הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - הכח להחזיק את העולם

הרב דוד נתן גלר

מה גודל מעלתו של הבולם פיו בשעת מריבה ?