שם יחד עם כולם
ופתאום הוא רואה שני עובדי ביטחון

685
00:33:48,152 --> 00:33:50,492
.מתקרבים, מחפשים מישהו
,מחפשים, מחפשים

686
00:33:50,502 --> 00:33:52,862
,וכולם לא מבינים מה קרה
.אולי חשוד, אולי איזה מחבל

687
00:33:53,212 --> 00:33:55,243
,מחפשים, מחפשים עד שבאים אליו
.רואים את הרב

688
00:33:55,703 --> 00:33:56,483
.ההוא עושה לו: בוא

689
00:33:57,253 --> 00:33:59,643
.הם באים לרב
?...עכשיו, הרב כאילו: מה

690
00:34:00,913 --> 00:34:07,663
:הם באים לרב, אומרים לו
?סליחה, אדוני, איפה הפלאפון שלך

691
00:34:08,473 --> 00:34:12,023
.ואז הוא אומר: בכיס
?אתה יכול להראות לנו את זה בבקשה-

692
00:34:12,543 --> 00:34:15,203
,ההוא בא להראות את הפלאפון
.לא מוצא. לא מוצא

693
00:34:16,053 --> 00:34:17,364
:הם מוציאים פלאפון, אומרים לו
?זה שלך

694
00:34:18,254 --> 00:34:19,904
.הוא מסתכל: כן, זה שלי

695
00:34:20,704 --> 00:34:22,034
:הם אמרו לו
.אתה שכחת את זה בבידוקים

696
00:34:23,444 --> 00:34:24,864
:אז הוא אמר להם
?אז איך ידעתם שזה שלי

697
00:34:25,244 --> 00:34:26,494
.לא כתוב על זה שם, לא שום דבר

698
00:34:27,334 --> 00:34:30,114
,הם אמרו לו: תקשיב
,כשאנחנו בדקנו אותך

699
00:34:30,994 --> 00:34:33,334
:אז כשסיימנו אתה אמרת לנו
.תודה רבה

700
00:34:34,654 --> 00:34:36,154
:ואני אמרתי לחבר שלי
,בוא'נה, תראה איזה קטע

701
00:34:36,344 --> 00:34:39,105
.שתים עשרה שנה אנחנו עובדים פה
.אף אחד לא אמר לנו תודה

702
00:34:39,795 --> 00:34:41,265
?אה? איזה נחמד הרב הזה

703
00:34:42,805 --> 00:34:45,105
.שיחק אותה
.אמר לנו תודה

704
00:34:46,645 --> 00:34:49,695
:ופתאום החבר שלי אומר
.אה, וואלה, הוא שכח פה את הפלאפון שלו

705
00:34:50,725 --> 00:34:52,255
.אמרתי: אם שכחת, אני משיג אותך

706
00:34:52,705 --> 00:34:53,655
.אני אמצא אותך לא משנה איפה

707
00:34:53,685 --> 00:34:56,995
.עכשיו, זה ב"ג'יי-אף-קיי" בארצות הברית
.זו עיר, לא נמל תעופה

708
00:34:58,335 --> 00:35:00,225
.חיפשו אותו, מצאנו אותך

709
00:35:01,516 --> 00:35:02,876
...הוא אמר: תראה איך אנשים

710
00:35:02,896 --> 00:35:05,056
,עכשיו, סתם, הוא עובד
,לא משנה, נהג אוטובוס

711
00:35:05,686 --> 00:35:06,516
.כל אחד

712
00:35:06,906 --> 00:35:08,816
.ההוא מקבל כסף
.מה, זו עבודה שלו

713
00:35:08,836 --> 00:35:11,936
.שיגיד תודה שהוא הסיע אותי בכלל
.הוא זכה להסיע אותי

714
00:35:13,156 --> 00:35:15,576
אם לא אני, אז הקו שלו
.היה מתבטל בכלל. שיגיד תודה

715
00:35:18,306 --> 00:35:20,546
?אתה מבין
.אנחנו עולם הפוך, לצערנו הרב

716
00:35:21,016 --> 00:35:22,716
.כולם חייבים לנו, כולם זה

717
00:35:24,107 --> 00:35:27,027
...תגיד תודה, סתם תהיה
תגיד תודה

718
00:35:27,797 --> 00:35:31,067
כי יכול להיות שאתה הוא זה
שתאיר לבן אדם הזה את האור הזה

719
00:35:31,087 --> 00:35:32,237
.שהוא כל כך עכשיו חסר לו

720
00:35:33,567 --> 00:35:34,207
.תאיר לו

721
00:35:34,927 --> 00:35:36,427
.אז הוא סיפר את זה
הוא אמר שמאז הוא התחיל לספר

722
00:35:36,447 --> 00:35:38,217
את הסיפור הזה
,כי, אתה יודע, זה סיפור שקרה לו

723
00:35:38,237 --> 00:35:38,857
.יש לו עוצמה

724
00:35:39,587 --> 00:35:42,557
:אז יום אחד מישהו אחר אמר לו
"אתה יודע, הייתי ב"ג'יי-אף-קיי

725
00:35:43,387 --> 00:35:46,207
ובאתי לבידוקים שם

726
00:35:46,237 --> 00:35:48,578
.ואמרתי לזה: תודה רבה

727
00:35:49,278 --> 00:35:52,258
אז אמרו לו: מה, שמעת את הסיפור
...עם הרב כאילו? גם אתה

728
00:35:52,788 --> 00:35:55,648
:מאז כל מי שאומר לו תודה
.אה, אתה מהרב, אוקיי, בסדר

729
00:35:56,318 --> 00:35:57,058
.אבל זה יפה גם

730
00:35:57,348 --> 00:35:59,898
,עצם זה שאתה מגלה ערנות עכשיו

731
00:36:00,468 --> 00:36:01,668
.שאתה טיפה יותר ער

732
00:36:02,448 --> 00:36:05,028
.ולכן בשביל זה יש עוד משהו בפסוק הזה

733
00:36:06,308 --> 00:36:07,948
הפסוק הזה שהקב"ה מגלה לנו

734
00:36:07,968 --> 00:36:10,639
.שאברהם יושב פתח האוהל כחום היום

735
00:36:11,349 --> 00:36:13,439
,פה יש יסוד
?שאני אגיד לכם את זה בעדינות, בסדר

736
00:36:13,959 --> 00:36:16,049
...כל אחד ייקח אותו לרמה שלו אבל

737
00:36:17,689 --> 00:36:18,579
?"מה זה "כחום היום

738
00:36:19,739 --> 00:36:21,489
.כחום היום" זה תקופה לא טובה של האדם"

739
00:36:22,259 --> 00:36:23,769
.זה על פי הקבלה נקרא דינים

740
00:36:24,509 --> 00:36:26,819
,כשחס ושלום הדינים מתערים על הבן אדם

741
00:36:26,999 --> 00:36:30,189
,ייסורים, משהו לא טוב
.מה לעשות? תגיד לי מה לעשות

742
00:36:30,209 --> 00:36:30,989
?אני רוצה. מה לעשות

743
00:36:32,670 --> 00:36:35,290
."אומרת התורה: "כחום היום

744
00:36:37,070 --> 00:36:40,020
וירא אליו ה' באלוני ממרא"
."והוא יושב פתח האוהל כחום היום

745
00:36:40,630 --> 00:36:41,820
."פתח האוהל כחום היום"

746
00:36:42,180 --> 00:36:44,400
,"אומר ה"אמרי אמת
:מה שקראנו לפני כן

747
00:36:45,510 --> 00:36:48,190
,"כששורה על האדם הדין"
,חס ושלום יש עליו תקופה לא טובה

