הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - היחוס לא קובע

הרב דוד נתן גלר

מה משמעות היחוס לאדם ?  האם זה משמעותי לגבי האדם או לא?