ערוץ הידברות

ערוץ הידברות מציג: הפרזיטים, סרטו של הרב אורי זוהר

ערוץ הידברות

הנושא החם ביותר במדינת ישראל - הוא נושא השוויון בנטל. מדוע החרדים לא מתגייסים לשירות צבאי? האם הצבא באמת זקוק להם? הרב אורי זוהר בסרט חדש: "הפרזיטים"

תמלול ההרצאה

1
00:00:04,428 --> 00:00:05,683
?מה התכלית

2
00:00:08,240 --> 00:00:09,007
?מה הסיפור

3
00:00:10,864 --> 00:00:11,441
?למה

4
00:00:15,718 --> 00:00:21,870
,נס, אחרי נס, אחרי נס, אחרי נס
.בועה של ניסים פה

5
00:00:23,733 --> 00:00:25,510
.פתאום, וואו
?מה קרה

6
00:00:37,588 --> 00:00:43,110
,הכוונה לבחורי הישיבות
היה בלגן גדול בארץ

7
00:00:44,729 --> 00:00:46,268
.עשו אותם פליליים

8
00:00:47,150 --> 00:00:52,979
מי שלא ילך לצבא, יעזוב את ספסל הלימודים
.וילך לצבא, הוא פלילי

9
00:00:54,304 --> 00:00:55,388
.על זה באתי לדבר

10
00:00:55,653 --> 00:01:01,253
,זה לא עוד מאורע פוליטי, חברים
.זו איזושהי נקודת מפנה

11
00:01:02,817 --> 00:01:09,605
יש כאן נקודה עקרונית בהיסטוריה
.של עם ישראל

12
00:01:10,348 --> 00:01:17,969
אני לא דרמטי ולא אומר דברים גדולים, יש
.כאן איזושהי נקודה שחשוב מאוד לברר אותה

13
00:01:19,392 --> 00:01:26,350
כדי שכל אחד מאיתנו ידע איפה
:הוא נמצא ביחס למושג הזה שנקרא

14
00:01:26,531 --> 00:01:28,948
.תורת ישראל ולומדיה

15
00:01:30,596 --> 00:01:34,826
זה לא עוד מושג, זה לא
,תחום נוסף בעוד תחומים

16
00:01:35,874 --> 00:01:38,792
.יש כאן סגוליות, דבר סגולי, מיוחד מאוד

17
00:01:40,493 --> 00:01:47,813
והבחירה שלנו, בנקודת המקום שבה אנחנו
נמצאים, לגבי הנושא הזה של תורת ישראל

18
00:01:47,822 --> 00:01:52,220
- ולומדיה, היא - שוב, בלי להיות דרמטי
היא קריטית

19
00:01:53,480 --> 00:01:56,634
.לכל אחד מאיתנו ולכלל ישראל

20
00:01:58,773 --> 00:02:07,737
אולי נתחיל בכמה דברים יסודיים שאנחנו
כבר לא זוכרים אותם כי זה היה צריך להיות

21
00:02:07,744 --> 00:02:09,186
.הנושא המרכזי בחיינו

22
00:02:10,470 --> 00:02:17,807
את זה צריכים ללמד בבתי הספר, בגנים, בבתי
.ספר יסודיים, בתיכונים, בצבא, בכל מקום

23
00:02:19,851 --> 00:02:20,600
?מי אנחנו

24
00:02:23,091 --> 00:02:27,990
יש לנו פה מלחמה היום נגד
,כמיליארד מאתיים מיליון אנשים

25
00:02:28,937 --> 00:02:33,020
,שרוצים לעקור אותנו מפה
,אומרים שאנחנו כאן נטע זר

26
00:02:33,918 --> 00:02:37,810
?כבשנו את הארץ, מה אנחנו עושים פה

27
00:02:38,350 --> 00:02:38,971
?מי אנחנו

28
00:02:40,450 --> 00:02:44,392
.אלה שאלות יסודיות
.נשפך פה דם על העניין הזה

29
00:02:46,518 --> 00:02:49,977
.גם דמנו, גם דם של אנשים מאומות אחרות

30
00:02:51,653 --> 00:02:54,683
?נלחמים, יורים אחד בשני, מה הסיפור

31
00:02:56,580 --> 00:02:57,539
?זה יסודי או לא

32
00:02:58,064 --> 00:03:01,598
.סליחה, אני לא שומע
.הו, תודה רבה - זה יסודי

33
00:03:03,660 --> 00:03:08,571
,העם הזה שנקרא עם ישראל
?איפה הוא נולד? איפה הוא נוצר

