הרב הרצל חודר

סגולת יום הושענא רבא - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

יצאנו לבקר בסוכותיהם של כמה ממרצי הידברות, הפעם אנו בסוכתו של הרב הרצל חודר שבמספר דקות יגלה על סגולת יום הושענא רבא