מגוון מרצים

הרב אברהם בוגנים - שורשים

מגוון מרצים

כל מעשה וצעד של האדם נובע עמוק מתוך השורשים שלו... מה הם השורשים האלה ולמה הששפעתם כה חזקה ומשמעותית?