748
00:36:48,980 --> 00:36:50,630
?מה יעשה
?איך הוא יכול להינצל מזה

749
00:36:51,280 --> 00:36:52,650
,שהם הייסורים, חס ושלום"

750
00:36:53,490 --> 00:36:56,751
העצה לזה שיתבונן היטב"
."בשפלות עצמו

751
00:36:57,191 --> 00:36:58,271
,עכשיו, אני אומר את זה לאט לאט

752
00:36:58,621 --> 00:37:00,881
,למה הדור שלנו
,אנחנו גם ככה עם נטייה לדיכאונות

753
00:37:01,891 --> 00:37:03,981
.אבל שנייה, אבל תבינו את הרעיון

754
00:37:04,621 --> 00:37:07,001
,"יתבונן היטב בשפלות עצמו"

755
00:37:07,741 --> 00:37:09,311
,איך שהוא אפס

756
00:37:09,751 --> 00:37:13,341
ואין ברייה נבזה ושפלה ממנו"

757
00:37:13,931 --> 00:37:16,731
והוא יותר גרוע"
."מכל מיני אנשים גרועים בעולם

758
00:37:16,771 --> 00:37:19,262
.תוריד את עצמך לאפס
.אתה אפס

759
00:37:19,442 --> 00:37:21,182
?מי אני? מה אני
?למה

760
00:37:21,352 --> 00:37:22,442
.שים לב טוב לרעיון בדבר הזה

761
00:37:23,282 --> 00:37:25,082
,ברגע שאתה משהו ואני מישהו

762
00:37:26,002 --> 00:37:27,082
.אז דברים יכולים לתפוס אותך

763
00:37:27,512 --> 00:37:29,872
- מה הכוונה? ברמה הרוחנית, עין הרע

764
00:37:30,982 --> 00:37:31,792
.מישהו מקנא בך

765
00:37:32,482 --> 00:37:35,102
מישהו רואה אותך מצליח
ואתה נוסע באוטו בלי עין הרע

766
00:37:35,132 --> 00:37:37,012
ואתה, יש לך אישה יפה
או את, יש לך בעל יפה

767
00:37:37,022 --> 00:37:39,542
,ואתם עשירים, יש לך בית
.יש לך ילדים, לא יודע מה

768
00:37:40,593 --> 00:37:41,853
...מישהו עם עין לא טובה

769
00:37:45,093 --> 00:37:47,583
:ופתאום אתה מתחיל להרגיש
,לא יודע, סגור לי, לא טוב לי

770
00:37:47,613 --> 00:37:50,163
,לא יודע, לא הולך לי פתאום בחיים
.מה שאני עושה לא טוב

771
00:37:50,353 --> 00:37:52,293
.לא יודע מה
.לא יודע, הרב

772
00:37:53,793 --> 00:37:54,493
.תוריד את עצמך

773
00:37:54,753 --> 00:37:58,343
אני סיפרתי לכם שאני פעם
כדי לממן את הלימודים שלי באוניברסיטה

774
00:37:58,353 --> 00:38:00,503
.הייתי מציל בבריכה

775
00:38:02,664 --> 00:38:05,634
.למה לא? אני לא מתבייש
.כל עבודה מכבדת את בעליה

776
00:38:07,734 --> 00:38:08,724
.כן, אני גאה בזה

777
00:38:09,264 --> 00:38:12,544
אז בקורס מצילים
,אז הם מלמדים אותך, אתה יודע

778
00:38:12,554 --> 00:38:15,894
כל מיני סיטואציות בים, בבריכה
.איך אתה מציל בן אדם

779
00:38:18,554 --> 00:38:20,674
,מה קורה אם יש מערבולת בים
?חס ושלום

780
00:38:21,454 --> 00:38:23,134
?איך מתחמקים ממערבולת, אתם יודעים

781
00:38:24,544 --> 00:38:27,405
נכון. אם חס ושלום יש מערבולת
,ואתה רואה שאתה לא יכול עליה

782
00:38:27,425 --> 00:38:28,015
,מה שנקרא

783
00:38:28,785 --> 00:38:32,165
,עדיף לצלול כמה שיותר למטה
- לרדת כמה שיותר למטה

784
00:38:32,585 --> 00:38:33,275
.וככה אתה יוצא

785
00:38:33,715 --> 00:38:37,625
למה? כי המערבולת בנויה בצורה כזאת
.שיש לה את הספיראלה כלפי מטה

786
00:38:38,545 --> 00:38:39,545
.כמו שבלול, נכון

787
00:38:39,935 --> 00:38:42,545
.למטה זה הכוח הכי פחות חזק שלה

788
00:38:42,935 --> 00:38:45,365
- ככל שאתה יורד למטה יותר
.תוכל לברוח יותר

789
00:38:46,035 --> 00:38:46,925
.ככה זה בדיוק בחיים

790
00:38:47,746 --> 00:38:52,146
,כשאתה מרגיש שאתה במערבולת
- שמשהו לוקח אותך ולא הולך לך

791
00:38:52,756 --> 00:38:54,706
.שב עם עצמך ותוריד את עצמך קצת

792
00:38:54,826 --> 00:38:56,026
?"כאילו, מה זה "תוריד את עצמך

793
00:38:56,416 --> 00:38:58,396
,תחשוב, כאילו, בינינו, באמת
?מי אתה בכלל

794
00:38:58,466 --> 00:39:00,866
?מי אתה בכלל
,אתה רואה אנשים... חס ושלום

795
00:39:00,886 --> 00:39:03,956
שנזכה תמיד לבריאות איתנה
...ולאריכות ימים ושנים אבל

796
00:39:04,986 --> 00:39:07,426
,אני סיפרתי לכם את זה פעם
.אז אני בעדינות אגיד לכם את זה

797
00:39:08,426 --> 00:39:12,657
,יש לי איזה מישהו במשפחה המורחבת הגדולה
שקצת קשה לי איתו

798
00:39:13,467 --> 00:39:15,697
,או איתה
.שלא יזהו, מי שרואה בבית

799
00:39:19,947 --> 00:39:23,357
,מישהו שגורם לי, כמו שאמרנו
,ניסיונות ולעבוד על עצמנו

800
00:39:23,397 --> 00:39:26,867
...זה הוא, הוא
.הוא השליח של אלוקים

801
00:39:27,377 --> 00:39:28,977
,כל פעם שאני צריך לעבוד על עצמי
:אלוקים שולח אותו

802
00:39:29,767 --> 00:39:30,677
.תתחיל לעבוד

803
00:39:31,837 --> 00:39:35,838
,אני צריך לעבוד על כעס
.על סבלנות, על... אח! על הכול

804
00:39:37,158 --> 00:39:38,688
,"ואהבת לרעך כמוך"
לא יודע, יש כמה דברים

805
00:39:38,708 --> 00:39:39,668
.שם בתוך העסק הזה

806
00:39:41,498 --> 00:39:43,898
?עכשיו, למה אני אומר את זה
...מכיוון ש

807
00:39:45,828 --> 00:39:48,408
,יום אחד הוא הגיע
.ולא היה בא לי לעבוד על עצמי

808
00:39:49,298 --> 00:39:50,528
?לא בא לי, יש לך בעיה
.לא בא לי

809
00:39:50,818 --> 00:39:52,818
...אי אפשר כל הזמן להיות
.די, אני אעשה מה שבא לי

