מגוון מרצים

הרב בן טוב אליסף - הגורל המתוק

מגוון מרצים

כולנו היינו שמחים לטלפון ממפעל הפיס. אבל מהו באמת הגורל, לפי תורת ישראל? ומה חלקנו בו? המדריך לחיים - הגורל המתוק, עם הרב בן טוב אליסף