הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - סגולת יום הושענא רבה

הרב הרצל חודר

יצאנו לבקר בסוכותיהם של כמה ממרצי הידברות, הפעם אנו בסוכתו של הרב הרצל חודר שבמספר דקות יגלה על סגולת יום הושענא רבה

(אורך 5:37)