810
00:39:55,008 --> 00:39:56,879
?בורא עולם, כביכול, כן

811
00:39:57,249 --> 00:39:59,439
:בורא עולם ראה כאילו
?אה, לא בא לך לעבוד על עצמך

812
00:39:59,719 --> 00:40:01,749
?אתה משחק אותה אבו עלי

813
00:40:03,669 --> 00:40:04,849
?סליחה מכבודכם, כן

814
00:40:05,419 --> 00:40:06,849
.נתן לי כאב בטן קל

815
00:40:09,479 --> 00:40:13,149
,לך שב בחדר הקטן
.תחשוב על מה שעשית

816
00:40:21,450 --> 00:40:24,730
:פתאום אתה רואה כאילו
?יא חתיכת אפס, למה מי אתה בכלל

817
00:40:24,750 --> 00:40:26,780
...תראה איך אתה תקוע שמה, כאילו

818
00:40:27,820 --> 00:40:30,030
אתה אפילו לא יכול לעשות
.מה שבא לך", מה שנקרא"

819
00:40:30,100 --> 00:40:31,440
.שב, תזיע שמה קצת

820
00:40:34,670 --> 00:40:36,570
,זה מה זה חזק
...אתה יודע, כאילו

821
00:40:37,160 --> 00:40:40,000
?למה מי אתה בכלל? אתה מבין
?מי אתה בכלל? מי? מי

822
00:40:41,701 --> 00:40:43,981
ואם אדם הרי יתבונן באמת
,על המעשים שלו

823
00:40:44,011 --> 00:40:46,241
הוא יודע
.שהוא ממש רחוק רחוק

824
00:40:47,101 --> 00:40:49,021
,אני חייב להגיד לכם משהו, בינינו

825
00:40:49,071 --> 00:40:51,311
,כמובן בלי לפגוע באף אחד, חס ושלום
,אני לא דן אף אחד

826
00:40:51,341 --> 00:40:55,711
,אבל לפני שבוע-שבוע וחצי
...לא זוכר, היה פיגוע בירושלים

827
00:40:55,941 --> 00:40:58,711
.בבאר שבע

828
00:40:59,801 --> 00:41:00,731
.היה פיגוע בבאר שבע

829
00:41:01,631 --> 00:41:02,761
,היה פיגוע בבאר שבע, לצערי

830
00:41:02,771 --> 00:41:04,512
.והפיגוע התחלק לשני חלקים

831
00:41:05,422 --> 00:41:07,942
,חלק אחד אמיתי
.חלק אחד דמיוני

832
00:41:09,172 --> 00:41:14,682
,בחלק האמיתי, לצערנו הרב
.מחבל מאזור חורה נורה. בסדר

833
00:41:15,572 --> 00:41:16,522
:בחלק הדמיוני

834
00:41:18,582 --> 00:41:21,882
,היה אזרח אריתריאי
חשדו בו כמחבל

835
00:41:23,092 --> 00:41:24,912
.והוא שוכב על הרצפה

836
00:41:25,182 --> 00:41:27,783
,מן הסתם אנשים ראו את הסרטונים
.שוכב על הרצפה

837
00:41:28,983 --> 00:41:31,393
,מנוטרל יותר, מנוטרל פחות
,כל אחד עם הגרסאות שלו

838
00:41:31,413 --> 00:41:33,153
,ואז היו בערך איזה ארבעה
,פחות או יותר

839
00:41:33,163 --> 00:41:35,873
.שוב, אני לא דן אותם
.הם התכוונו באמת, נקרא לזה: לשם שמיים

840
00:41:36,123 --> 00:41:37,383
.בסדר? לא נשפוט אותם

841
00:41:38,363 --> 00:41:39,713
,אבל הם החליטו
?מה זה לשם שמיים

842
00:41:39,793 --> 00:41:41,263
?הוא רוצה להיות שהיד
.נעזור לו

843
00:41:41,603 --> 00:41:44,023
.חבל, כאילו יש לו 72 מחכות לו

844
00:41:44,053 --> 00:41:46,043
.למה? חבל על הזמן פה
.זה בזבוז זמן פה

845
00:41:46,473 --> 00:41:47,083
.תעזור לו

846
00:41:48,844 --> 00:41:49,924
אז הם החליטו לעזור

847
00:41:50,814 --> 00:41:53,664
:וכל אחד נידב
.זה בעיטה, זה ספסל

848
00:41:54,174 --> 00:41:54,964
.היו לארג'ים

849
00:41:56,334 --> 00:41:58,804
ואתה רואה שערוץ 2
או לא משנה, מראיינים אותם

850
00:41:59,314 --> 00:42:03,224
:וכל אחד כאילו גאה בעצמו
...וואלה, אני בעיטה נתתי לו

851
00:42:03,404 --> 00:42:04,784
!ספסל בפנים

852
00:42:06,934 --> 00:42:09,784
לא, כי עם האווירה של הרחוב
כל אחד מרגיש

853
00:42:09,804 --> 00:42:12,165
שמי שטיפל באיזה מחבל
.הוא הרמבו הבא

854
00:42:12,695 --> 00:42:16,335
.אני עם מטרייה באתי עליו
!מטרייה בפנים! מטרייה

855
00:42:19,165 --> 00:42:22,225
:אתה יודע, כל אחד מרגיש
?שמע, אני... אני... מה

856
00:42:22,285 --> 00:42:23,645
,אין בעיה
.זה טוב, ברוך השם

857
00:42:23,665 --> 00:42:27,275
,זו תושייה של האזרחים וכל הכבוד
!אבל אה, אה, אה, שנייה

858
00:42:30,555 --> 00:42:32,515
ואני בטוח שהם הרגישו
.באמת טוב עם עצמם

859
00:42:34,006 --> 00:42:35,796
:צלצלו לכל החבר'ה
.חבר'ה, תראו אותי, אני בערוץ 2

860
00:42:35,816 --> 00:42:38,236
,אני הורדתי לו אחד
.הורדתי לו

861
00:42:38,986 --> 00:42:41,836
.והם חשבו באמת שזה מחבל
.באמת הם לא חשבו משהו רע

862
00:42:42,256 --> 00:42:44,986
יהודי לא היה עושה את זה סתם
.אם הוא היה חושב שזה... ככה אני מאמין

863
00:42:45,866 --> 00:42:47,076
?חשבו שהוא כזה, בסדר

864
00:42:47,946 --> 00:42:51,136
,למוחרת או אחרי כמה שעות
,פחות או יותר

865
00:42:52,116 --> 00:42:56,997
:עולה החשד ומתברר
.עשיתם טעות של החיים שלכם

866
00:42:57,967 --> 00:43:02,217
,לא רק טעות של החיים שלכם
,היה להם נס, נס, אני אומר לכם

867
00:43:02,547 --> 00:43:04,247
שהוא נהרג על ידי
.הכדורים של המאבטח

868
00:43:04,597 --> 00:43:05,337
.נס, נס

869
00:43:05,917 --> 00:43:10,177
גם עכשיו פגיעה בנסיבות מחמירות
.זה עד... העונש המרבי - 20 שנה

870
00:43:11,367 --> 00:43:12,447
,אני מקווה שהם לא יקבלו
.בעזרת השם

871
00:43:12,467 --> 00:43:15,257
,סך הכול, אני אומר לך
.אני מקווה שהם ישתחררו והכול יהיה בסדר

872
00:43:15,447 --> 00:43:17,037
:אבל אני רק אומר
,תראה מה זה

873
00:43:18,017 --> 00:43:22,488
איזה מהפך מהרגשה
,מגיע לי צל"ש מהרמטכ"ל"

