מגוון מרצים

הרב יצחק ורדי - עונת הענוים

מגוון מרצים

מעלתה של מידת הענווה היא מעלה עצומה... מה היא המידה הזאת? מי הוא עניו? ואיך משיגים ענווה?