מרצים שונים

הרב חיים הימלפרב - תחשוב טוב

מרצים שונים

הרב חיים הימלפרב על כוחה של מחשבה חיובית.