874
00:43:23,248 --> 00:43:24,948
"אני גיבור ישראל"

875
00:43:25,078 --> 00:43:27,228
!לנאשם ישראל בשניות

876
00:43:29,178 --> 00:43:31,658
,ואני אומר לך
אותי זה זעזע

877
00:43:31,838 --> 00:43:34,538
,ברמת העיקרון
.לא עכשיו הנקודה הפרטית הזאת

878
00:43:34,578 --> 00:43:37,268
.זה בכלל לא משנה לי
,ברמת העיקרון

879
00:43:38,958 --> 00:43:40,718
לפעמים אתה מסתובב עם הרגשה
.שאתה בסדר

880
00:43:41,568 --> 00:43:43,519
:אתה מסתובב עם הרגשה
שמע, מגיע לי

881
00:43:43,879 --> 00:43:45,399
.או לא יודע, אני צודק

882
00:43:45,539 --> 00:43:47,689
...יש ריב, יש סכסוך, יש

883
00:43:47,939 --> 00:43:49,499
,'אשתך אומרת א
.'אתה אומר ב

884
00:43:49,529 --> 00:43:51,269
:אני אומר לכם
.לי, ברוך השם, אין כאלה דברים בבית

885
00:43:51,299 --> 00:43:53,079
,אנחנו, יש לנו שלום בית
,בלי עין הרע

886
00:43:53,469 --> 00:43:55,339
,כי אצלנו יש פשרות
.אנחנו מתפשרים תמיד

887
00:43:55,739 --> 00:43:57,059
?נגיד, מה הכוונה
,אשתי רוצה ללכת לקניות

888
00:43:57,089 --> 00:43:57,989
?אני לכדורגל

889
00:43:58,089 --> 00:43:59,819
.מתפשרים, הולכים לקניות
?מה השאלה בכלל

890
00:44:02,199 --> 00:44:03,049
...סתם

891
00:44:07,850 --> 00:44:13,680
הכוונה היא שכל אחד מאיתנו מסתובב
.עם תחושה בלב: ברוך השם

892
00:44:14,510 --> 00:44:19,600
,לא, אני לא מושלם, לא
.אבל ברוך השם

893
00:44:21,530 --> 00:44:24,350
ואחרי 120, בואו ניתן לנו
,את הסיכוי להשתפר

894
00:44:24,360 --> 00:44:28,371
אבל אחרי 120 יכול להיות שיתברר לנו
.שטעינו וטעינו בגדול

895
00:44:29,041 --> 00:44:30,801
טעינו וטעינו בגדול

896
00:44:31,351 --> 00:44:34,451
,בכל מיני שטחי החיים, אני אומר לכם
.בכל מיני, כל מיני, מה שתרצה

897
00:44:35,361 --> 00:44:37,881
:כי הרבה אנשים עושים דברים שאתם אומרים
?איך הם עושים כאלה דברים בכלל

898
00:44:37,921 --> 00:44:40,881
:והם בטוחים שהם צודקים
...וכן, ואני ככה

899
00:44:41,811 --> 00:44:43,831
?...אתה אומר: מה
?מה נכנס לו לראש בכלל

900
00:44:45,141 --> 00:44:48,401
:אז בראש ובראשונה אני אומר לכם
.תרימו את עצמכם

901
00:44:49,421 --> 00:44:51,342
ואני אקרא לכם סיפור
,שאולי יכול לזעזע

902
00:44:51,362 --> 00:44:52,972
.אבל סתם תראו מה זה סיפור

903
00:44:53,582 --> 00:44:56,102
יש אחד מגדולי ישראל
.שחי בדור הקודם

904
00:44:56,142 --> 00:44:59,242
,קראו לו רבי משה פיינשטיין
.זכר צדיק וקדוש לברכה

905
00:45:00,092 --> 00:45:01,442
.רבי משה פיינשטיין

906
00:45:02,222 --> 00:45:03,942
,הרב הזה, הוא היה חי בארצות הברית

907
00:45:05,062 --> 00:45:06,832
,הוציא סדרת ספרים

908
00:45:07,002 --> 00:45:09,662
,שו"ת זה נקרא
."שאלות ותשובות אגרות משה"

909
00:45:11,662 --> 00:45:15,913
ובחלק השמיני בספר שלו בהקדמה
.הוא מספר סיפור

910
00:45:17,223 --> 00:45:17,823
:הוא אומר ככה

911
00:45:18,513 --> 00:45:24,363
בשנת תרפ"ב חלה אחד מבעלי הבתים"
."ונפל למשכב במין חולי משונה

912
00:45:24,973 --> 00:45:28,673
.אחד מהקהילה שלהם חלה בחולי משונה

913
00:45:28,753 --> 00:45:32,313
,מה? לא על אף אחד מישראל
."התנפחה לשונו"

914
00:45:32,693 --> 00:45:35,454
...הלשון שלו התנפחה מאוד מאוד

915
00:45:37,274 --> 00:45:40,764
וכאשר הוא ממש היה חולה מאוד"

916
00:45:40,794 --> 00:45:43,164
והרגיש כבר שהוא על סף לעזוב"
,את העולם הזה

917
00:45:43,994 --> 00:45:44,744
."באנו לבקר אותו"

918
00:45:45,694 --> 00:45:49,234
,כשהרב בא לבקר אותו
,הרב ביקש מכל האנשים לעזוב

919
00:45:49,284 --> 00:45:51,284
.שרק הרב יישאר איתו
.שאר איתי, הרב

920
00:45:51,664 --> 00:45:53,604
."אני רוצה לדבר איתו "סוליקו

921
00:45:56,174 --> 00:45:58,955
הוציאו כל איש מעליו"
."וסיפר לרבנו את סיבת חוליו

922
00:45:59,415 --> 00:46:04,035
,מה קרה? "לדבריו, שבוע קודם לכן
,"בשבת וירא

923
00:46:04,765 --> 00:46:05,575
,פרשת וירא

924
00:46:06,525 --> 00:46:07,855
,כמו הפרשה שלנו

925
00:46:09,855 --> 00:46:13,655
הקשה: כיצד זכו בנות לוט"
"?שהמשיח יצא מהן

926
00:46:14,295 --> 00:46:15,745
,אני אסביר לכם
.מי שלא הכי בעניינים

927
00:46:16,945 --> 00:46:18,345
.יש עיר שנקראת סדום ועמורה

928
00:46:19,245 --> 00:46:21,916
חי שמה בן אחיו של אברהם
.בשם לוט

929
00:46:22,496 --> 00:46:24,636
,לוט, יש לו אישה בשם עירית

930
00:46:26,096 --> 00:46:28,006
?היא נציב המלח המפורסם, בסדר

931
00:46:29,196 --> 00:46:33,306
,הם, בגדול, הצדיקים
.כמעט, פחות או יותר, היחידים בסדום

932
00:46:34,256 --> 00:46:36,936
:הקב"ה מודיע לאברהם אבינו
תדע לך, סדום ועמורה

933
00:46:36,956 --> 00:46:39,346
,עושים חגיגות, בלגנים
.כל היום עניינים

934
00:46:39,616 --> 00:46:40,656
.אני מחריב את סדום

935
00:46:41,176 --> 00:46:44,007
:אברהם אבינו מתחנן לקב"ה
.בבקשה, אלוקים, תרחם עליהם

936
00:46:44,027 --> 00:46:47,187
?אולי יש 50 צדיקים
.אין. 40, 30 - אין. עשרה - אין

