הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - אבני דרך באמרי חזל - לא לאבד שליטה

הרב דוד נתן גלר

שורש הכעס הוא מתוך מידת הגאווה... הרב דוד נתן גלר בהרצאה על המידות המושחתות האלה.