מרצים שונים

הרב שאול רביד: קדיש - ההימנון של היהדות

מרצים שונים

"הקדיש" - תפילה בעלת מעלה מיוחדת ועוצמה אדירה