937
00:46:47,997 --> 00:46:49,537
.הקב"ה מוציא להרחיב את סדום

938
00:46:50,647 --> 00:46:51,537
.מחריבים את סדום

939
00:46:52,077 --> 00:46:54,147
.מחריבים את סדום
:מודיעים ללוט

940
00:46:54,177 --> 00:46:57,907
.אתה זוכה בזכות אברהם אבינו להינצל

941
00:46:58,107 --> 00:47:00,587
לא בזכותו עצמו, כי הוא
,לא הכי היה בסדר, לוט

942
00:47:00,607 --> 00:47:02,347
.לפי דרגתו
.לא הכי בסדר

943
00:47:02,367 --> 00:47:04,587
:בזכות אברהם אבינו
.אתה ומשפחתך, יאללה

944
00:47:04,767 --> 00:47:08,328
- יש לו שתי בנות, שני חתנים ואישה
.כולכם החוצה

945
00:47:08,628 --> 00:47:09,328
.אתם ניצלים

946
00:47:09,958 --> 00:47:12,438
.החתנים מזלזלים ונספים בסדום

947
00:47:13,588 --> 00:47:17,598
.המלאך אומר להם לא להסתכל אחורה
.אשתו מסתכלת ואז נהיית נציב מלח

948
00:47:17,698 --> 00:47:20,628
.נשארו לוט ושתי הבנות שלו

949
00:47:21,328 --> 00:47:22,738
.הם מתחבאים במערה

950
00:47:23,918 --> 00:47:25,128
.הם יודעים שסדום נחרבה

951
00:47:26,118 --> 00:47:28,599
,הם, צריך להבין
,היו בטוחים שלא רק סדום נחרבה

952
00:47:29,029 --> 00:47:32,359
,העולם נחרב כמו במבול
.ורק הם נשארו

953
00:47:32,779 --> 00:47:34,859
?רק מה ההבדל בין המבול אליהם

954
00:47:35,279 --> 00:47:38,669
,במבול נשארו נוח ואשתו
שלושה בנים והנשים שלהם

955
00:47:38,849 --> 00:47:40,069
.אז יש אפשרות לעולם להתקדם

956
00:47:40,639 --> 00:47:43,099
.בסדר, יש פה מספיק
.יש פה ארבע חבר'ה, מה שנקרא, יאללה

957
00:47:44,419 --> 00:47:47,259
?אבל פה מה יהיה איתנו
.אנחנו שתי בנות ואבא

958
00:47:49,599 --> 00:47:51,490
?מה יהיה? מה נעשה

959
00:47:52,280 --> 00:47:54,360
,אימא נציב מלח
.היא לא מתפקדת כל כך

960
00:47:55,740 --> 00:47:57,960
,בלי לפגוע, כאילו די
.היא לא בתמונה

961
00:47:59,640 --> 00:48:02,860
...מה נעשה? איך אנחנו
?שוב, איך אנחנו מצילים את העולם

962
00:48:04,020 --> 00:48:06,700
,ואז אמרו: אין ברירה
,לשם שמיים

963
00:48:07,070 --> 00:48:11,640
,אנחנו נשכר את אבא
.הוא יהיה שיכור ואז אנחנו נתעבר ממנו

964
00:48:12,300 --> 00:48:15,531
,וכך היה: הלילה הראשון הבכורה
הלילה השני הצעירה

965
00:48:15,711 --> 00:48:18,691
ועכשיו הן מאמינות באמונה שלמה
.שהן ממשיכות כך את העולם

966
00:48:19,461 --> 00:48:22,461
,לכן הן קראו לילד אפילו
.לילדים: עמון ומואב

967
00:48:22,721 --> 00:48:26,001
.למה? להגיד שזה בא מאבא
.מואב" - בא מאב"

968
00:48:26,611 --> 00:48:27,601
.זה בא מאבא שלנו

969
00:48:28,591 --> 00:48:30,431
,עכשיו הן, תקשיבו טוב
.זה היה הסיפור

970
00:48:31,241 --> 00:48:32,911
אומר הבן אדם החולה הזה
עם הלשון

971
00:48:33,801 --> 00:48:35,121
...לרב, לרבי משה פיינשטיין

972
00:48:35,171 --> 00:48:36,772
...עכשיו, תבין, אלה לא סיפורים זה

973
00:48:37,502 --> 00:48:42,262
,הרב, רבי משה פיינשטיין, זה פוסק הלכה
,זה משהו מאוד כזה לא בשמיים

974
00:48:42,272 --> 00:48:42,982
.כאילו לא עפיפון

975
00:48:43,262 --> 00:48:46,142
:אומר לו הרב, אותו רבי משה פיינשטיין
.בוא תספר לי מה קרה

976
00:48:46,462 --> 00:48:47,752
,הייתה פרשת וירא
,כמו עכשיו

977
00:48:48,252 --> 00:48:50,002
:והוא דיבר על בנות לוט בזלזול

978
00:48:50,472 --> 00:48:52,092
?איך הן זכו
,עם כל הכבוד להן

979
00:48:52,112 --> 00:48:54,482
,תכלס עשו פה גילוי עריות
.היו פה בלגנים

980
00:48:55,032 --> 00:48:57,032
?איך הן זכו שיצא מהן המשיח

981
00:48:57,292 --> 00:49:01,383
?למה יצא מהן המשיח
.כי ממואב תצא רות המואבייה

982
00:49:01,483 --> 00:49:03,283
?אתם זוכרים שבועות
?רות המואבייה

983
00:49:03,633 --> 00:49:06,053
היא הרי מתחתנת עם בועז
.ויוצא מזה דוד המלך

984
00:49:06,753 --> 00:49:09,133
,ממואב יצא דוד המלך
.שהוא יהיה מלך המשיח

985
00:49:09,523 --> 00:49:11,933
?איך היא זכתה
?מה, ממעשה כזה ככה

986
00:49:12,303 --> 00:49:14,743
אז הוא כביכול דיבר עליהן
.בצורה של זלזול

987
00:49:14,973 --> 00:49:16,533
.מה הן... וכן הלאה

988
00:49:16,583 --> 00:49:18,323
.לא צריך זה, כי עדיף לא לדבר
.תכף תראו למה

989
00:49:21,264 --> 00:49:23,214
אבל איך הן זכו"
שהמשיח יצא מצאצאיהן

990
00:49:24,054 --> 00:49:30,014
אף שלא בושו בגילוי עריות שעשו"
."והודיעו שהבנים זה מהאבא

991
00:49:30,734 --> 00:49:32,894
,מילא תגיד: זה לא מהאבא
...לא יודע, זה

992
00:49:33,094 --> 00:49:35,424
.אלה ילדים שלנו מהבית, מה

993
00:49:35,784 --> 00:49:36,704
.אף אחד לא יודע

994
00:49:36,964 --> 00:49:39,714
,למה צריך לקרוא להם מואב
?שזה מהאבא? למה

995
00:49:39,824 --> 00:49:40,654
.מסכן הילד גם

996
00:49:43,374 --> 00:49:44,095
.שימו לב טוב

997
00:49:44,885 --> 00:49:47,285
,הוא מספר לרב
,אחרי שהוא דיבר בזלזול

998
00:49:47,895 --> 00:49:52,275
בלילה הופיעו בחלומו
,שתי נשים זקנות מאוד

999
00:49:53,185 --> 00:49:55,055
,שראשן ופניהן מכוסים

1000
00:49:55,925 --> 00:49:58,125
.ואמרו לו: אנחנו בנות לוט

1001
00:50:02,985 --> 00:50:06,216
הן הוסיפו ואמרו לו
.ששמעו את טענתו

1002
00:50:06,546 --> 00:50:08,376
,שמענו אותך
שמענו מה שאתה אומר

1003
00:50:09,166 --> 00:50:11,856
.ובאנו מעולם האמת לענות לו

1004
00:50:12,946 --> 00:50:15,866
והן טענו שהן יכלו להגיד
.סיפור אחר לגמרי

1005
00:50:16,416 --> 00:50:19,836
.הן יכלו להגיד: מה פתאום
,אנחנו הרי מאברהם אבינו

