מגוון מרצים

הרב יוסף אלקובי: חינוך - אבל אני לא אשם

מגוון מרצים

"אני לא אשם" כי... וכי... וזה לא הייתי אני.... זה היה הוא... תירוצים מתירוצים שונים. כיצד מחנכים למרות כל התירוצים