מגוון מרצים

הרב דוד חי לורי - לקראת הסוף

מגוון מרצים

הרב דוד חי לורי בהרצאה על מאורעות דורינו הנקרא דור "עקבתא דמשיחא" ועל הגאולה העתידה.