הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מהו הפרוזבול

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר בביאור העניין לכתיבת שטר "פרוזבול".