1006
00:50:20,306 --> 00:50:22,476
,אנחנו ממילא יש לנו הרבה זכויות

1007
00:50:23,006 --> 00:50:25,696
,אנחנו לא התעברנו מהאבא
,חס ושלום

1008
00:50:25,926 --> 00:50:27,496
.אנחנו - רוח הקודש

1009
00:50:27,926 --> 00:50:32,947
,יכולנו להיות חצי, לא יודע
.חצי אלוקים עוד רגע, חס ושלום

1010
00:50:32,977 --> 00:50:35,447
אנחנו יכולנו להיות
.כמו מריה הקדושה, לשיטתם

1011
00:50:36,857 --> 00:50:39,347
.אבל לא רצינו את זה
:תראו מה הן אומרות לו

1012
00:50:40,697 --> 00:50:43,337
ולא היינו תולים והיינו יכולים"
.לשאת דת חדשה כנצרות

1013
00:50:44,667 --> 00:50:47,217
והן קראו לבניהם עמון ומואב להודיע"

1014
00:50:47,227 --> 00:50:51,237
,שכאשר אישה מתעברת"
."יש לוולד תמיד אב בשר ודם

1015
00:50:51,628 --> 00:50:53,188
:בכוונה קראנו להם שתדעו

1016
00:50:53,278 --> 00:50:54,868
,אם פעם יספרו לכם
.אין כזה דבר

1017
00:50:55,098 --> 00:50:57,478
.גם אנחנו לא... אין כזה דבר
.תמיד מאבא ומאימא

1018
00:50:59,268 --> 00:51:01,648
ובזכות זה שהן היו עם ענווה כזאת"

1019
00:51:01,908 --> 00:51:03,718
.זכו שיצא מהן המשיח האמיתי"

1020
00:51:05,488 --> 00:51:08,348
,ובגלל שהוא דיבר ככה"
אמרו לו שהוא חטא חטא גדול

1021
00:51:08,618 --> 00:51:11,098
כאשר דיבר עליהן בדרך של ביזיון"

1022
00:51:11,488 --> 00:51:14,709
,ומאחר שדיבר עליהן בזלזול"
הוא ייענש מידה כנגד מידה

1023
00:51:14,839 --> 00:51:15,739
."כמו המרגלים"

1024
00:51:16,039 --> 00:51:18,679
,המרגלים שהלכו לתור את הארץ
,הוציאו דיבה על הארץ

1025
00:51:18,739 --> 00:51:22,219
- העונש שלהם היה שהלשון שלהם השתרבבה
- לא משנה, מסרטי אימה הקטע

1026
00:51:23,089 --> 00:51:26,459
:וככה הם מתו. אז אותו דבר
- הם חטאו בלשון, הוא חטא בלשון

1027
00:51:26,539 --> 00:51:28,299
.ככה הוא נענש

1028
00:51:28,639 --> 00:51:31,749
:מספר הרב
,כשסיים האיש לספר את סיפורו"

1029
00:51:32,059 --> 00:51:34,859
הסב את פניו אל הקיר"
."ונפטר לעולמו

1030
00:51:36,840 --> 00:51:38,100
,כשאני שמעתי את הסיפור הזה

1031
00:51:40,280 --> 00:51:43,490
,שני דברים: א'- בואו נירגע
?זה לא בדור שלנו, בסדר

1032
00:51:43,530 --> 00:51:46,270
.זה 80 שנה אחורה
.זה פעם היו כאלה דברים

1033
00:51:47,560 --> 00:51:49,400
.א'. אבל אני התלהבתי מדבר אחר

1034
00:51:50,650 --> 00:51:52,610
...מיהו? סליחה שאני
שאני לא אדבר עליו בזלזול

1035
00:51:52,640 --> 00:51:53,620
...שלא יבוא אליי גם

1036
00:51:56,950 --> 00:51:57,850
...אבל סתם, אני רוצה

1037
00:51:58,640 --> 00:52:02,221
:הרב לא כתב
,היה אחד מהצדיקים הנסתרים

1038
00:52:02,231 --> 00:52:05,651
,יודע את כל התורה כולה
.כל היום בצומות ויחד עם אלוקים

1039
00:52:05,941 --> 00:52:08,801
בעל בית. בעל בית הכוונה
,איזה אדם רגיל מהשורה

1040
00:52:08,821 --> 00:52:11,781
,עובד למחייתו, קובע עיתים לתורה
.אין לי בעיה

1041
00:52:11,791 --> 00:52:14,021
,אדם כמונו, כמוני, כמוך
.נורמאלים

1042
00:52:15,691 --> 00:52:20,221
.הוא דיבר בזלזול
?...איך הן שמעו? כאילו מה

1043
00:52:20,791 --> 00:52:21,711
.היי, בואו, מדברים עליכן

1044
00:52:21,822 --> 00:52:23,012
.בואו, בואו, למטה מדברים עליכן
.בואו, בואו

1045
00:52:23,652 --> 00:52:27,022
?מיהו בכלל
- מילא תגיד זה אחד הקודקודים מדבר

1046
00:52:27,072 --> 00:52:27,792
.מאזינים לו

1047
00:52:27,812 --> 00:52:30,522
.אתה יודע, גם בצה"ל יש האזנות
,למי? לקודקודים

1048
00:52:30,732 --> 00:52:32,992
.לא לאיזה אחד מהשכונה שלא יודע מה

1049
00:52:34,742 --> 00:52:39,872
להראות לך: אל תזלזל בעצמך
.בשום פנים ואופן

1050
00:52:40,702 --> 00:52:43,162
אפילו כאילו אתה לא יודע
.מה אתה חושב שאתה

1051
00:52:43,222 --> 00:52:45,363
.ממש לא
.ממש לא

1052
00:52:46,013 --> 00:52:48,893
,כל אחד, מילה שאתה מוציא
,לא יודע מה

1053
00:52:48,903 --> 00:52:52,093
,יש לזה השפעה
,יש לזה עוצמה, שומעים

1054
00:52:52,213 --> 00:52:53,713
.זה משפיע, לא יודע

1055
00:52:54,453 --> 00:52:58,223
,נתחזק בזה, יקיריי
.להרים את עצמנו, להרים, להרים, להרים

1056
00:52:58,913 --> 00:53:02,743
.להרים את עצמנו מצד אחד
.מצד שני, באמת לחבק את הכישלונות שלנו

1057
00:53:03,253 --> 00:53:07,004
להכיר טובה לאדם שהאיר לך
ואמר לך תודה

1058
00:53:07,024 --> 00:53:08,184
.או שאתה תהיה אחד כזה

1059
00:53:08,624 --> 00:53:10,694
:לדעת שזה בא בצורה של הלוך ושוב

1060
00:53:10,874 --> 00:53:13,374
:יש הארה והיא נלקחת
."וירוץ לקראתם"

1061
00:53:13,884 --> 00:53:15,734
.אתה יושב פתח האוהל כחום היום

1062
00:53:15,764 --> 00:53:17,864
- יש תקופה קשה
.תוריד את עצמך

1063
00:53:18,234 --> 00:53:20,624
.כחום היום" - יושב פתח האוהל"