34
00:03:10,209 --> 00:03:14,346
,כל העמים יש להם היסטוריה
?מתי נוצרנו

35
00:03:18,040 --> 00:03:19,251
:אומר הרב סעדיה גאון

36
00:03:22,321 --> 00:03:25,300
".אין עם ישראל עם, אלא בתורתו"

37
00:03:27,040 --> 00:03:28,082
.בתורתו

38
00:03:29,266 --> 00:03:37,605
אני מזכיר קצת: יצאנו ממצרים, 50 יום
,מיציאת מצרים עד הר סיני

39
00:03:38,088 --> 00:03:41,440
.עמדנו שם וקיבלנו שם את התורה

40
00:03:42,220 --> 00:03:45,210
רב סעדיה גאון אומר שבמתן תורה

41
00:03:45,224 --> 00:03:46,125
,נהיינו לעם

42
00:03:47,579 --> 00:03:49,780
.בלי טריטוריה, במדבר, רבותיי

43
00:03:50,721 --> 00:03:59,118
,לא נכנסנו לארץ ישראל, לא הייתה מדינה
לא היה שלטון, לא היה מלך, לא היה סדר

44
00:03:59,424 --> 00:04:04,666
.עם נחלות, עם שבטים, עם בתי דינים, מסודר

45
00:04:04,834 --> 00:04:10,379
ואז המלך החליט שאפשר לעשות פה
איזשהו תקנון, איזשהו 'קודקס' כזה

46
00:04:11,198 --> 00:04:14,530
של זכויות וחובות, ומה פלילי
:ומה לא פלילי

47
00:04:14,782 --> 00:04:17,628
 ...מי שלא הולך לצבא - פלילי, ומי שלא
.לא לא לא, לא ככה

48
00:04:18,388 --> 00:04:22,998
,בלי טריטוריה, בלי מדינה, בלי מלך
.בלי כלום, במדבר

49
00:04:24,158 --> 00:04:29,244
שמעתם פעם דבר כזה? כל עם נוצר עם כל
,התנאים האלה: טריטוריה משותפת

50
00:04:29,622 --> 00:04:36,340
שפה מוסכמת שנוצרת תוך כדי החיים
,המשותפים, סדרי מסחר, סדרי חקלאות

51
00:04:36,607 --> 00:04:40,238
.סדרי מדינה, שלטון, בתי דינים. לא

52
00:04:41,512 --> 00:04:43,830
.במדבר. כלום

53
00:04:44,841 --> 00:04:53,188
,הקב"ה, עם ישראל בתחתית ההר
 - והתורה שמחברת אותם

54
00:04:53,902 --> 00:04:55,441
.את הקב"ה עִם עַם ישראל

55
00:04:55,910 --> 00:04:58,348
.שלושת אלפים וארבע מאות שנה

56
00:05:00,160 --> 00:05:10,680
,מהם 2,000 שנה - יותר מחצי - בלי ארץ
,בלי מדינה, שום טריטוריה משותפת

57
00:05:12,335 --> 00:05:13,598
.שום דבר משותף

58
00:05:15,160 --> 00:05:20,750
,תימני, יהודי תימני בתימן בצנעא
,הולך לבוש בג'לאביה

59
00:05:22,110 --> 00:05:25,512
מדבר בלשון מאוד מיוחדת שהיא
,יהודית תימנית

60
00:05:27,007 --> 00:05:28,022
,אוכל ג'חנון

61
00:05:37,460 --> 00:05:44,965
ובאותו זמן, יהודי באוקראינה הולך לבוש
,'עם כובע של קוזאקים שנקרא 'שטריימל

