מגוון מרצים

הרב יצחק וורדי - חברים טובים

מגוון מרצים

'מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך': האם זהו הכלל להצליח לבנות חברות טובה, להצליח ביחסיך עם הזולת? הרב יצחק וורדי חושף את כל הקלפים על השולחן