הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - זמן להתחדש

הרב דוד נתן גלר

"החודש הזה לכם ראש חודשים" מה היא מהות החודש (ניסן) ומה היא ההתחדשות של עם ישראל בכללותו?