62
00:05:46,137 --> 00:05:49,810
,מדבר אידיש, אוכל 'גפילטע פיש' עם סוכר

63
00:05:54,834 --> 00:06:00,263
,לבוש אחר, מקום אחר. שם מינוס עשרים
.בצנעא - פלוס ארבעים

64
00:06:01,268 --> 00:06:08,725
.הכול - מה? כלום, אין קשר בכלל
.כלום. שני עמים שונים

65
00:06:11,318 --> 00:06:19,060
,אותה תפילה של יד, היהודי האוקראיני הזה
ותפילה של ראש - ואותה תפילה של יד

66
00:06:19,422 --> 00:06:30,250
- ותפילה של ראש של התימני. 3,400 שנה
,אותו ראש השנה, אותו יום כיפור

67
00:06:31,245 --> 00:06:37,520
,אותו סוכות, אותו פסח, אותו שבועות
.אותו דבר

68
00:06:37,891 --> 00:06:44,230
,אותם הימים, אותם התאריכים
.אותה קריאת שמע נצחית

69
00:06:51,213 --> 00:06:57,150
,שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד"

70
00:06:59,236 --> 00:07:04,840
."...חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפחד"

71
00:07:08,150 --> 00:07:09,081
!עם אחד

72
00:07:15,371 --> 00:07:19,270
.את הכוח הזה עם ישראל ידע לדורותיו

73
00:07:21,234 --> 00:07:30,150
,את הכוח הזה, את היחס הזה אל תורה
.עם ישראל נשא בליבו, בנפשו

74
00:07:31,984 --> 00:07:38,570
,הסבים שלך, כבודו, ושלי, והסבתות שלנו
.הלכו למות על זה

75
00:07:40,405 --> 00:07:41,640
.הלכו למות על זה

76
00:07:42,536 --> 00:08:08,942
."שמע ישראל ה' אלו-הינו ה' אחד"

77
00:08:10,641 --> 00:08:18,160
ראש עיר אחד בפולין שכבר התנצר הרבה
.לפני מלחמת העולם השנייה, התנצר

78
00:08:19,756 --> 00:08:23,500
,ההשכלה הייתה... הוא היה קוסמופוליטי
.התנצר

79
00:08:24,462 --> 00:08:28,500
,כשהגרמנים נכנסו, אמרו: "בוא הנה
."בוא הנה, אצלנו רשום שאתה יהודי

80
00:08:28,516 --> 00:08:33,220
.אמר: "מה פתאום. אני התנצרתי
."אני בכלל לא יהודי, אין לי שום קשר איתם

81
00:08:34,740 --> 00:08:37,754
.הגרמנים היו יותר מתוחכמים מאיתנו

82
00:08:39,024 --> 00:08:43,770
"?הם אמרו: "כן? אתה התנצרת
,הם הוציאו ספר תורה מבית הכנסת

83
00:08:44,742 --> 00:08:49,335
,פתחו אותו, פרשו אותו על הארץ, על האדמה
."אמרו לו: "תדרוך על זה

84
00:08:52,318 --> 00:08:53,100
.הוא לא יכול היה

85
00:08:55,935 --> 00:08:57,200
."תדרוך על זה"
.הוא לא יכול היה

86
00:09:00,321 --> 00:09:02,430
.הרגו אותו במכות, הרגו אותו בעינויים

87
00:09:06,080 --> 00:09:07,670
?מה הסיפור? למה זה כדאי

88
00:09:08,175 --> 00:09:13,478
?למה כל העניין הזה כדאי
הסבל, הצער והייסורים והאחריות

89
00:09:14,660 --> 00:09:20,762
,וקבלת העול הזה של להיות אנושי
וקבלת העול ההרבה הרבה יותר גדול

90
00:09:20,779 --> 00:09:22,500
!להיות יהודי, עול

91
00:09:23,095 --> 00:09:27,610
את הנקודה הכללית הזאת
.עם ישראל ידע לדורותיו

92
00:09:30,135 --> 00:09:39,120
התפקיד הזה שכתוב בתורה הוא
.חיבור אלוהות לעולם

93
00:09:39,468 --> 00:09:46,409
,למה בורא עולם רוצה את המחבר הזה
 - שבוחר להיות יהודי - שוב, לא עם ולא גזע

