מרצים שונים

הרב חנוך מונק - באורי מסכת גיטין - דף ח עמוד א ועמוד ב

מרצים שונים

הרב חנוך מונק בביאור מסכת גיטין מהתלמוד הבבלי.