1064
00:53:20,634 --> 00:53:22,894
,אתה מרגיש... אברהם אבינו ישב פתח האוהל
?הכוונה: מי אני בכלל

1065
00:53:22,914 --> 00:53:24,444
.מי? אני לא נכנס לאוהל אפילו

1066
00:53:24,924 --> 00:53:27,754
- פתח האוהל. תוריד את עצמך
,אתה יוצא מהמערבולת

1067
00:53:27,774 --> 00:53:28,854
.אתה יוצא מהמערבולת

1068
00:53:29,264 --> 00:53:30,645
.אבל תוריד את עצמך עם שליטה

1069
00:53:31,075 --> 00:53:33,645
לא להוריד את עצמי בדיכאון
?ואני אפס ומה עשיתי

1070
00:53:33,725 --> 00:53:36,185
.ממש לא
.תלמד מפוליטיקאים, למדנו

1071
00:53:36,465 --> 00:53:37,525
.אוקיי, עשית טעות

1072
00:53:37,825 --> 00:53:40,225
תלמד מהבחורה הזאת
שלקחה את הכישלון שלה

1073
00:53:40,415 --> 00:53:43,485
ומנפה אותו: מעכשיו אני בחורה
.באמת חרוצה

1074
00:53:43,675 --> 00:53:44,595
.לא להישבר מזה

1075
00:53:45,145 --> 00:53:47,755
,לכן הדבר האחרון
,זה מבחינתי הדבר החשוב ביותר

1076
00:53:48,115 --> 00:53:52,025
אל תיתנו לדברים לחדור אליכם
.ולשבור אתכם כי זה מפחיד

1077
00:53:52,716 --> 00:53:56,746
אולי סיפרתי לכם פעם
.שהיה איזה רב אחד שישב ולמד

1078
00:53:57,166 --> 00:53:58,676
...למד: לה לה לה לה

1079
00:53:59,766 --> 00:54:02,676
,היה איזה בחור ככה שובב
.רצה לצחוק על הרב

1080
00:54:03,476 --> 00:54:05,876
:התחיל לצחוק עליו
...הרב, אתה

1081
00:54:06,606 --> 00:54:08,796
?הרב, מה אכפת לו
...לה לה לה לה

1082
00:54:10,516 --> 00:54:13,486
...אמר לו: כן, אבל גם כל החרדים

1083
00:54:14,316 --> 00:54:16,237
:והרב, לא אכפת לו
...לה לה לה לה לה

1084
00:54:17,167 --> 00:54:18,607
!כן, אבל גם אימא שלך

1085
00:54:18,907 --> 00:54:22,137
.או או... בד"כ העבריינים, עד כאן

1086
00:54:22,707 --> 00:54:23,747
!כאילו, אל תזכיר את אימא שלי

1087
00:54:24,677 --> 00:54:26,817
.כיבוד אב ואם אצלם זה חזק
.יפה, באמת

1088
00:54:27,507 --> 00:54:28,057
.בלי עין הרע

1089
00:54:29,657 --> 00:54:32,227
!שום דבר. -אימא שלך
...הרב: לה לה לה לה-

1090
00:54:33,557 --> 00:54:36,267
...טוב. -כן, אבל גם

1091
00:54:36,297 --> 00:54:40,718
התחיל לקלל קללות עסיסיות
...ככה טובות עם נזילה

1092
00:54:41,918 --> 00:54:43,288
...הרב: לה לה לה לה לה

1093
00:54:44,288 --> 00:54:45,428
:אז הבחור ניגש לרב, אומר לו

1094
00:54:45,458 --> 00:54:46,848
?תגיד לי, הרב, אתה שומע

1095
00:54:46,858 --> 00:54:48,208
,או שכאילו, אתה יודע

1096
00:54:48,548 --> 00:54:49,838
?בכלל לא שומע. הלו

1097
00:54:51,258 --> 00:54:52,358
.אמר: אני שומע היטב

1098
00:54:53,658 --> 00:54:55,308
?אמר: אז איך אתה לא מגיב

1099
00:54:55,358 --> 00:54:58,078
.אתה יודע, תעשה משהו

1100
00:54:59,298 --> 00:55:00,529
אמר לו: אני אגיד לך
.למה אני לא מגיב

1101
00:55:01,519 --> 00:55:03,089
כי אם מישהו רוצה לתת לך מתנות

1102
00:55:03,919 --> 00:55:05,309
- ואתה מסרב לקבל את המתנה

1103
00:55:06,199 --> 00:55:07,309
?אצל מי המתנות נשארות

1104
00:55:08,709 --> 00:55:09,599
.אצל מי שרצה לתת לך

1105
00:55:10,509 --> 00:55:14,709
,אתה רצית לכבד אותי במתנות
.בלי עין הרע, יקרות ערך

1106
00:55:15,689 --> 00:55:16,589
.אני סירבתי לקבל

1107
00:55:17,399 --> 00:55:18,499
.זה נשאר אצלך, חמוד שלי

1108
00:55:20,819 --> 00:55:22,710
.וזה בידיך
.יש כזה... לא משנה

1109
00:55:28,360 --> 00:55:29,200
.הכול עובר עליך

1110
00:55:34,050 --> 00:55:34,970
.פלאשים מהעבר

1111
00:55:35,000 --> 00:55:36,250
?הנה כיתה ו', אתם רואים

1112
00:55:37,070 --> 00:55:38,640
.אמרת שאתה לא זוכר - בבקשה

1113
00:55:39,610 --> 00:55:41,300
:טוב, הנקודה העיקרית היא עבורנו

1114
00:55:41,930 --> 00:55:42,990
.אני גם צריך להגיד תודה

1115
00:55:44,310 --> 00:55:46,991
והקב"ה זיכה אותי באמת
,להוציא ספר שלישי

1116
00:55:48,441 --> 00:55:52,051
.שזה ספר של, מבחינתי, סגירת מעגל

1117
00:55:52,851 --> 00:55:54,321
.אני לא ארחיב על זה עכשיו

1118
00:55:54,351 --> 00:55:56,461
.זה בשבילי סגירת מעגל
.נתתי לאימא שלי לקרוא אותו

1119
00:55:57,201 --> 00:55:59,241
אז היא התקשרה אליי
ככה כולה מרוגשת

1120
00:56:00,231 --> 00:56:05,501
כי בעבר אני התמחיתי ברייקי
.ושיטות ריפוי אלטרנטיביות

1121
00:56:05,551 --> 00:56:06,951
.הייתי במזרח תקופה

1122
00:56:07,391 --> 00:56:09,532
ההתמחות שלי הייתה מדיטציות
.וכל הדברים הללו

1123
00:56:10,762 --> 00:56:13,162
וכשאני חזרתי בתשובה
.החלטתי לעזוב את הכול

1124
00:56:13,642 --> 00:56:16,862
לעזוב את הכול מפאת הסיבה
שהרבה מאוד פוסקים

1125
00:56:16,902 --> 00:56:18,092
.אמרו שהרייקי לא כשר

1126
00:56:18,762 --> 00:56:19,812
.פשוט קמתי ועזבתי הכול

1127
00:56:19,832 --> 00:56:21,432
.מי שמכיר את הסיפור האישי שלי, מכיר

1128
00:56:21,952 --> 00:56:23,942
זו הייתה עקידת יצחק הפרטית שלי

1129
00:56:25,712 --> 00:56:30,593
,והתמסרתי לעולם של תורה
.ברוך השם, נטו תורה

1130
00:56:32,033 --> 00:56:34,123
,כמה שנים
,זה היה 10-5 שנים

1131
00:56:34,143 --> 00:56:36,413
,שהייתי רק רק בתורה
...לא הרצאות, לא

1132
00:56:36,593 --> 00:56:39,013
מה שאתם מכירים אותי
.זה פחות או יותר בעשר שנים האחרונות