94
00:09:46,447 --> 00:09:52,044
בוחר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש
כדי לגלות למי שרוצה בזה

95
00:09:52,499 --> 00:09:57,450
את התוכנית המופלאה הזאת של
,החיבור של אלוהות לחומר, לעולם

96
00:09:57,963 --> 00:09:59,630
.ואת התכלית של העניין הזה

97
00:10:00,337 --> 00:10:06,118
עם ישראל מקודש במצוותיו, "אשר
קידשנו במצוותיו" כדי להיות כלי

98
00:10:06,897 --> 00:10:12,220
,שמחבר בין האלוהות לבין העולם הזה
,לטובת כל האנושות כולה

99
00:10:13,036 --> 00:10:15,870
."ממלכת כוהנים וגוי קדוש"

100
00:10:17,144 --> 00:10:24,104
גוי קדוש"- ציווי על כל יהודי ויהודי"
להיות מקודש במצוותיו כדי להיות כלי

101
00:10:24,112 --> 00:10:25,610
.של החיבור הזה. תפקיד

102
00:10:25,853 --> 00:10:31,247
.יש דרגות בעם ישראל, ודאי
,יש חקלאים, יש פועלים

103
00:10:31,291 --> 00:10:35,407
,יש תעשיינים, יש חיילים
.יש הכל בכל מכל כל

104
00:10:36,342 --> 00:10:40,792
,אבל מי שבוחר בתפקיד המיוחד הזה

105
00:10:42,100 --> 00:10:49,660
ללמוד כל ימי חייו את התוכנית
,של החיבור הזה

106
00:10:51,133 --> 00:10:56,102
.מי שבחר בזה, זה התקדש קודש קודשים

107
00:10:58,090 --> 00:11:03,184
,הוא מחוץ לכל המערכת, הוא לא חייל
,הוא לא חקלאי, הוא לא פועל

108
00:11:03,794 --> 00:11:10,190
הוא לא זוכה לעצמו מכוח עצמו, לא מתפרנס
.לבד, עם ישראל צריך לפרנס אותו

109
00:11:11,165 --> 00:11:12,990
?אני המצאתי פה המצאה שיגעונית

110
00:11:14,335 --> 00:11:15,352
.התורה אומרת את זה

111
00:11:18,249 --> 00:11:19,859
:הרמב"ם הקדוש

112
00:11:23,485 --> 00:11:32,106
ולמה לא זכה שבט לוי בנחלה בארץ"
,ישראל כמו עם אחיו", כל אחיו

113
00:11:32,118 --> 00:11:41,430
השבטים האחרים? "מפני שהובדל לעבוד
את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים

114
00:11:41,897 --> 00:11:49,051
ומשפטיו הישרים לרבים שנאמר"
."יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל

115
00:11:49,491 --> 00:11:55,710
,התפקיד של השבט המיוחד הזה בעם ישראל
.הוא לחבר את התורה לעולם

116
00:11:56,295 --> 00:12:00,700
להורות משפטיך הישרים" - ללמד את"
.התוכנית של ההתחברות הזאת

117
00:12:28,089 --> 00:12:39,850
לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין"
.מלחמה כשאר ישראל", לא יוצאים לצבא

118
00:12:40,929 --> 00:12:53,407
כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן"
"...מכוח גופן", "לא זוכים לעצמן מכוח

119
00:12:53,432 --> 00:12:56,190
.לא עובדים. לא עובדים

120
00:12:57,184 --> 00:12:58,190
!פרזיטים

121
00:13:00,851 --> 00:13:02,843
,אתם יודעים מה הפרזיטים האלה
?איך הם חיים

122
00:13:05,527 --> 00:13:11,950
- איך הרב אלישיב, החזון איש, הרב עובדיה
?אתם יודעים איך הם חיים האנשים האלה

123
00:13:13,217 --> 00:13:14,325
.אין יום ואין לילה

124
00:13:26,211 --> 00:13:30,640
?למה הובדלו מדרכי העולם
.בסדר, תלמד, תהיה גם חקלאי

125
00:13:31,493 --> 00:13:35,929
.תלמד, תלך גם לצבא
?בסדר, מה הבעיה

126
00:13:36,855 --> 00:13:38,090
,קודש קודשים הכול

127
00:13:38,480 --> 00:13:43,954
אבל תחיה כמו אדם רגיל. היו כבר
,תלמידי חכמים שגם עבדו: סנדלרים

128
00:13:43,967 --> 00:13:45,441
.נגרים. בגמרא מסופר

129
00:13:48,059 --> 00:13:53,630
.כשלא הייתה שום ברירה, גם עבדו
,גם הרמב"ם עצמו היה רופא

130
00:13:54,150 --> 00:13:57,330
.רופא של מלך מצרים
,אבל כשאחיו החזיק אותו

131
00:13:58,251 --> 00:14:00,853
כשהוא קיים פה את מה שכתוב כאן, אח שלו

132
00:14:01,569 --> 00:14:07,540
.החזיק אותו, לא היה צומח בחיים רמב"ם
.הוא לא היה מוסר את כל חייו רק לתורה

133
00:14:09,348 --> 00:14:14,050
.אז התורה הזאת היא גם צינור האוויר

134
00:14:18,346 --> 00:14:24,074
.נשמה - אותיות נשימה
.נשמת העולם כולו היא התורה

135
00:14:25,003 --> 00:14:31,440
הקיום של התורה הזאת בפועל, לא כשהיא
,מונחת בארון הקודש בבית כנסת

136
00:14:32,009 --> 00:14:34,050
.ואתה בינתיים תלך, תעשה מילואים ותחזור

137
00:14:35,452 --> 00:14:39,385
לא כשהיא מונחת באיזושהי ספרייה
.ואיזה פרופסור לומד אותה

138
00:14:40,617 --> 00:14:49,540
,היא ה'בפועל' של לימוד התורה רגע רגע
שנייה שנייה, ה'בפועל' של הנשמה

139
00:14:49,676 --> 00:14:51,590
.של הנשימה של העולם כולו

140
00:14:52,662 --> 00:14:58,424
אם לא בריתי יומם ולילה"
."חוקות שמים וארץ לא שמתי

141
00:15:00,748 --> 00:15:05,250
,"לא "אם לא בריתי שנה ושנה
,"לא "אם לא בריתי חוד וחודש

142
00:15:06,032 --> 00:15:09,095
- "לא "שבוע ושבוע
."יום ולילה לא ישבותו"

143
00:15:10,455 --> 00:15:14,068
אם לא בריתי יומם ולילה"
"...חוקות שמים וארץ

144
00:15:14,072 --> 00:15:17,163
.לא הייתי שם את כל הבריאה הזאת
?מהי הברית הזאת

145
00:15:17,493 --> 00:15:18,165
.ברית התורה

146
00:15:19,921 --> 00:15:20,740
!ברית התורה

147
00:15:21,672 --> 00:15:25,902
.בורא עולם כרת איתנו ברית בהר סיני
:התורה אומרת זאת בפירוש

148
00:15:42,059 --> 00:15:47,676
זו הבטחת השם. ותורה לא משה
.מפי עם ישראל כל הדורות

149
00:15:49,281 --> 00:15:56,600
,אין דור שלא תמצאו בו חכמי ישראל
,אדירי התורה, אדירי השכל האנושי

150
00:15:57,003 --> 00:16:03,224
שמקיימים ומעבירים את התורה הזאת
.מדור לדור, 3,400 שנה

151
00:16:03,769 --> 00:16:07,620
.מדור לדור, מרגע לרגע
תינוקות של בית רבן גדלים

152
00:16:08,005 --> 00:16:10,690
,בתוך הישיבות הקטנות
,גדלים בתוך הישיבות הגדולות

153
00:16:11,057 --> 00:16:15,340
,גדלים מהם גדולי ישראל, חכמי ישראל
.מנהיגי עם ישראל

154
00:16:18,426 --> 00:16:30,830
ממשיך הרמב"ם הקדוש ואומר: "ולא שבט לוי
,"בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם

155
00:16:31,980 --> 00:16:40,340
,יהודי מבטן, גר שנתגייר, בעלי תשובה
ליטאים - "כל איש מבאי העולם אשר

156
00:16:40,820 --> 00:16:50,160
,נדבה רוחו אותו"- נדיבות רוח צריך כאן"
.הוא מוסר את חייו, הוא נודב את כל חייו

157
00:16:50,380 --> 00:16:58,800
נדבה רוחו אותו והבינו מדעו"- הבין את"
הסיפור, מה כאן הסיפור של החיבור הזה

158
00:16:58,822 --> 00:17:03,410
,של אלוהות לעולם, לחומר
.מה התכלית של כל הבריאה הזאת

159
00:17:03,674 --> 00:17:11,330
,מה התכלית של כל הסבל והייסורים שכדאי
.שכדאי לכפר ולשלם כדי לזכות בדין

160
00:17:12,242 --> 00:17:19,549
לא מתנה לחתונה, לא היינו יכולים להידבק
.בהשם עצמו, אם היינו מקבלים ולא נותנים

161
00:17:20,405 --> 00:17:25,290
,כל הייסורים, כל הפרעות
,כל הפוגרומים, כל האינקוויזיציות

162
00:17:25,706 --> 00:17:27,800
.הכול - שנזכה בדין

163
00:17:27,980 --> 00:17:33,575
.שילמנו ביוקר על התפקיד הזה, שילמנו ביוקר

164
00:17:34,259 --> 00:17:40,210
."תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב"
,זו התורה שאנחנו מחזיקים אלפי שנה

165
00:17:40,400 --> 00:17:44,890
לא זזים ממנה. יש לך את אותה
.נקודה פנימית של יהודי

166
00:17:45,580 --> 00:17:51,350
,אל תקרא למי שעושה את הנשימה הזאת
מי שמקיים את הנשמה הזאת, את הנשימה

167
00:17:51,361 --> 00:17:56,104
,הזאת, את החיבור יום יום, לילה לילה
רגע רגע, שנייה שנייה, בין אלוהות

168
00:17:56,114 --> 00:17:58,870
,לבין העולם, זה החיבור שנקרא תורת ישראל

169
00:17:59,388 --> 00:18:00,610
!אל תקרא לו פלילי

170
00:18:02,314 --> 00:18:07,480
.על זה יצאה ההפגנה
,'באנו לקרוע קריעה ב-ע

171
00:18:07,520 --> 00:18:09,730
."ולקרוא קריאה ב-א': "שמע ישראל

172
00:18:10,390 --> 00:18:11,725
.למחות על חילול השם

173
00:18:31,308 --> 00:18:37,960
לא ייתכן בעולם שמדינה שנקראת
מדינת היהודים', מדינת ישראל'

174
00:18:38,847 --> 00:18:46,582
תגדיר את מי שקידש את עצמו קודש קודשים
!'לתורת ישראל - ייקרא 'פלילי

175
00:18:48,424 --> 00:18:51,148
.זה לא יכול להיות. זה חילול השם

176
00:18:52,674 --> 00:18:55,445
.על זה באנו להפגין. שום עניין אחר

177
00:19:00,570 --> 00:19:09,133
נסיים בשני גדולי האומה היהודית
:בישראל החדשה והמתחדשת

178
00:19:10,530 --> 00:19:19,240
.המשורר הלאומי ונשיא מדינת ישראל
?שז"ר. מה אומר שז"ר על ה-200 שקל בקטן

179
00:19:19,712 --> 00:19:23,335
תראו מה הוא אומר בזכוכית מגדלת, מה הוא
:אומר על החזקת תורה שכל יהודי חייב בה

180
00:19:28,179 --> 00:19:36,241
,כל עיר שאין בה מלמד תינוקות"
אין דינה כדין עיר ואף בחשכת מזוריה

181
00:19:36,434 --> 00:19:46,321
ובכל קהילותיה ידע להטיל על כל קהילה"
להכניס בקרבה מלמדי תינוקות על חשבון

