מגוון מרצים

הרב אליהו בן שטרית - צעד קטן לאדם

מגוון מרצים

"לא עליך המלאכה לגמור..." לפעמים הכוח העצום טמון דווקא במעשים הקטנים, אפילו שלא מסיים את המצווה לגמרי אל יתייאש מלעשות צעדים קטנים לעבר הטוב