מרצים שונים

הרב חנוך מונק - באורי מסכת גיטין - דף ח עמוד א

מרצים שונים

הרב חנוך מונק בביאור מסכת גיטין מהתלמוד הבבלי, דף ח' עמוד א'