1133
00:56:40,503 --> 00:56:42,733
התמסרתי לתורה, התחתנתי
,עם אישה צדיקה, ברוך השם

1134
00:56:42,753 --> 00:56:45,773
,שזו כל המהות שלה הייתה
.שכל הרצון שלה זה שאני אשב ואלמד תורה

1135
00:56:45,783 --> 00:56:47,863
,וכך היה באמת
.הבית שלי התנהל על פי זה

1136
00:56:48,903 --> 00:56:51,323
עם השנים הרבה מאוד אנשים
פגשו אותי ושמעו את הסיפור האישי

1137
00:56:51,353 --> 00:56:52,633
...ואמרו לי: פנגר, אתה יודע, מה

1138
00:56:52,683 --> 00:56:56,374
,היית כזה מוצלח, כזה, אתה יודע
.אחד המאסטרים הטובים בעולם

1139
00:56:57,294 --> 00:56:59,724
,אתה חייב למצוא לנו
.מה שנקרא, ורסה יהודית

1140
00:57:00,274 --> 00:57:03,354
...אתה חייב לתת לנו משהו
?תגייר את זה, ריבונו של עולם, מה הבעיה

1141
00:57:05,204 --> 00:57:08,344
אז עם השנים
אספתי חומרים, אספתי חומרים

1142
00:57:08,364 --> 00:57:11,214
של באמת מה המקורות שלנו אומרים

1143
00:57:11,734 --> 00:57:13,124
,על מצד אחד כוח המחשבה

1144
00:57:14,584 --> 00:57:16,625
.הסרט "הסוד" כדוגמה
?איפה היהדות פה

1145
00:57:16,965 --> 00:57:18,065
?אין לי דברים כאלה ביהדות

1146
00:57:18,075 --> 00:57:20,165
אני לא יכול להפעיל
?את כוח המחשבה שלי להשיג דברים

1147
00:57:20,755 --> 00:57:24,305
מדיטציות קבליות לא יכולות להביא אותי
?להשגות אדירות רוחניות

1148
00:57:25,405 --> 00:57:27,325
- ריפוי במגע יד
?מה, אין את זה ביהדות

1149
00:57:28,085 --> 00:57:31,205
שנים שנים אספתי חומרים
ואז פחות או יותר לפני חמש שנים

1150
00:57:32,135 --> 00:57:33,305
התחלתי להעביר סדנאות

1151
00:57:34,665 --> 00:57:35,535
,על הדבר הזה

1152
00:57:36,105 --> 00:57:38,756
עד שראיתי
,שהסדנאות הן עוצמתיות ומצוינות

1153
00:57:38,776 --> 00:57:40,756
אבל אני רוצה
.שאנשים יצאו עם משהו ביד

1154
00:57:41,466 --> 00:57:42,696
ואז סיכמתי הכול בספר

1155
00:57:43,526 --> 00:57:45,686
.וקראתי לה שיטה
,זו שיטה שאנחנו פיתחנו

1156
00:57:45,696 --> 00:57:47,586
:אז קראתי לה
.FHT

1157
00:57:48,196 --> 00:57:50,706
:הכוונה FHT
.פנגר - זה אני

1158
00:57:51,436 --> 00:57:54,376
- "פנגר הילינג טכניק"
FHT

1159
00:57:56,636 --> 00:57:58,156
.שמשלב בעצם שלושה דברים

1160
00:57:58,246 --> 00:58:00,686
.משלב העצמה אישית
.זו שיטה שאנחנו פיתחנו

1161
00:58:00,706 --> 00:58:02,897
:שלושה רבדים, על שלושה שלבים

1162
00:58:03,297 --> 00:58:04,447
,אחד זה העצמה אישית

1163
00:58:04,507 --> 00:58:05,917
- השני זה דמיון מודרך

1164
00:58:05,947 --> 00:58:09,177
,כל כוח המחשבה, איך עושים
,מה עושים ואיך מושכים דברים וכדומה

1165
00:58:10,167 --> 00:58:12,127
.והדבר השלישי זה ריפוי במגע יד
.זו השיטה

1166
00:58:12,507 --> 00:58:14,877
אז השם זיכה אותי
בשבוע שעבר להוציא את הספר הזה

1167
00:58:15,387 --> 00:58:17,227
.ואני באמת מודה לבורא יתברך

1168
00:58:19,647 --> 00:58:21,717
שנזכה גם להוציא ספרים נוספים

1169
00:58:22,307 --> 00:58:26,558
כי אני אהבתי את הרייקי בנקודה
.שכל אחד יכול לטפל בעצמו

1170
00:58:26,578 --> 00:58:27,898
.אני לא אוהב להיות תלוי באחרים

1171
00:58:27,998 --> 00:58:29,958
,אני מאוד אוהב אנשים אחרים
.אבל לא אוהב להיות תלוי בהם

1172
00:58:30,108 --> 00:58:31,918
אני אוהב שאני אהיה מסוגל
.לטפל בעצמי

1173
00:58:32,758 --> 00:58:35,768
אז השיטה היא בעצם
.כלים לאדם לטפל בעצמו

1174
00:58:35,788 --> 00:58:38,518
להבדיל, אדם מטפל ברכב שלו
,כל 10,000 קילומטר

1175
00:58:39,828 --> 00:58:40,528
?מה איתך

1176
00:58:41,568 --> 00:58:45,928
- ואדם מבין שאם הוא מקבל שריטה אפילו
.הוא שם פלסטר, הוא מחטא את זה, הוא מטפל

1177
00:58:46,639 --> 00:58:48,789
למה אנחנו לא מבינים
,"שבאותה מידה אם אדם "נחתך

1178
00:58:48,879 --> 00:58:50,129
- תיאורטית, כן? רגשית

1179
00:58:50,629 --> 00:58:53,699
,כישלון קרה לו
,פרידה, לא יודע מה

1180
00:58:54,129 --> 00:58:55,819
- כעס, איבוד עשתונות

1181
00:58:56,439 --> 00:58:59,279
,זה גם חתך, זה גם פצע
.זה משאיר שאריות

1182
00:58:59,709 --> 00:59:02,239
,אם אתה לא מטפל בזה
.יש לזה גרורות, חס ושלום

1183
00:59:02,349 --> 00:59:03,419
.זה משפיע לאחר מכן

1184
00:59:04,059 --> 00:59:05,239
?איך מטפלים? מה מטפלים

1185
00:59:05,759 --> 00:59:07,599
.כל זה ועוד בספר שלפניכם

1186
00:59:08,629 --> 00:59:11,350
.בקרוב FHT
.סתם

1187
00:59:11,710 --> 00:59:13,320
.אז זהו, אני רק משתף אתכם

1188
00:59:13,350 --> 00:59:16,130
,אני מודה לקב"ה על זה שהוא זיכה אותי
.שימשיך לזכות אותי ככה

1189
00:59:16,530 --> 00:59:18,130
.תודה רבה על ההקשבה
.שתהיה לנו המון הצלחה

1190
00:59:18,160 --> 00:59:20,150
השם ישמור על כולנו
.ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון

1191
00:59:20,160 --> 00:59:20,690
.תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה