מגוון מרצים

הרב אשר ברדה: חינוך - עידוד

מגוון מרצים

לעודד את הילדים ולתת להם משוב חיובי וטפיחה על השכם, האם זה טוב לחינוך?