מגוון מרצים

הרב אליהו אסוס - הפזיזות

מגוון מרצים

מידת הפזיזות, הרב אליהו אסוס בהרצאה מאלפת...