הרב אהרן מרגלית

הרב אהרון מרגלית - שבת בר המצווה

הרב אהרן מרגלית

חלק מסיפור אישי הנושא עימו מוסר השכל גדול...