הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - תשאיר משהו לאלוקים

הרב דוד נתן גלר

אמונה בהשגחת ה' גם בפרטים הקטנים