182
00:19:46,678 --> 00:19:55,530
כל יושביה. עשיר ורש, בין עקר ובין מרובה"
ילדים, רווק ולא רווק - כולם יחד צריכים

183
00:19:55,760 --> 00:19:58,933
."לשאת בעול לימוד תורה"

184
00:20:01,160 --> 00:20:06,850
.המשורר הלאומי שלנו זה ביאליק
,אומר ביאליק אחרי שעזב את התורה

185
00:20:07,478 --> 00:20:14,040
,'אחרי שעזב את ישיבת 'וולוז'ין 
.אם הישיבות, אחרי שנהיה חילוני, בר מינן

186
00:20:14,632 --> 00:20:19,970
אני חושב אחרי שראה את הרדידות האיומה
.של עם ישראל בארצו המתחדשת

187
00:20:20,704 --> 00:20:28,580
,על מה מכנסיים קצרים, סנדלים, מקל קפפ
?הכול יופי אבל מה עם הרוח, מה עם הנשמה

188
00:20:29,681 --> 00:20:33,020
,ביאליק הרגיש את זה
.הוא הבין את מה הוא עזב

189
00:20:33,613 --> 00:20:43,330
אז הוא אומר: "אם יש את נפשך לדעת
את המעיין ממנו שאבו אחיך המומתים

190
00:20:44,655 --> 00:20:51,750
,בימי הרעה עוז כזה, תעצומות נפש"
,צאת שמחים לקראת מוות

191
00:20:52,740 --> 00:21:00,973
,לפשוט את הצוואר אל כל מאכלת מרוטה"
,אל כל קרדום נטוי, לעלות על המוקד

192
00:21:01,870 --> 00:21:06,841
,לקפוץ אל המדורה"
.וב"אחד" למות מות קדושים

193
00:21:08,251 --> 00:21:16,001
- "הוי אח נענה! אם לא תדע לך כל אלה"
,את מה? את המקור, את החיים

194
00:21:16,584 --> 00:21:23,971
את רוח עמך הטהורה, את הכוח לקחת
לצאת לקראת מוות, "אל בית המדרש סור

195
00:21:25,514 --> 00:21:30,050
."הישן והנושן"
:עכשיו תקראו מה הוא אומר עלינו

196
00:21:32,129 --> 00:21:36,154
אז יגדך ליבך"- אם יש לך"
,את הלב הזה של יהודי

197
00:21:37,645 --> 00:21:43,520
אם אתה לא העזת להרים יד ולהצביע
,שמי שמוסר את נפשו על הנשמה הזאת

198
00:21:43,573 --> 00:21:44,660
.הנשימה הזאת - הוא פלילי

199
00:21:45,758 --> 00:21:50,360
,הגזרה הזאת, שעשו את מי שלומד תורה
,מוסר את החיים שלו לתורה, הוא פלילי

200
00:21:50,674 --> 00:21:51,990
.איחדה את כל עם ישראל

201
00:21:52,081 --> 00:21:57,240
,תראו את ההפגנה - כולם: חב"דניקים
.ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים

202
00:21:57,651 --> 00:22:00,630
.כולם. מזרוחניקים, כולם
.עד כאן

203
00:22:00,970 --> 00:22:06,796
,למה? הם לא איבדו את הזיק הזה בלב
?שמה הזיק הזה אומר

204
00:22:07,024 --> 00:22:14,739
זה ביאליק אומר: "ומי יודע אם לא נחלי
דמעותיהם העבירונו ויביאונו עד הלום

205
00:22:15,615 --> 00:22:25,570
ובתפילתם", בתפילתם - תפילת שמונה"
עשרה, "ובתפילתם מאת ה' שאלונו

206
00:22:26,815 --> 00:22:32,450
- ובמותם ציוו לנו את החיים"
"!החיים עד העולם

207
00:22:34,120 --> 00:22:37,450
,לא החיים פה, 100 שנה עם מנגל

208
00:22:37,940 --> 00:22:38,800
!עד העולם

209
00:22:39,537 --> 00:22:42,460
:עריכת כתוביות
ענבל נגאוקר   אורטל זגורי